حاجی امریکایی در بوفه خدا به دنبال پپسی کولا

 

وقتی اسرار معنوی حج نادیده گرفته می شود، آسیب «ما اقل الحجيج و اكثر الضجيج»;  پدیدار میگردد!(اشاره به فرمایش امام صادق (ع)به ابابصیر)

 او از دیارغرب وجمع ایرانیان خارج از کشور به این وادی نور آمده بود.  پرواز ها در عربستان می نشست و قطره قطره  از این گروه های چند نفری به مکه اعزام و اندک اندک کاروان ما در هتل مکه شکل می گرفت.  از این رو اعمال  زایر، گروه گروه و گاه تک نفره  توسط من انجام وکنترل می شد.  مسافر قبله هنوز در حال و هوای آن سرزمین در سایه قرار داشت.  جلوی هتل به مقصد مسجد الحرام در تاکسی  سوار شدیم. انقدر از نخوت و تکبر سرشاربود که بیدرنگ  در صندلی جلو نشست، تا حدی که مرد  بیگانه عرب متوجه این بی احترامی او شده و گفت:«یا حاج هذا معلم» (یعنی روحانی ومعلم را احترام کن).  در پایان مقصد ما شاید به تلافی پاسخگویی به نصیحت چند دقیقه قبل  تاکسی ران، او با روحیه ایی جبارانه خطاب به پیرمرد عرب  کرایه را  مازاد بر نرخ  مقررحساب نموده و به من هم فرصت دست در جیب کردن نداد. به شعب ابی طالب و در  آستانه ورود به مسجد الحرام قرار گرفتیم. از را رفتن بدون کفش بر سنگفرش ها اکراه داشته جملاتی را بر زبان جاری می کرد .خیالش را راحت کردم و گفتم حاجی اینجا  بهداشتی وپاک است. با تلقین نیت ها اعمال را  به او آموزش و همراهی می کردم.  بدش نمی امد که در حین طواف با ادبیاتی زورمدارانه ناشی از تربیت در آن سرزمین زور و سلطه به  حاجیان بر مدار طواف یار پر خاشگری کند.طواف-نماز طواف انجام و در سعی صفا ومروه قرار گرفتیم. با آنکه اولین سفر او بود، دراین عمل جذاب عبادی پای  همراهی نداشت.در بین صفا ومروه از من سراغ پپسی کولا گرفت و گفت: بوفه نوشیدنی ها در کدام سمت سالن است!من با لبخندی ملیح و مهربانانه گفتم  از پپسی خبری نیست.بوفه خدا« شرابا طهورا»ی این سرزمین« زمزم» است .به ناگاه فرمایش  مولا علی (ع) در فلسفه حج به ذهنم رسید که؛« یختبر عباده بانواع الشدائد ویتعبدهم بانواع المجاهد... اخراجا للتکبر من قلوبهم»؛(ترجمه: خداوند حاجیان را با انواع مشکلات فرا می خواند وبه تعبد دعوت می کند تا تکبر و خودپسندی انان را برهاند وفروتنی آموزد(خطبه 192فراز65-64).تقصیر کردیم و به هتل آمدیم عمره تمتع تمام شد. در حال و هوای خستگی  اعمال می گفت دیگر مکه نمی آیم، اینک گویا با انجام اعمال  کم کم مقام شیرین بندگی در کام او مزه می کرد:  همانند برخی زایرین بیگانه با روحانی در این مرحله بر مدار دوستی با من قرار گرفت؛ در حقیقت به نوعی از زحمات من برای  خودش در دل قدردانی می کرد. روزهای بعد  صمیمت او گل کرد. همه جا  با من نشست و بر خاست و طرح دوستی در می انداخت. او خانه تکانی کرده  وذرات غیر اخلاقی فرش دل را زدوده بود.با خود گفتم به راستی یکی از فلسفه های حج  رهایی از کبرو سرکشی نفسانی است!

خانه دل را زنو باید که معماری کنم....

  در حقیقت به همت روحانیون  کاروان اگر اسرار ومعارف حج  قبل از سفر درون سازی گردد همرهی در اعمال سهل وعارفانه تر می گردد. در این مهم برای زائران خارج از کشور تدبیر میطلبد.

 اصطیاد مدید وبلاگ از خاطره حجه السلام دکتر محمد ابراهیم ایزدخواه روحانی  حج در کاروان ایرانیان خارج از کشور******طنین عدالت – دکتر محمد امین وحدانی نیا

 


مطالب مشابه :


چاووشی سنتی رو به فراموشی

رسم بر این بوده که یک هفته قبل از عزیمت زایر، چاووش خوان بر پشت بام ما طواف مکه را از
حاجی امریکایی در بوفه خدا به دنبال پپسی کولا

طنین عدالت - حاجی امریکایی در بوفه خدا به دنبال پپسی کولا - *محمدامین وحدانی نیا؛ دانشجوی
مدیر منطقه 3 مکه مکرمه :گروه فوداجی از موفق ترین عوامل اجرایی عملیات عمره است

مدیر منطقه 3 مکه مکرمه از گروه فوداجی به عنوان یکی از متن خیرمقدم سامانه آموزش مجازی زایر
حج عمره و تمتع

ترجمه متن. دیکشنری فهمیدیم تا اینکه بزرگتر شدم و از مرحوم پدرم پرسیدم چرا مردم به مکه حاجی
سرآغاز عاشقی - عمره مفرده من و همسرم در سال 1387

- وجود جا کفشی های متعدد کوچک در داخل مسجد النبی در کنار زایر در مکه مدینه از روی متن
مـــوســـیـــقـــی و شـــراب

زایر. صحرایی از همان مکه نمی گوید که « آهای مردم ، آهای ملت ، آهای عرب ها ، تا به توحید
برچسب :