نصب عایق


2) جزئيات نصب عايق زير كف سازي داخلي

1) نما سازي خارجي
2) عايق حرارتي
3) محافظ رطوبتي
4) اندود داخلي
5) ازاره سنگي يا چوبي داخلي
6) كف سازي
7) ملات ماسه و سيمان
8) محافظ رطوبتي
9) عايق حرارتي
10) اندود خارجي
11) سقف پيلوت

2.gif

 

  top.gif بالاي صفحه

3) جزئيات نصب عايق در زير شيب پله هاي خارجي

1) سنگ پله
2) طاق ضربي
3) محافظ رطوبتي
4) عايق حرارتي
5) اتصالات با فواصل معين
6) توري سيمي يا رابيتس
7) اندود داخلي گچ و خاك

3.gif

 

  top.gif بالاي صفحه


4) جزئيات نصب عايق مابين ديوار آجري و سنگ پلاک خارجي

1) اندود خارجي
2) ديوار آجري
3) اتصالات با واشر پلاستيكي با فواصل معين
4) توري گالوانيزه
5) سنگ پلاك يا اندود داخلي
6) عايق حرارتي
7) دو غاب سيماني
8) محافظ رطوبتي
   

4.gif

 

  top.gif بالاي صفحه


5) جزئيات نصب عايق در تقاطع قاب پنجره با ديوار

1) سنگ نما
2) دو غاب سيماني
3) قاب پنجره
4) قاب چوبي يا سنگي
5) كف پنجره سنگي
6) شبكه چوبي
7) اتصالات
8) نماي داخلي (چوب و يا ورق گچي پيش ساخته)
9) محافظ رطوبتي
10) عايق حرارتي
   

5.gif

 

  top.gif بالاي صفحه


6) جزئيات نصب عايق مابين کاشيکاري داخلي و ديوار آجري 15 سانتخارجي

1) اندود خارجي يا داخلي
2) آجر به صورت كله و راسته با فواصل مشخص شده
3) عايق حرارتي
4) محافظ رطوبتي
5) توري مرغي يا رابيتس
6) دو غاب سيمان
7) اتصالات
8) كاشي كاري داخلي

6.gif

 

  top.gif بالاي صفحه


7) جزئيات نصب عايق مابين پانل گچي پيش ساخته و تخته کوبي داخلي

1) اتصالات
2) تخته كوبي
3) شبكه چوبي
4) محافظ رطوبتي
5) عايق حرارتي
6) پانل پيش ساخته گچي
   

7.gif

 

  top.gif بالاي صفحه


8) جزئيات نصب عايق مابين دو ديوار آجري

1) نماي آجري يا بند كشي
2) توري گالوانيزه سراسري براي اتصال دو ديوار
3) عايق حرارتي
4) محافظ رطوبتي
5) ديوار آجري داخلي
6) اندود داخلي گچ و خاك
7) ديوار خارجي
8) توري گالوانيزه
9) عايق حرارتي
10) ديوار آجري خارجي يا بندكشي
   

8.gif

 

  top.gif بالاي صفحه


9) جزئيات نصب عايق مابين ديوار آجري خارجي و ورق پيش ساخته گچي داخلي

1) آجر نما و بندكشي
2) شبكه چوبي
3) اتصالات
4) ورق پيش ساخته گچي
5) محافظ رطوبتي
6) عايق حرارتي
7) ديوار آجري
   

9.gif

 

  top.gif بالاي صفحه


10) جزئيات نصب عايق در کف پنجره سنگي

1) پنجره فلزي
2) كف پنجره سنگي داخلي
3) ملات ماسه و سيمان
4) محافظ رطوبتي
5) شبكه چوبي
6) ورق پيش ساخته گچي
7) عايق حرارتي
8) اتصالات
9) كف پنجره سنگي خارجي
   

10.gif

 

  top.gif بالاي صفحه


11) جزئيات نصب عايق ما بين ديوار بتوني خارجي و ديوار آجري داخلي

1) ديوار بتن آرمه خارجي
2) عايق حرارتي با ضخامت مناسب
3) ديوار آجري داخلي
4) اندود گچ و خاك
5) محافظ رطوبتي (رنگ روغن يا پلاستيك)
6) ميل گرد و اتصال دهنده دو ديوار و نگهدارنده عايق
   

11.gif

 

  top.gif بالاي صفحه


12) جزئيات نصب عايق مابين پائل گچي و ورق ايرانيت پوششي از خارج

1) اتصالات
2) عايق حرارتي
3) محافظ رطوبتي
4) ورق ايرانيت يا گالوانيزه
5) تسمه لاستيكي سراسري
6) پانل پيش ساخته گچي
7) شبكه چوبي
   

12.gif

 

  top.gif بالاي صفحه


13) جزئيات نصب عايق در محدوده دستانداز پشت بام

1) درپوش دست انداز
2) ازاره پشت بام
3) كف سازي موزائيكي يا سنگي
4) ملات ماسه و سيمان
5) عايق رطوبتي(قير وگوني)
6) بتون شيب بندي
7) عايق حرارتي
8) محافظ رطوبتي
9) سقف تيرچه بلوك
10) محافظ رطوبتي
11) عايق حرارتي
12) ديوار آجري
   

13.gif

 

  top.gif بالاي صفحه


14) جزئيات نصب عايق زير سقف نهايي

1) كف سازي موزائيكي پشت بام
2) ملات ماسه و سيمان
3) عايق رطوبتي موجود (قير و گوني)
4) بتون شيب بندي
5) اندود داخلي (گچ و خاك)
6) تورسيمي يا رابيتس
7) محافظ رطوبتي
8) شبكه بندي چوب براي اتصال توري و محافظ رطوبتي
9) عايق حرارتي
   

14.gif

 

  top.gif بالاي صفحه


15) جزئيات نصب عايق در تقاطع ديوار خارجي با سقف مياني

1) اتصالات
2) اندود داخلي
3) ازاره سنگي يا چوبي
4) آجر نما
5) محافظ رطوبتي
6) عايق حرارتي
7) سقف با تير نماياان
8) عايق حرارتي
9) كف سازي داخلي
10) ملات ماسه و سيمان
11) پوكه معدني
12) اندود داخلي
13) نيشي پوششي
14) چوب چهار تراش
   

15.gif

 


مطالب مشابه :


مقاله عناصر و جزئيات ساختماني (پاورپوینت)

دانلود مقاله و تحقیق دانشجویی - مقاله عناصر و جزئيات ساختماني (پاورپوینت) - دانلود انواع
طرح درس سالانه نقشه کشی عمومی ساختمان

شناسائي تيرها و اتصالات در ساختمانهاي چوبي سنتي و رسم جزئيات آشنايي با پله‌هاي 2/1 گردش
راه پله ها و طراحي راه پله هاي پيش ساخته و انواع راه پله ها

Universal Maxi U پله مدل Universal Maxi به شكل U و C نيز وجود دارد و قابليت تركيب بسيار متنوعي را در اجراي
دانلود پروژه های دانشجویی عمران (بتن فولاد راهسازی و...)

مهندسي عمران دانشگاه آذربايجان . دانلود مهندسی عمران دانلود جزوات, کتب ,مقالات, پروژه ها و
جزئيات عايقكاري

جزئيات عايقكاري جزئيات نصب عايق در زير شيب پله دانلود نمونه دیتیل های اجرایی سازه
قابل توجه دانشجویان عناصر و جزئیات ساختمانی 1

معرفي سايت براي دانلود مقاله و ترجمه مقالات همراه با جزئيات بندي پله
نصب عایق

سنگ پله: 2) طاق ضربي: 3) جزئيات نصب عايق مابين پانل گچي پيش ساخته و تخته کوبي دانلود نرم
ليست حداقل نقشه هاي آلبوم معماري(رعایت حداقل ضوابط نقشه کشی)

لینک دانلود: خط جهت پله خط برش پله ها كد ارتفاعي كف طبقه وكف نيم - كليه جزئيات معماري
برچسب :