نرخ کارمزد دریافتی مشاوران املاک+ جدول/نرخ کمیسیون مشاوران املاک نرخ کارمزد دریافتی واحد های صنفی مش

نرخ کارمزد دریافتی مشاوران املاک+ جدول

تراز: نرخ کمیسیون مشاوران املاک تهران برای معاملات املاک تا ۳۰ میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ مورد معامله به شرح زیر است.

به گزارش تراز به نقل از باشگاه خبرنگاران، نرخ کمیسیون مشاوران املاک در سه اتحادیه تهران،مشهد و تبریز به شرح زیر است.

نرخ خدمات کارمزد دریافتی واحد های صنفی مشاوران املاک تبریز مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ کمسیون هیات عالی نظارت

الف: تعرفه خريد و فروش

تا سقف ۲۰ میلیون تومان ۰.۷۵% از هر طرف معامله (برای هر یک میلیون تومان ۷۵۰۰ تومان)
مازاد بر ۲۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان ۰.۵% از هر طرف معامله (برای هر یک میلیون تومان ۵۰۰۰ تومان)
مازاد بر ۱۰۰ میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان ۰.۳% از هر طرف معامله (برای هر یک میلیون تومان۳۰۰۰ تومان)
مازاد بر ۳۰۰ میلیون تومان تا ۵۰۰ میلیون تومان ۰.۲% ازهر طرف معامله (برای هر یک میلیون تومان ۲۰۰۰ تومان)
مازاد بر ۵۰۰ میلیون تومان ۰.۱% از هر طرف معامله (برای هر یک میلیون تومان۱۰۰۰ تومان)

ب: تعرفه خدمات رهن

تعرفه خدمات رهن نسبت به كل مبلغ رهن ۱% ازهر طرف معامله تعيين شده است

ج: تعرفه خدمات اجاره

تعرفه خدمات اجاره يك سوم اجاره ماه اول از هر طرف معامله تعيين شده است.

حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی واحد های صنفی مشاورین املاک تهران مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۹/۴/۷ و اصلاحیه جلسه مورخ ۱۳۸۰/۸/۸ کمسیون هیات عالی نظارت

برای معاملات املاک تا ۳۰ میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ مورد معامله.

برای معاملات املاک از ۳۰ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان ، برای تا ۳۰ میلیون تومان اول نیم درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله ۷۵ صدم درصد.

برای معاملات املاک از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان ، برای تا ۳۰ میلیون اول نیم درصد و مازاد آن تا ۵۰ میلیون تومان ۷۵ صدم درصد و برای مازاد آن نیم درصد از هر طرف معامله.

برای معاملات املاک بیش از ۱۰۰ میلیون تومان ، برای تا ۱۰۰ میلیون تومان آن طبق بند های ۱ و ۲ و ۳ مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان ۲۵ صدم درصد بعنوان کارمزد از هر طرف معامله اخذ گردد.

بابت کارمزد اجاره ، یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله.

در معاملات رهن ، کارمزد دریافتی بر مبنای یک چهارم میزان اجاره بهای ماهیانه از هر طرف معامله اخذ گردد.

کارمزد معاملات خرید و فروش در مشهد

 

ارزش ملک مورد معامله به تومان

کارمزد به ازای هریک میلیون تومان

جمع کل کارمزد قابل دریافت

تا مبلغ ۴ میلیون تومان

۷۵.۰۰۰ریال از هر طرف معامله

۳۰۰.۰۰۰ریال

از مبلغ ۴ تا ۱۰ میلیون تومان

۴۰.۰۰۰ریال از هر طرف معامله

۵۴۰.۰۰۰ریال

از مبلغ ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان

۳۰.۰۰۰ریال از هر طرف معامله

۸۴۰.۰۰۰ریال

از مبلغ ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان

۲۰.۰۰۰ریال از هر طرف معامله

۱.۲۴۰.۰۰۰ريال

از مبلغ ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان

۱۵.۰۰۰ریال از هر طرف معامله

۱.۶۹۰.۰۰۰ ريال

از مبلغ ۷۰ میلیون تومان به بالا

۱۰.۰۰۰ریال از هر طرف معامله

۵.۰۰۰.۰۰۰ريال

 

 

 

 

 

 

 


تبصره یک:حداکثر کار مزد دریافتی از هریک متعاملین(طرفین معامله) مبلغ پانصد هزار تومان می باشد

تبصره دوم:مبلغ مندرج در ستون آخر هر ردیف در جدول در صورتی دریافت می باشد که ارزش معامله برابر حداکثر رقم مندرج در همان ردیف باشد.

تبصره سوم: بدیهی است مبلغ حاصل ا زمحاسبات ستون سوم هر ردیف می بایست به مبلغ ستون آخر ردیف قبل اضافه گردد(مبلغ مندرج در ستون آخر هر ردیف حاصل از همین عملیات می باشد)

تبصره چهار:دریافت کارمزد معاملات قطعی دارای سند شش دانگ به ارائه خدمات و اخذ پاسخ استعلامات مربوط به انتقال سند قطعی از کلیه دوایر ذیربط میباشد به استثناء اسناد مشاعی و وکالتی

تبصره پنج:در صورتیکه مشاور از انجام خدمات تبصره ۴ خودداری کرده و فروشنده شخصاً انجام خدمات مذکور را بعهده داشته باشند ۲۵% از کارمزد وی کسر میگردد

تبصره شش برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده،هریک از طرفین قرارداد می بایستی علاوه بر حق الزحمه مشاور مبلغی معادل ۳% حق الزحمه را نیز جهت واریز به حساب اداره دارایی به مشارو پرداخت نمایند

ب –کارمزد معاملات رهن و اجاره در مشهد

 

 

 

ردیف

نوع معامله اجاره

کارمزد متعلقه به مشاور

۱

عقد قرار داد اولیه

ده روز اجاره از هر طرف معامله

۲

تمدید قرارداد

چهار روز اجاره از هر طرف معامله
تبصره:حداکثر کارمزد قابل دریافت از هر یک میلیون و پانصد هزار ریال و مجموعا سه میلیون ریال میباشد.

 

کلید واژه ها

مطالب مرتبط

کد خبر:۴۶۷۳۵۷۳   تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۲ - ۰۵:۴۰   نرخ کمیسیون مشاوران املاک

نرخ کارمزد دریافتی واحد های صنفی مشاوران املاک/تبریز و تهران و مشهد

نرخ کمیسیون مشاوران املاک تهران برای معاملات املاک تا 30 میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ مورد معامله به شرح زیر است.

به گزارش خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران نرخ کمیسیون مشاوران املاک در سه اتحادیه تهران،مشهد و تبریز به شرح زیر است.

نرخ خدمات کارمزد دریافتی واحد های صنفی مشاوران املاک تبریز مصوب جلسه مورخ 1390/11/9 کمسیون هیات عالی نظارت

الف: تعرفه خريد و فروش

  • تا سقف 20 میلیون تومان 0.75% از هر طرف معامله (برای هر یک میلیون تومان 7500 تومان)
  • مازاد بر 20 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان 0.5% از هر طرف معامله (برای هر یک میلیون تومان 5000 تومان)
  • مازاد بر 100 میلیون تومان تا 300 میلیون تومان 0.3% از هر طرف معامله (برای هر یک میلیون تومان3000 تومان)
  • مازاد بر 300 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان 0.2% ازهر طرف معامله (برای هر یک میلیون تومان 2000 تومان)
  • مازاد بر 500 میلیون تومان 0.1% از هر طرف معامله (برای هر یک میلیون تومان1000 تومان)

ب: تعرفه خدمات رهن

تعرفه خدمات رهن نسبت به كل مبلغ رهن 1% ازهر طرف معامله تعيين شده است

ج: تعرفه خدمات اجاره

تعرفه خدمات اجاره يك سوم اجاره ماه اول از هر طرف معامله تعيين شده است.

حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی واحد های صنفی مشاورین املاک تهران مصوب جلسه مورخ 1379/4/7 و اصلاحیه جلسه مورخ 1380/8/8 کمسیون هیات عالی نظارت

برای معاملات املاک تا 30 میلیون تومان از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ مورد معامله.

برای معاملات املاک از 30 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان ، برای تا 30 میلیون تومان اول نیم درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله 75 صدم درصد.

برای معاملات املاک از 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان ، برای تا 30 میلیون اول نیم درصد و مازاد آن تا 50 میلیون تومان 75 صدم درصد و برای مازاد آن نیم درصد از هر طرف معامله.

برای معاملات املاک بیش از 100 میلیون تومان ، برای تا 100 میلیون تومان آن طبق بند های 1 و 2 و 3 مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان 25 صدم درصد بعنوان کارمزد از هر طرف معامله اخذ گردد.

بابت کارمزد اجاره ، یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله.

در معاملات رهن ، کارمزد دریافتی بر مبنای یک چهارم میزان اجاره بهای ماهیانه از هر طرف معامله اخذ گردد.

کارمزد معاملات خرید و فروش در مشهد

ارزش ملک مورد معامله به تومان

کارمزد به ازای هریک میلیون تومان

جمع کل کارمزد قابل دریافت

تا مبلغ 4 میلیون تومان

75.000ریال از هر طرف معامله

300.000ریال

از مبلغ 4 تا 10 میلیون تومان

40.000ریال از هر طرف معامله

540.000ریال

از مبلغ 10 تا 20 میلیون تومان

30.000ریال از هر طرف معامله

840.000ریال

از مبلغ 20 تا 40 میلیون تومان

20.000ریال از هر طرف معامله

1.240.000ريال

از مبلغ 40 تا 70 میلیون تومان

15.000ریال از هر طرف معامله

1.690.000 ريال

از مبلغ 70 میلیون تومان به بالا

10.000ریال از هر طرف معامله

5.000.000ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره یک:حداکثر کار مزد دریافتی از هریک متعاملین(طرفین معامله) مبلغ پانصد هزار تومان می باشد

تبصره دوم:مبلغ مندرج در ستون آخر هر ردیف در جدول در صورتی دریافت می باشد که ارزش معامله برابر حداکثر رقم مندرج در همان ردیف باشد.

تبصره سوم: بدیهی است مبلغ حاصل ا زمحاسبات ستون سوم هر ردیف می بایست به مبلغ ستون آخر ردیف قبل اضافه گردد(مبلغ مندرج در ستون آخر هر ردیف حاصل از همین عملیات می باشد)

تبصره چهار:دریافت کارمزد معاملات قطعی دارای سند شش دانگ به ارائهخدمات و اخذ پاسخ استعلامات مربوط به انتقال سند قطعی از کلیه دوایر ذیربط میباشد به استثناء اسناد مشاعی و وکالتی

تبصره پنج:در صورتیکه مشاور از انجام خدمات تبصره 4 خودداری کرده و فروشنده شخصاً انجام خدمات مذکور را بعهده داشته باشند 25% از کارمزد وی کسر میگردد

تبصره شش برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده،هریک از طرفین قرارداد می بایستی علاوه بر حق الزحمه مشاور مبلغی معادل 3% حق الزحمه را نیز جهت واریز به حساب اداره دارایی به مشارو پرداخت نمایند

ب –کارمزد معاملات رهن و اجاره در مشهد

 

ردیف

نوع معامله اجاره

کارمزد متعلقه به مشاور

1

عقد قرار داد اولیه

ده روز اجاره از هر طرف معامله

2

تمدید قرارداد

چهار روز اجاره از هر طرف معامله

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره:حداکثر کارمزد قابل دریافت از هر یک میلیون و پانصد هزار ریال و مجموعا سه میلیون ریال میباشد.

انتها پیام/


مطالب مشابه :


اطلاعات در مورد حق کمسیون مشاورین املاک

مشاورین املاک واحدي در شمال تهران كرده است و فراتر از تعرفه از سوي برخي
تعرفه نامتناسب ثبت معاملات قطعی غیر منقول

صنفی مشاورین املاک تهران مصوب همین تعرفه هنگفت برای مشاورین املاک مورخ
رئیس اتحادیه مشاوران املاك نرخ تعرفه مسکن را اعلام کرد

مشاورین املاک املاك نرخ تعرفه مسکن را مشاور املاك در سطح شهر تهران خبر
کمیسیون قرارداد مشارکت در ساخت

کمیسیون قرارداد های مشارکت در ساخت تعرفه های صنفی مشاورین املاک تهران مصوب
نرخ کارمزد دریافتی مشاوران املاک+ جدول/نرخ کمیسیون مشاوران املاک نرخ کارمزد دریافتی واحد های صنفی مش

نرخ کمیسیون مشاوران املاک نرخ تعرفه خدمات رهن صنفی مشاورین املاک تهران مصوب
نرخ نامه مشاورین املاک و نمایشگاه داران

در استان تهران دایر املاک طبق تعرفه مصوب کمیسیون مشاورین املاک
هشدار رییس اتحادیه مشاوران املاک به بنگاه های مسکن

مشاورین املاک املاک استان تهران هشدار املاک فقط باید طبق تعرفه اتحادیه
کمیسیون بنگاههای معاملات ملکی

کمیسیون بنگاههای زد و گفت "که حق الزحمه مشاورین املاک چگونه فقط برای تهران
قرارداد ، ابزاری برای امنیت بخشی یا تولید پرونده در مراجع دادرسی ؟

غیر از تعرفه تعیین صنف مشاورین املاک تهران بزرگ اخذ کمیسیون پس
برچسب :