مراکز پرتو پزشکی اهواز

آرش دباغی - سلمان فارسی، بین خ حافظ و فردوسی / مجتمع پزشکی بزرگ نادری / طبقه 4 / 2231311

آریا - رادیولوژی ، سونوگرافی، CTSCAN (کیانپارس،

آزمایشگاه ارسطو (رادیولوژی ، سونوگرافی(بنی هاشم ) 3370705

آموزگار و کرامت - رادیولوژی – سلمان فارسی، نرسیده به ایستگاه باهنر – مجتمع پزشکی باهنر / 2225040

احمد سلطانی -سلمان فارسی – بین خ سعدی و مسلم –جنب بانک ملت – ابتدای پل هوایی / 2218383

احمد فخری زاده - سلمان فارسی –  خ سعدی – بین خ سلمان فارسی و کافی / پ419 / 2218876

امیر پیرنیا - سلمان فارسی -بین خ فردوسی و حافظ - 2231276

انبیائی / رادیولوژی و سونوگرافی - سلمان فارسی -2212172

ایران زمین (کتانباف) 2223441

بیمارستان آپادانا / رادیولوژی – سونوگرافی، بلوار قدس خ سروش / 3770093

بیمارستان ابوذر / (میدان شهید بندر) 4443051

بیمارستان ابوذر / رادیولوژی – سونوگرافی – بلوار پسداران ، بعد از فلکه چهار شیر / 4443051 – 5

بیمارستان اروند / رادیولوژی – سونوگرافی CT SCAN (شریعتی ) 2217712

بیمارستان امام خمینی (ره) رادیولوژی – سونوگرافی CT SCAN (آزادگان ) 2216502

بیمارستان امیرالمومنین  -رادیولوژی – سونوگرافی CT SCAN (سپیدار) 11-2271905

بیمارستان امیر کبیر - رادیولوژی – سونوگرافی / کوی انقلاب ، خ امیر کبیر / 3772064

بیمارستان بزرگ نفت - رادیولوژی – سونوگرافی CT SCAN / (شهرک نفت ) 4-4436601

بیمارستان بوستان (گلستان) 3344440

بیمارستان رازی - رادیولوژی – سونوگرافی  / امانیه، روبروی فرمانداری / 3335935

بیمارستان سینا- رادیولوژی – سونوگرافی  / (کوت عبداله ) 5550591 -3

بیمارستان شهید بقائی-رادیولوژی – سونوگرافی CT SCAN (شریعتی) 3343107

بیمارستان شهید رجائی رادیولوژی – سونوگرافی / (آزادگان)

بیمارستان طالقانی  رادیولوژی – (امانیه) 3339995

بیمارستان گلستان - رادیولوژی – سونوگرافی CT SCAN  ، طب هسته ای – رادیوتراپی (کوی گلستان) / 3341042

بیمارستان مهر - رادیولوژی – سونوگرافی / (کیانپارس) 80-3339474

پارس - رادیولوژی – سونوگرافی  / کافی – بین خ خسروی و نظامی ، پ 4-16 / 2210654 – 239566

پاسارگاد - رادیولوژی – سونوگرافی – اهواز چهار راه سلمان فارسی، پشت انتقال خون / 7-2239566

پاستور -(طالقانی ) 2227890

پرتو - کیانپارس – ابتدای خ 6 شرقی / 3377986

حسین تمدن - کیانپارس ، خ 16 غربی – پ 4 / 3387218

حسین جاویدان - سلمان فارسی شرقی – روبه روی ترمینال باهنر، خ کرامی خراط / 2218475

دارالشفاء فاطمه زهرا (س) - رادیولوژی – سونوگرافی (کوی انقلاب)

درمان (فرهنگشهر) 3327301

درمانگاه امام خمینی (ره) - رادیولوژی – سونوگرافی  (آزادگان )

درمانگاه جهاد دانشگاهی - رادیولوژی – سونوگرافی / (سلمان فارسی)

درمانگاه خیریه ولیعصر - رادیولوژی – سونوگرافی  / ادهم نبش خ مهران / 5516686

درمانگاه شهید بقایی - رادیولوژی – سونوگرافی  / (کوی شهید بقایی )

درمانگاه شهید حکیم رادیولوژی – سونوگرافی  / امانیه ، میدان مولوی  خ مدرس

دکتر زهرا بری - رادیولوژی – سونوگرافی  (سلمان فارسی) 2230379

دکتر فرزانه دیده بان- رادیولوژی – سونوگرافی  / (سلمان فارسی) 2234003

دکتر پناهی- (سه راه باهنر ) 2280992

دکتر صدقی  (زیتون کارمندی) 4445980

دکتر کلانتر (کوی ابوذر / 2241687

رادیولوژی شمال زاده / رادیولوژی – سونوگرافی  / کوی انقلاب خ کیان

رادیو لوژی نجفی- رادیولوژی – سونوگرافی   - سلمان فارسی خ مولوی

رادیولوژی فک و صورت دباغی - رادیولوژی - سلمان فارسی ، مجتمع نادری /

رادیولوژی – قائم - رادیولوژی – سونوگرافی   آسیاباد ، لین 3

رازی (ادهم ) 2219518

رشیدی (شریعتی) 2221025

سید مصطفی سعادتی (طب هسته ای) (کیانپارس) 3337484

شهید رجائی (آزادگان ) 2227191

صدیقی (زیتون کارمندی) 4445980

طارمی (بلوار آیت اله بهبهانی) 5553386

فرزانه دیده بان  / سلمان فارسی – خ مسلم --2234003

فرامرز احمدی ( طب هسته ای) (کیانپارس) 3382568

کلنیک رادیولوژی دکتر دهدشتی -   سلمان فارسی، خ خوانساری جنوبی-: 2226040 /

کلینیک دی -رادیولوژی – سونوگرافی   (کیانپارس) 3364661

محمد پور  - رادیولوژی – سونوگرافی   . (سلمان فارسی) 2212870

محمد داوودی - سلمان فارسی – خ حافظ شمالی پ 360 / 2237812

محمد علی شاهزاده - جنب پل سلمان فارسی خ خسروی جنب ایستگاه ساحلی / 2226546

محمد قاسم حنفی - رادیولوژی – سونوگرافی   / سلمان فارسی -1 / 2210215

محمد رضا اردشیر زاده -سونوگرافی / سلمان فارسی شرقی - 2216159

محمود قنواتی - طالقانی – نرسیده به میدان شهدا – نبش خ نظامی / 2202702

مرکز تصویربرداری کیانپارس(سی تی اسکن ) (کیانپارس) 3382845

مرکز سی تی اسکن بیمارستان آریا  (کیانپارس) 3378310

مرکز بهداشت 17 شهریور  - رادیولوژی بلوار آیت اله بهبهانی، جنب مصلی /

مرکز پزشکی آب و برق - رادیولوژی –کوی گلستان ابتدای بوستان

مرکز سی تی اسکن - رادیولوژی – سونوگرافی   CTSCAN کیانپارس ، خ 11 غربی

مریم تجویدی -زیتون کارمندی – فلکه چیتا – خ ظهرابی – پ  / 66 / 4434808

مسعود منوچهری زاده - سلمان فارسی نبش کتانباف جنوبی مجتمع پزشکی سینا – طبقه اول 2237524

مفاخر- رادیولوژی – سونوگرافی   (سلمان فارسی) 2224016

موسسه سراجی- رادیولوژی – سونوگرافی   - کیانپارس ، ابتدای خ 6 شرقی 

موسسه مرتضی طهماسبی - رادیولوژی – سونوگرافی   / شریعتی چهار راه طالقانی

موسسه فرهمند یزدانی - رادیولوژی – سونوگرافی   / سلمان فارسی ، مجتمع پزشکی اهواز

موسی حیدری - رادیولوژی – سونوگرافی   شریعتی - 2227098-2212614

نیک ضمیر - رادیولوژی – سونوگرافی   (کیانپارس) 3384147


مطالب مشابه :


مراکز پرتو پزشکی اهواز

بانک اطلاعاتی مشاغل اهواز - مراکز پرتو آدرس و تلفن مشاغل اهواز مرکز تصویربرداری
روش حفاظت در برابر پرتوها در رادیولوژی اهمیت ویژه ای دارد

اهواز-مسول بخش که به مراکز تصویر برداری های تصویربرداری با ام آر آی ممنوع
تعریف انفورماتیک تصویربرداری پزشکی

تعریف انفورماتیک تصویربرداری انفورماتیک پزشکی ،مراکز فعال در انفورماتیک اهواز h.i.t 89
پنجمین کنفرانس انفورماتیک تصویربرداری - 4 تا 6 بهمن 1392 - شیراز

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی - پنجمین کنفرانس انفورماتیک تصویربرداری - 4 تا 6 بهمن 1392 - شیراز
آشنایی با اداره نظارت بر درمان و ارزشیابی موسسات درمانی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. نظارت برکلیه مراکز درمانی مرکز تصویربرداری
استخدام هیات علمی انفورماتیک پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی

دکترای مهندسی پزشکی یابرق یاکامپیوتربازمینه تصویربرداری مراکز فعال اهواز h.i.t 89
مروری بر تله پاتولوژی، میکروسکوپ مجازی و تصویربرداری اسلاید : دورنمایی برای آینده

اطلاع رسانی انفورماتیک پزشکی - مروری بر تله پاتولوژی، میکروسکوپ مجازی و تصویربرداری اسلاید
برچسب :