کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه های آنها

بسم الله الرحمن الرحیم

پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دفتر تحقیقات کاربردی 169432/ ت 46748 ک 28/ 8/ 1390 وزارت کشور – وزارت راه و شهرسازی وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 3 / 7/ 1390 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی و به استناد ماده (21) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389 – و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 / ت 373 هـ مورخ 10/ 10/ 1386، تصویب نمودند: جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری- صنعتی ( در 171 ردیف) به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می شود. این تصویب نامه در تاریخ 21/ 8/ 1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگی

مبلغ جریمه به ریال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی

سایر شهرها

روستا ها و راه های روستایی

*

۲۰۰۱

هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ

۰۰۰/۰۰۰/۱

۰۰۰/۹۰۰

۰۰۰/۵۰۰

*

۲۰۰۲

تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)

۰۰۰/۰۰۰/۱

۰۰۰/۹۰۰

۰۰۰/۵۰۰

*

۲۰۰۳

سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه

۰۰۰/۰۰۰/۱

۰۰۰/۹۰۰

۰۰۰/۵۰۰

*

۲۰۰۴

عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

۰۰۰/۰۰۰/۱

۰۰۰/۹۰۰

۰۰۰/۵۰۰

*

۲۰۰۵

حرکت بطور مارپیچ

۰۰۰/۰۰۰/۱

۰۰۰/۹۰۰

۰۰۰/۵۰۰

*

۲۰۰۶

حرکت با دنده عقب در آزادرا هها و بزرگراهها

۰۰۰/۰۰۰/۱

۰۰۰/۹۰۰

——

**

۲۰۰۷

رانندگی در حالت مستی و مصرف دارو های روان گردان و یا افیونی

۰۰۰/۰۰۰/۲

۰۰۰/۰۰۰/۲

۰۰۰/۰۰۰/۲

۲۰۰۸

تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۰۹

عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

*

۲۰۱۰

تجاوز به چپ از محور راه

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۱۱

عبور وسایل نقلیه از پیاده رو

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۱۲

عدم رعایت حق تقدم عبور

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۱۳

دور زدن ممنوع

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۱۴

استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۱۵

نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۱۶

عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۱۷

رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۱۸

عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه ، از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۱۹

عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیش مدرسه

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۲۰

عدم رضایت مقررات حمل بار

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۲۱

نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۲۰۲۲

مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۲۰۲۳

در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۲۰۲۴

حمل تیرآهن، ورق های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۲۵

عدم رعایت مقررات حمل و بارهای ترافیکی

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

 

حذف شد

 

 

 

۲۰۲۷

هر گون دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل تقلیه عمومی

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

***

۲۰۲۸

نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۲۰۲۹

توقف دوبله در محل استادن ممنوع

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۳۰

عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

——

۲۰۳۱

سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۳۲

حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیر مجاز یا نصب باک غیر مجاز

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۲۰۳۳

رانندگی با وسیله نقلیه باپلاک غیر مجاز و یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه ، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۲۰۳۴

حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۲۰۳۵

نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۳۶

استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده، چراغهای الوان، اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۳۷

نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۳۸

توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

—–

۲۰۳۹

تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلوئی یا جانبی

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۴۰

عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۴۱

سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۴۲

عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل، به علائم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۲۰۴۳

سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

——-

۲۰۴۴

توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطع های راه آهن

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۴۵

نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۴۶

سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن وسیله نقلیه در حال حرکت

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۴۷

نداشتن پلاک جلو، عقب، یا ناخوانا بودن آن

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۲۰۴۸

روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۴۹

حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۵۰

حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط کشی شده

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۵۱

عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خطوط ویژه

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۴۰۰

——

۲۰۵۲

نصبب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیر مجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر)

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۵۳

عدم رعایت مسیر های تعیین شده حرکت در معایر منتهی به تقاطعها

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۵۴

استفاده از وسایل آتش زا از قبیل اجاق گاز، پیک نیک، بخاری و امثال آن در داخل وسایل نقلیه

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۲۰۵۵

باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۲۰۵۶

تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت)

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۵۷

عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات

۰۰۰/۴۵۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۵۸

تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راهها و حریم آنها

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۵۰۰

۲۰۵۹

حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۶۰

عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۲۰۶۱

حمل بار تجاری وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۶۲

توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع)

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۶۳

نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۶۴

حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۶۵

خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که بعلت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۶۶

عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۶۷

راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۶۸

عدم رعایت مقررات در گردشها

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۶۹

نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۷۰

حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۷۱

توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیین شده

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۷۲

استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۷۳

پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء ، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۷۴

قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب و سیله نقلیه متوقف در سطح راه ها برابر ضوابط مربوطه

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۷۵

ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نقت گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۷۶

توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه و وسایل نقلیه عمومی

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۷۷

گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۷۸

توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راهها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۷۹

تغیر محل نصب پلاک وسیله نقلیه

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۸۰

نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی و برف پاک کن و بخاری

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۸۱

حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۸۲

ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

——-

۲۰۸۳

نداشتن و یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۸۴

عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۸۵

توقف دوبله در معابر

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

****

۲۰۸۶

حرکت دنده عقب غیر ضروری در راهها

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۸۷

حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۰۸۸

توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه ها برای فروش کالا

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۸۹

نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیک های فرسوده

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۹۰

رانندگی با وسیله نقلیه دودزا

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۹۱

حمل اشیاء کثیف، آلوده و حیوانات یا هر گونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی می گردد.

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۹۲

عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۹۳

عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزادراهها، بزرگراهها و جاده ها

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

——-

۲۰۹۴

نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۹۵

مغایرت مشخصات مسافر با محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۹۶

عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۰۹۷

سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۹۸

سوار کردن سر نشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهر و راههای روستایی

۰۰۰/۳۰۰

——-

۰۰۰/۱۰۰

۲۰۹۹

استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۰۰

تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

——–

۲۱۰۱

هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۰۲

عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۰۳

عدمتوجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۰۴

نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۰۵

آموزش رانندگی در محل های غیر مجاز

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۰۶

عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۰۷

توقف وسایل نقلیه در پیاده رو

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۰۸

سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محلهای مجاز

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

——-

۲۱۰۹

استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۱۰

همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۱۱

همراه نداشتن گواهینامه رانندگی

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۱۲

همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

——-

۲۱۱۳

انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیر مجاز

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۱۴

استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد

۰۰۰/۵۰۰

۰۰۰/۳۰۰

——

۲۱۱۵

بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضاء بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۱۶

نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ ها

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۱۷

عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمت های تعیین شده

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۱۱۸

عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۱۹

بازکردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حیت توقف و یا بازگذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۲۰

حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۲۱

رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۲۲

حمل بار غیر متعارف یا اشیاء با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۲۳

عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

——

۲۱۲۴

بوق زدن در محل های ممنوعه یا بوق زدن غیر ضروری و مکرر

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۲۵

تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوق های شیپوری، لوله اگزوز، سامانه صوتی یا بلند گوی منصوب در وسایل نقلیه و امثالهم

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۲۶

عبور با توقف در معابری که از طرف راهنمایی و رانندگی در ساعت معینی ممنوع اعلام می شود.

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۵۰

——

۲۱۲۷

سوار کردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو اتومبیل

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۲۸

سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسی های تلفنی، دربست یا آزانس بدون اجازه مسافر قبلی

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۵۰

——

۲۱۲۹

خروج غیر مجاز تاکسی از محدوده تعیین شده

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۳۰

همراه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۳۱

همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۳۲

عدم توجه به علائم هشدار دهنده در تقاطع راه با راه آهن

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۳۳

همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۳۴

استفاده از لاستیک سیخدار (یخ شکن) در مواقع غیر ضروری

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۳۵

حرکت دادن غیر مجاز یا رها نمودن انواع حیوانات در راه ها

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۳۶

توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

——-

۲۱۳۷

عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی راه سازی در راه ها

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۳۸

عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنمای وسیله نقلیه در مواقع لزوم

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۳۹

پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغهای جلو یا عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش، تغییر یا شدت نور شود

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۴۰

عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین (شرفیت ناخالص ۵/۶ تن به بالا) و اتومبیل های برون شهری در معابر شهری در ساعات غیر مجاز

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

——

۲۱۴۱

حرکت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

——–

۲۱۴۲

عدم استفاده از علائم هشدار دهنده وسایل نقلیه طویل، عمرانی، راهسازی و کشاورزی در راه ها

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۴۳

توقف در محل ممنوع (پارک ممنوع)

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۵۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۴۴

نداشتن تجهیزات و علائم مصوب برای خودروهای تاکسی، آزانس و سرویس مدارس

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

——

۲۱۴۵

نداشتن تجهیزات و علائم شناسایی و احتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۲۱۴۶

خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۴۷

نصب آینه های غیر مجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۴۸

حمل و در آغوش گرفتن حیوانات و یا سر گرم شدن با آنها در حین رانندگی

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

—–

۲۱۴۹

همراه نداشتن کارت شناسائی وسیله نقلیه

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۵۰

۲۱۵۰

سوار و پیاده کردن مسافر یا سرنشین در محل های غیر مجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور گردد

۰۰۰/۴۰۰

۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۵۱

توقف وسایل نقلیه غیر مجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

——

۲۱۵۲

عدم رعایت تقدم عبور عابر با تجاوز یاتوقف وسایل نقلیه در گذرگاه عابر پیاده

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۲۱۵۳

توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راه ها

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۵۴

خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات و امقال آن حین رانندگی

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۵۵

عبور ار روی لوله آب آتش نشانی در راه ها

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۲۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۵۶

باز گذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، نصب یا قراردادن هر شیء که  مانع دید عقب یا جلو راننده یا پلاک وسیله نقلیه شود

۰۰۰/۱۵۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۵۰

۲۱۵۷

سوار کردن سر نشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه

۰۰۰/۱۵۰

۰۰۰/۱۰۰

—–

۲۱۵۸

نداشتن بر چسب عوارض سالیانه شهرداری

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۵۰

——-

۲۱۵۹

پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاههای تاکسی

۰۰۰/۱۵۰

۰۰۰/۱۰۰

——

۲۱۶۰

عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی

۰۰۰/۱۵۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۵۰

۲۱۶۱

عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس بهنگام سوار و پیاده نمودن دانش آموزان

۰۰۰/۱۵۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۵۰

۲۱۶۲

سوار کردن سرنشین اضافه بر ظرفیت مجاز به ازای هر نفر در وسایل نقلیه شخصی

۰۰۰/۱۵۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۵۰

۲۱۶۳

همراه نداشتن گواهی یا برچسب معتبر معاینه فنی

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۵۰

۰۰۰/۵۰

۲۱۶۴

حمل سرنشین اضافی با موتورسیکلت به ازای هر نفر

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۵۰

۲۱۶۵

عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۶۶

عدم استفاده از تاکسمتر

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۵۰

۲۱۶۷

دست گرفتن موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، اسکیت سوار، اسکوتر و نظایر آن بوسیله نقلیه در حال حرکت

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۲۱۶۸

یدک کشی یا حمل بار غیر متعارف به وسیله موتور سیکلت یا دوچرخه

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۱۰۰

۰۰۰/۵۰

۲۱۶۹

حرکت دادن وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در راه ها

۰۰۰/۵۰

۰۰۰/۵۰

۰۰۰/۳۰

۲۱۷۰

نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا بوق، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نورتاب دوچرخه پایی

۰۰۰/۵۰

۰۰۰/۵۰

۰۰۰/۳۰

۲۱۷۱

عبور عابر پیاده از محل های غیر مجاز سواره رو و همچنین از طول راه هایی که دارای پیاده رو است

۰۰۰/۳۰

۰۰۰/۳۰

۰۰۰/۳۰

 

 

 - منبع، پورتال آسمونی 


مطالب مشابه :


چگونه خلافی خودرو را غیر حضوری دریافت و پرداخت کنیم؟

گرفتن عدم خلافی ماشین با گرفتن خلافی خودرو,عدم خلافی اینترنتی,عدم خلافی ماشین
آموزش استعلام آنلاین ریز خلافی خودرو

صاحبان خودرو جهت اطلاع از آخرین مبلغ خلافی خودرو و میزان جریمه ماشین خود عدم پاسخ می
مدارک لازم برای ترخیص خودرو از ستادهای ترخیص

در باره دامنه اینترنتی. (گواهی عدم خلافی خودرو) ماشین, راهنمایی
مالیات ماشین

سیستم برای عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی سال کلیه ثبت نامهای اینترنتی میزان خلافی ماشین;
مدارک لازم جهت ثبت محدوده های معدنی (فهرست کنترل)

عدم خلافی خودرو اسناد دایر بر تملک ماشین درخواست ثبت محدوده اکتشافی به علت عدم انضمام
دلایل آب بندی خودرو و نحوه آن:

استعلام اینترنتی خلافی گاهی وقتها عیبهایی که برای ماشین پیش میاد از عدم آب بندی صحیح
کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه های آنها

عدم رعایت حق تقدم پرداخت اینترنتی جريمه خلافی ماشین. پرداخت اینترنتی جريمه خلافی ماشین .
راههاي پرداخت غير حضوري قبوض آب-برق-گاز-تلفن-مبايل-عوارض شهرداري و پسماند شهرداري و عوارض خودرو

دریافت خلافی ماشین از در آمد اینترنتی; به عنوان منبع و عدم سوء استفاده از مطالب و
فایننشال تایمز: فرار به جلوی اصولگرایان در آستانه توافق قریب الوقوع هسته ای

فروش اینترنتی "عدم توان حمله آنان به مذاکرات هسته ای سبب شده تا دریافت خلافی ماشین با
برچسب :