حذفیات درس ریاضی پایه پیام نور

فصل اول:

 اثبات قضیه ها و بطور کلی تمریناتی که در صورت آنها « ثابت کنید » آورده شده حذف گردد ولی رابطه خواسته شده در صورت تمرین بعنوان یک مطلب درسی در نظر گرفته شود .


فصل دوم :

بخش 2-3 و تمرینات مربوط به این بخش به طور کامل حذف گردد .


فصل سوم :

 مثال 3-2-17 و 3-2-18 و نمرین 3-2-19 . تمرین 3-5-10 و 3-5-14 و 3-5-21 رسم نمودار تابعهای مثلثاتی : تعریف 3-6-5 ، نکته 3-6-6 ، مثال 3-6-7 و نمرین 3-6-8 اثبات قضیه 3-6-18 ، بخش تابعها وارون مثلثاتی ( 3-7-8 ، 3-7-9 ، 3-7-10 ، 3-7-11 ، 3-7-12 ، 3-7-14 ،3-7-15 ، 3-7-16 ، 3-7-17 ، 3-7-18 ) ، در تمرینات 12 ،16 ، 17 ، 23 و 24 حذف گردد .


فصل چهارم :

 تعریف 4-3-1 ، مثال 4-1-4 ، 4-1-5 ، تمرین 4-1-6 ، راه حل مثال 4-2-13 تمرین 4-2-16 ، تعریف 4-3-2 ، 4-3-3 و 4-4-4 و تعریف 4-5-4 و مثال 4-6-19 حذف گردد .


فصل پنجم :

 در بخشهای 5-3-1 ، مثال 5-3-2 ،5-3-4 ، 5-3-5 ، 5-3-6 ، 5-3-7 ، 5-3-8 فرمول مشتق توابع مثلثاتی بیان شود ، ولی روش اثبات آن حذف گردد .
بخش 5-4 به طور کامل حذف گردد .
تمرین 5-7-8 ، تعریف 5-7-26 ، 5-7-27 ، 5-7-28 ، تمرین 5-7-29 ، در تمرینات 5-7-31 تمرین 16 و در تمرین 21 قسمتهای الف و پ و ث حذف می گردد .


فصل ششم :

 برهان 6-2-5 و 6-2-11 و 6-2-17 و 6-5-26 و مثال 6-5-27 ، 6-5-28 و 6-5-29 و 6-5-30 حذف گردد و در تمرینات 6-5-31 تمرین 15 حذف می گردد .


مطالب مشابه :


حذفیات ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1، مدیریت جهانگردی

منبع: ریاضیات پایه مولف: لیدا فرخو فصل اول: اثبات ها حذف شود.تمرینات با عنوان "ثابت کنید




حذفیات ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2، مدیریت جهانگردی

حذفیات ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مولف:لیدا فرخو فصل




حذفیات ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2، مدیریت جهانگردی

حذفیات ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مولف:لیدا فرخو فصل




آخرین کتب رسیده جهت فروش

ریاضیات پایه: لیدا فرخو: 1562: 2900: اصول علم اقتصاد 2(اقتصاد کلان) مهدی




لیست کتابهای آمار در کتابخانه پیام نور سنندج

فرخو ، لیدا. ریاضیات پایه ومقدمات آمار ،برای گسترش علوم پایه. 1380. 77




آخرین کتاب فروشی

1- ریاضیات پایه نویسنده 2-ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت نویسنده.لیدا فرخو چاپ 89




--معرفی پرفسور جهانشاه میرزابیگی؟

ریاضیات پایه پدیدآورنده: جهانشاه میرزابیگی، لیدا فرخو، محمد جلوداری ممقانی (مترجم)




آخرین کتب رسیده جهت فروش

لیدا فرخو: پیام ریاضیات پایه: فرخو: پیام




حذفیات درس ریاضی پایه پیام نور

حذفیات درس ریاضی پایه پیام ریاضیات




آخرین کتب رسیده جهت فروش

ریاضیات و کاربرد آن در راهنماوبانک سوالات ریاضیات پایه: لیدا فرخو:




برچسب :