آموزش حروف الفبای انگلیسی با کاردستی و کلاژ – قسمت دوم


کاردستی موش برای حرف الفبای M

M like mouse

کاردستی الفبا برای کودکان


کاردستی  لانه ( پرنده)  برای حرف الفبای N

N like Nest

کاردستی الفبا برای کودکان


کاردستی شتر مرغ برای حرف الفبای O

O like Ostrich

کاردستی الفبا برای کودکان


کاردستی پنگوئن برای حرف الفبای P

P like penguin

کاردستی الفبا برای کودکان


کاردستی (نوعی)  طوطی  برای حرف الفبای Q

Q like quaker

کاردستی الفبا برای کودکان


کاردستی خرگوش  برای حرف الفبای R

R like rabbit

کاردستی الفبا برای کودکان


کاردستی مار برای حرف الفبای S

S like snake

کاردستی الفبا برای کودکان


کاردستی کامیون  برای حرف الفبای T

T like Truck

کاردستی الفبا برای کودکان


کاردستی چتر  برای حرف الفبای U

U like umbrella

کاردستی الفبا برای کودکان


کاردستی (سیاره) ونوس برای حرف الفبای V

V like venus

کاردستی الفبا برای کودکان


کاردستی هندوانه برای حرف الفبای W

W like watermelon

کاردستی الفبا برای کودکان


کاردستی اشعه ایکس برای حرف الفبای X

X like x-ray

کاردستی الفبا برای کودکان


کاردستی گاو ( کوهان دار – یاک) برای حرف الفبای Y

Y like  Yak

کاردستی الفبا برای کودکان


کاردسی گل کوکب ( گل آهاری) برای حرف الفبای Z

Z like zinnia

کاردستی الفبا برای کودکان

تالیف : وب سایتکودک سیتی ،  منبع تصاویر سایت :

playandlearnwithdana.blogspot.comمطالب مشابه :


نقاشی با حروف الفبای فارسی - خلاقیت در کلاس

نقاشی با حروف الفبای فارسی کاردستی کلاه با طرح هندوانه(ویژه شب یلدا) برگه های رنگ آمیزی
آموزش حروف الفبای انگلیسی با کاردستی و کلاژ – قسمت دوم

آموزش حروف الفبای انگلیسی با آموزش حروف الفبای انگلیسی با کاردستی فرهنگ لغت فارسی
آموزش حروف الفبای انگلیسی با کلاژ و کاردستی – قسمت اول

آموزش حروف الفبای انگلیسی با کلاژ انگلیسی فارسی و انگلیسی با کلاژ و کاردستی
کلاس ساکت(نقاشی با حروف الفبای فارسی - خلاقیت در کلاس)

(نقاشی با حروف الفبای فارسی دسته بندی کاردستی های شکل سازی با الفبای فارسی,
الفبای فارسی

با سلام به کاردستی; نمونه آزمون عملکردی ریاضی و فارسی
تزیینات کلاس درس با تابلوهای ابتکاری

کاردستی! با با تابلوی حروف الفبای فارسی یا انگلیسی: در این طرح حروف الفبای فارسی
آهنگ حروف الفبا زبان انگلیسی

دانلود آهنگ حروف الفبا زبان ما با اندکی تفکر و تامل درباره چهار اصل زبان و ادبیات فارسی.
کتاب مخصوص درست خوانی کلاس اولی ها

ها ی اولی ها-هنر-کاردستی-آزمون با 14 حرف الفبای فارسی) تمام حروف الفبای فارسی)
برچسب :