اطلاعیه

 

ملاقات حضوری با ریاست محترم دانشگاه:
دانشجویان گرامی می توانند دوشنبه هر هفته از ساعت 8 تا 12 ظهر به ساختمان اداری واقع در شهر ری مراجعه نمایند.


مطالب مشابه :


سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

راهنمای سیستم گلستان دانشجویان پیام دانشگاه پیام نورشاهین شهر . دانشگاه پیام نورواحد ری .
ورود به سیستم گلستان از طریق شماره دانشجویی

ورود به سیستم گلستان از طریق شماره بین الملل دانشگاه پیام نور تهران مرکز شهر ری
اطلاعیه

توانند دوشنبه هر هفته از ساعت 8 تا 12 ظهر به ساختمان اداری واقع در شهر ری سیستم گلستان
جزوه خلاصه ساختمان داده ها

این وبلاگ متعلق به انجمن علمی نرم افزار دانشگاه پیام نور واحد ری سیستم گلستان شهر ري
برچسب :