مورفولوژی گلبول های قرمز

3_7_200918_58_49_Kinar-1.JPG

گستره خون در کمبود PK. انیزوسیتوزیس وماکروسیتوزیس خفیف ویک گلبول قرمز هسته دار

3_7_200918_59_28_Kinar-2.JPG

گستره خون در کمبود PK پس از طحال برداری. در کمبود این انزیم پس از اسپلنکتومی اکانتوسیتوزیس شایع است.

3_9_200913_38_5_214_1.JPG

گستره خون در الیپتوسیتوزیس ارثی. الیپتوسیتها( فلش قرمز) واوالوسیتها(فلش ابی) مشاهده میشوند.

3_9_200913_38_46_214_2.JPG

گستره خون در الیپتوسیتوزیس ارثی پس از طحال برداری .بعضی از موارد الیپتوسیتوزیس ارثی تا حدی شدید هستند که طحال برداری را ضروری می سازند. در این تصویر انیزوسیتوزیس و پویکلوسیتوزیس شدید هاول ژولی بادی به همراه قطعات گلبول قرمز مشاهده میشوند.

3_9_200912_43_16_212_4.JPG

گستره خون درپیروپویکیلوسیتوزیس ارثی . کم خونی شدید انیزوسیتوزیس و پویکیلوسیتوزیس شدید وجود دارند.

3_9_200913_41_9_214_4.JPG

گستره خون درپیروپویکیلوسیتوزیس ارثی . انیزوسیتوزیس پلی کروماتوفیلیک ماکروسیت ،اولوسیتوزیس، الیپتوسیتوزیس وقطعات گلبول قرمز وجود دارند.

3_9_200913_53_35_215_1.JPG

گستره خون در الگستره خون در استوماتوسيتوز ارثي. بازوفیلیک استیپلینگ وتعداد زیادی استوماتوسیت وجود دارند.

3_7_200919_29_20_G6PD-1.JPG

گستره خون محیطی در کمبودG6PD. انیزوسیتوزیس هیپوکرومیای شدید. ،گلبولهای قرمز منقبض شده (فلش قرمز) وگلبول قرمزی
که در ان هموگلوبین در یک سمت سلول تجمع یافته(فلش ابی) وبه hemighosts معروف است مشاهده میشوند.

3_7_200919_29_46_G6PD-2.JPG

گستره خون محیطی در کمبود G6PD .یک hemighost (فلش قرمز) ویک کراتوسیت(فلش ابی) که به علت برداشت اجسام
هاینز توسط طحال ایجاد شده مشاهده میشوند.

3_7_200919_30_5_G6PD-3.JPG

رنگ امیزی برای مشاهده هاینز بادی پس از یک حمله همولیتیک در بیمار دچار کمبود G6PD. اجسام درشت تیره رنگ
که معمولا در حاشیه سلول قرار میگیرند هاینز بادی هستند.

3_9_200914_20_14_217_1.JPG

گستره خون محیطی دراسفروسيتوز ارثي.اسفروسیتوز با شدت متوسط مشاهده میشود.

3_9_200914_27_47_217_2.JPG

گستره خون محیطی دراسفروسيتوز ارثي پس از طحال برداری. به اسفرو اکانتوسیتها (فلش) دقت کنید.

3_9_200914_29_39_217_3.JPG

گستره خون محیطی دراسفروسيتوز ارثي.

3_9_200912_53_47_213_1.JPG

گستره خون در کم خونی بيماری كبدي.در این گستره انیزوسیتوزیس خفیف ، ماکروسیتوزیس وسلولهای هدف مشاهده میشوند

3_9_200913_26_59_213_2.JPG

گستره خون در کم خونی بيماری كبدي.در این گستره استوماتوسیتها که گلبولهای قرمز با ناحیه کمرنگ کشید ودهانی شکل میباشند، مشاهده میشوند

3_9_200913_27_42_213_3.JPG

گستره خون در کم خونی بيماری كبدي.در این گستره انیزوسیتوزیس و اکانتوسیتوزیس شدید مشاهده میشوند.اکانتوسیتها گلبولهای قرمزی هستند که دارای زواید خار مانند با طول وضخامت نابرابر میباشند. این زوائد در فواصل نامنظم قرار دارند.

هایپرکروموزیا و میکروسیتیک کم . کم خونی اولیه آهن . لنفوسیت کوچک در گوشه راست میدان

هایپرکروموزیا و میکروسیتیک کم . کم خونی اولیه آهن . لنفوسیت کوچک در گوشه راست میدان

هیپرکرومازیا و میکروسیتیک زیاد . کم خونی اهن . لنفوسیت کوچک در میدان

هیپرکرومازیا و میکروسیتیک زیاد . کم خونی اهن . لنفوسیت کوچک در میدان

پلی کروموتوفیلی . گلبول های بزرگ با رنگ بنفش کم رنگ

پلی کروموتوفیلی . گلبول های بزرگ با رنگ بنفش کم رنگ

ماکروسیتوزیز

ماکروسیتوزیز

اسفروسیتوزیز . گلبول های هایپرکروماتیک کوچک

اسفروسیتوزیز . گلبول های هایپرکروماتیک کوچک

گلبول قرمز نرمال . لنفوسیت کوچک در وسط میدان

گلبول قرمز نرمال . لنفوسیت کوچک در وسط میدان

پدیده رولکس (سکه ای خودمون ) . لنفوسیت کوچک در وسط میدان

پدیده رولکس (سکه ای خودمون ) . لنفوسیت کوچک در وسط میدان

لخته شدن گلبولها . لنفوسیت کوچک و نوتروفیل هایپرسیگمانته در گوشه بالا سمت چپ

لخته شدن گلبولها . لنفوسیت کوچک و نوتروفیل هایپرسیگمانته در گوشه بالا سمت چپ

انگل بابزیا در داخل گلبول

انگل بابزیا در داخل گلبول

تروفازوئید پلاسمدیوم ویواکس در داخل گلبول

تروفازوئید پلاسمدیوم ویواکس در داخل گلبول

3_9_20099_53_38_205-2.JPG

گستره خون محیطی خصیصه داسی شکل.تعدادی سلول هدف و میکروسیتوزیس خفیف مشاهده می شود.

3_9_20099_10_34_203-1.JPG

گستره خون محیطی در کم خونی داسی شکل.انیزوسیتوزیس، پویکیلوسیتوزیس ،سلول داسی شکل (فلش قرمز) ودو سلول قایقی شکل (فلش ابی) مشاهده میشوند. یکی از گلبول های قرمز دارای هاول ژولی بادی است.

3_9_20099_12_10_203-2.JPG

ازمایش داسی شدن در کم خونی داسی شکل .تقریبا تمام گلبولهای قرمز در فشار کم اکسیژن، داسی شکل میشوند.

3_9_20099_13_3_203-3.JPG

گستره خون محیطی در کم خونی داسی شکل.انیزوسیتوزیس، پویکیلوسیتوزیس ،سلول های داسی شکل ، سلول قایقی شکل و چندین سلول هدف مشاهده میشوند.

3_9_20099_13_53_203-4.JPG

گستره خون محیطی در کم خونی داسی شکل.تعداد زیادی سلول هدف و چند سلول داسی شکل (مقابل فلش) مشاهده میشوند.

3_9_20099_15_2_203-5.JPG

انواع مختلف سلول داسی شکل که در این کمخونی ممکن است مشاهده شوند.

3_9_20099_21_22_203-6.JPG

گستره خون محیطی در کم خونی داسی شکل.انیزوسیتوزیس، پویکیلوسیتوزیس ،سلول های داسی شکل ، چندین سلول هدف یک گلبول قرمز هسته دار ویک نوتروفیل مشاهده میشوند.مطالب مشابه :


نقد و بررسی:انیمیشن

CinemaKadeH - سینمای جهان از دیدگاهی متفاوت «قلعه متحرک هاول» کنث توران (Kenneth Turan) "هایائو
ماجرای مرد اخلاق سیا + اینفوگرافی

«دیوید هاول پترائوس» از 6 سپتامبر 2011 تا 9 نوامبر 2012 یعنی زمانی که به خاطر رابطه نامشروع
علائم و عوامل خطر 6 نوع سرطان گوارشی

فناوری اطلاعات و پیشگیری از سرطان - علائم و عوامل خطر 6 نوع سرطان گوارشی - هدف: اطلاع رسانی
دانلود انیمیشن‌های سینمایی دوبله فارسی

کارتون - دانلود انیمیشن‌های سینمایی دوبله فارسی - دانلود انیمیشن
مورفولوژی گلبول های قرمز

در این تصویر انیزوسیتوزیس و پویکلوسیتوزیس شدید هاول ژولی بادی به همراه 2 3 4 5 6 7 8 9 10
از زبان نوام چامسکی

در 16 نوامبر 1989 قتل عام وحشتناکی در السالوادور روی داد. 6 در عوض وقتی واسلاو هاول را
سد مخزنی کوثر

ارتفاع سد از پي 144 متر، عرض رودخانه در كل بين 6 تا 8 متر يك شير هاول يانگر به قطر 6/1 متر
برچسب :