دانلود پرسشنامه

دانلود پرسشنامه های مدیریت / دانلود پرسشنامه / دانلود پرسشنامه مدیریت / پرسشنامه مدیریت / پرسشنامه مدیریتی / تدوین پایان نامه / دانلود پایان نامه / تهیه مبانی نظری / تدوین مبانی نظری / تهیه ادبیات / تدوین ادبیات

برای استفاده از پرسشنامه های مدیریتی کافی است، با پرداخت قیمت پرسشنامه و ارسال اطلاعات واریزی به پرسشنامه خود را در ظرف کمتر از 10 دقیق در ایمیل خود داشته باشید.

شماره حساب بانک ملت:  1961451262 / حامد بردبار

شماره تماس: 029 75 75 0912

رایانامه: [email protected]

لازم به ذکر است که در حوزه تدوین پایان نامه و تحلیل آماری مشاوره نیز داده می شود.

تدوین پروپوزال: 150.000 تومان

تدوین فصل دوم: با توجه به نوع موضوع صفحه ای 5.000 تومان تا 10.000 تومان

تدوین فصل سوم: 50.000 تومان

تدوین فصل چهارم: 450.000 تومان

تدوین فصل پنجم: 250.000 تومان


پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی کارکنان مبتنی بر مدل اسپریتزر / 2000 تومان

پرسشنامه اخلاق حرفه ای مدیران سازمانی / 2000 تومان

پرسشنامه یادگیری نیفه / 2000 تومان

پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی اورگان و کانوسکی / 2000 تومان

پرسشنامه هوش هیجانی مدل ساعتچی / 2000 تومان

پرسشنامه هوش هیجانی مدل تراویس برادبری و جین گریوز / 2000 تومان

پرسشنامه ارتباط فرا فردی / 2000 تومان

پرسشنامه هوش سازمانی مدل آلبرشت / 2000 تومان

پرسشنامه شهرت سازمانی مدل فوم برن / 2000 تومان

پرسشنامه رفتار اخلاقی و پایبند بودن به اخلاقیات در سازمان / 1500 تومان

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان / 2000 تومان

پرسشنامه ارزیابی نگرش های فرهنگی اجتماعی هافستد / 2000 تومان

پرسشنامه ارزیابی وضعیت مهارت های مدیران / 1000 تومان

پرسشنامه تعهد سازمانی / 1000 تومان

پرسشنامه جو سازمانی حاکم بر سازمان / 1000 تومان

پرسشنامه ارزیابی و سنجش مولفه های شخصیتی کارآفرینان / 2500 تومان

پرسشنامه توانایی مدیریت تضاد کارکنان سازمانی / 1500 تومان

پرسشنامه هوش فرهنگی / 2000 تومان

پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی / 2000 تومان

پرسشنامه تاثیرات استقرار عملی دولت الکترونیک در سازمان بر افزایش توانمندی کارکنان / 2000 تومان

پرسشنامه سنجش و ارزیابی رضایت شغلی / 2000 تومان

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان / 1000 تومان

پرسشنامه بررسی وضعیت و ارزیابی فرهنگ سازمانی مدل دنیسون / 2000 تومان

پرسشنامه جو کاری اخلاقی مدل ویکتور و کولن / 1500 تومان

پرسشنامه میزان همگامی دانشگاه ها با توسعه پایدار مدل اف اِل اِی / 1500 تومان

پرسشنامه رعایت مباحث اخلاقی در استفاده از فناوری / 1500 تومان

پرسشنامه ارزیابی وضعیت رهبری تحول آفرین در سازمان ها / 1500 تومان

پرسشنامه ارزیابی شخصیت کارکنان مدل مک کری و کوستا / 2000 تومان

پرسشنامه سنجش و ارزیابی هوش هیجانی مدل پالمر و استوف / 1500 تومان

پرسشنامه سنجض رضایت مشتری مدل سروکوال / 1500 تومان

پرسشنامه بنیاد اروپایی کیفیت / 1500 تومان

پرسشنامه ادراک کارکنان از میزان اثربخشی مدیریت منابع انسانی مدل بوسلی و ویل / 1700 تومان

پرسشنامه مدل الماس تعالی / 4000 تومان

پرسشنامه اعتماد سازمانی / 1300 تومان

پرسشنامه اندازه گیری رضایت شغلی مدل مینه سوتا / 1500 تومان

پرسشنامه اخلاق حرفه ای / 1500 تومان

پرسشنامه معنویت در کار مدل میلیمن / 1600 تومان

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت ها / 1600 تومان

پرسشنامه اعتیاد به کار / 1700 تومان

پرسشنامه کارکردهای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان / 1500 تومان

پرسشنامه عوامل موثر بر مقاومت کارکنان بر به کارگیری فناوری اطلاعات / 1500 تومان

پرسشنامه مدیریت عملکرد / 1500 تومان

پرسشنامه عوامل موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش / 1500 تومان

پرسشنامه مدیریت دانش / 1500 تومان

پرسشنامه سرمایه اجتماعی / 1700 تومان

پرسشنامه انگیزش کارکنان / 1500 تومان

پرسشنامه ارزیابی وضعیت فساد اداری در بانک / 1500 تومان

پرسشنامه سرمایه فکری / 1600 تومان

پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر بهره وری نیروی انسانی / 1300 تومان

پرسشنامه سرمایه فکری / 1600 تومان

پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر بهره وری نیروی انسانی / 1300 تومان

پرسشنامه عوامل موثر بر فساد اداری / 1300 تومان

پرسشنامه ارزیابی سرمایه اجتماعی / 1300 تومان

پرسشنامه نوآوری سازمانی / 1300 تومان

پرسشنامه ارزیابی کارآفرینی سازمانی / 1500 تومان

پرسشنامه رضایت شغلی / 1500 تومان

پرسشنامه انگیزش / 1300 تومان

پرسشنامه تعهد سازمانی / 1300 تومان

پرسشنامه رضایت مندی از خدمات الکترونیک / 2000 تومان

پرسشنامه مدیریت عملکرد / 1600 تومان

پرسشنامه کیفیت خدمات بانک / 1300 تومان

پرسشنامه عوامل موثر بر خلاقیت / 1300 تومان

پرسشنامه عدالت سازمانی / 1500 تومان

پرسشنامه درگیر شدن (مشارکت) در کار / 1500 تومان

پرسشنامه مولفه های تفکر راهبردی در سازمان / 2000 تومان

پرسشنامه رفتارهای مخرب سازمانی / 1000 تومان

پرسشنامه استرس شغلی فرهنگیان و معلمان / 1600 تومان

پرسشنامه رفتار و اقدامات سازمانی راهبردی / 1600 تومان

پرسشنامه ارزیابی فرآیند استقرار مدیریت دانش در سازمان / 1600 تومان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی / 1600 تومان

پرسشنامه اثربخشی استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان / 1300 تومان

پرسشنامه معنویت در محیط کار / 1600 تومان

پرسشنامه ارزیابی وضعیت یادگیری سازمان موسسات دولتی / 1600 تومان

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ حاکم بر سازمان / 1600 تومان

پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی / 1600 تومان

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری / 1600 تومان

پرسشنامه میزان ماندگاری و ادامه فعالیت صنایع و کارخانجات کوچک و متوسط  / 1500 تومان

پرسشنامه سنجش و اندازه گیری ارزش برند سازمان های تجاری / 1300 تومان

پرسشنامه طبقه بندی و رده بندی راهبردهای رقابتی و عمومی در سازمان ها / 1700 تومان

پرسشنامه وضعیت واردات کالاهای مصرفی و سرمایه ای / 1300 تومان

پرسشنامه سبک مذاکرات سازمانی / 1500 تومان

پرسشنامه میزان رضایت مندی از خدمات الکترونیکی سازمانی و اتوماسیونی / 1000 تومان

پرسشنامه اثربخشی سازمانی موسسات دولتی / 1300 تومان

پرسشنامه ارزیابی مهارت ها و توانمندی های ارتباطی و تعاملی / 1500 تومان

پرسشنامه ارزیابی وضعیت سیستم پیشنهادات (نظام پیشنهادات) / 1700 تومان

پرسشنامه ابعاد شش گانه شخصیتی و کار / 2000 تومان

پرسشنامه هویت سازمانی / 1500 تومان

پرسشنامه شادی و نشاط کارکنان و افراد / 1500 تومان

پرسشنامه میزان رعایت اخلاق حرفه ای توسط کارکنان سازمان ها / 1500 تومان

پرسشنامه وضعیت ابعاد سه گانه ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) / 1200 تومان

پرسشنامه میزان چابکی سازمانی (سازمان های چابک) / 1500 تومان

پرسشنامه ابعاد پنج گانه شغل / 1500 تومان

پرسشنامه سنجش و ارزیابی سبک مدیریتی / 1600 تومان

پرسشنامه ارزیابی و سنجش تعارضات سازمانی / 1600 تومان

پرسشنامه ارزیابی وضعیت فرآیند کارآفرینی / 1600 تومان

پرسشنامه هدف ارزش کذاری و تعیین قیمت کالاها و خدمات / 1500 تومان

پرسشنامه سنجش و ارزیابی عملکرد بازاریابی سازمان تجاری و بانک / 1600 تومان

پرسشنامه میزان اثربخشی استفاده از فناوری اطلاعات و سایر فناوری های وابسته توسط کارکنان در سازمان / 1600 تومان

پرسشنامه ارزیابی سرمایه اجتماعی در محیط موسسات اقتصادی، اعتباری و بانک ها / 1700 تومان

پرسشنامه میزان گرایش کارکنان به کار تیمی / 1500 تومان

پرسشنامه تعارض سازمانی / 1600 تومان

پرسشنامه سازمان یادگیرنده / 1600 تومان

پرسشنامه ارزیابی وضعیت عملکرد بانک و موسسات اعتباری از منظر مشتریان / 1500 تومان

پرسشنامه رضایت مشتری از خدمات ارائه شده توسط سازمان / 1600 تومان

پرسشنامه ارزیابی توانمندسازی کارکنان / 2000 تومان

پرسشنامه ارزیابی وضعیت از خود بیگانگی کارکنان سازمانی / 1800 تومان

پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان / 1200  تومان

پرسشنامه هویت فردی / 1700 تومان

پرسشنامه مهرات های کارآفرینانه مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط / 1700 تومان

پرسشنامه اثربخشی کسب و کارهای کوچک / 1900 تومان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک ها با استفاده از مدل تعالی بانکی / 2500 تومان

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات سازمان ها از دیدگاه مشتریان / 1600 تومان

پرسشنامه شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی / 1600 تومان

پرسشنامه اندازه گیری خودشیفتگی مدیران و سرپرستان / 1600 تومان

پرسشنامه اندازه گیری و ارزیابی وضعیت خودباوری کارمندان سازمان / 1600 تومان

پرسشنامه گرایش به تیم سازی در سازمان / 1600 تومان

پرسشنامه ارزیابی و بررسی میزان توفیق دوره های آموزشی کارآفرینی / 1600 تومان

پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش / 1600 تومان

پرسشنامه ارزیابی کانون کنترل درونی و بیرونی مدل اسپکتور / 2000 تومان

پرسشنامه ابعاد چندگانه موفقی زندگی کاری و شخصی مدل پارکر و کوزمایر / 2000 تومان


مطالب مشابه :


دانلود پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی (jdi) صاحبنظران حیطه روانشناسی سازمانی و مشاوره شغلی رضایت شغلی
پرسشنامه رضایت شغلی مینوسوتا

پرسشنامه رضایت شغلی
نمونه پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان

نمونه پرسشنامه رضایت شغلی شاید یکی از مشکلات شرکتها عدم رضایت شغلی پرسنلشان پس از
دانلود پرسشنامه

دانلود پرسشنامه و فروش پرسشنامه پرسشنامه سنجش و ارزیابی رضایت شغلی / 2000
دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

دانلود پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی دانلود پرسشنامه سواد پرسشنامه رضایت شغلی
انواع پرسشنامه

دانلود و خرید پرسشنامه و پایان نامه پرسشنامه رضایت شغلی پرسشنامه به زبان
پرسشنامه، دانلود پرسشنامه، روایی پرسشنامه، پایایی پرسشنامه

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی. دانلود پرسشنامه دانلود پرسشنامه رضایت شغلی در محیط
لیست پرسشنامه و پایان نامه های موجود در این سایت که می توانید آنلاین خرید و سپس آنلاین دانلود نمایید

دانلود و خرید پرسشنامه پرسشنامه عملکرد شغلی. پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی پرسشنامه
دانلود پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی (jdi) صاحبنظران حیطه روانشناسی سازمانی و مشاوره شغلی رضایت شغلی
پرسشنامه رضایت شغلی مینوسوتا

پرسشنامه رضایت شغلی
برچسب :