بازنشستگی جانبازان

بازنشستگی جانبازان

mojtahed.jpg

سوال :جانبازانی که حالت اشتغال بنیاد شهید میباشند از چه سالی شامل بازنشستگی می شوند از سال حضور در جبهه یا زمان حالت اشتغال؟

جواب: با بررسی همه قوانین موجود در خصوص بازنشستگی ، سوابق جبهه و پاداش پایان خدمت ، منا سبترین پاسخ از این قرار است :  کلیه جانبازانی که حقوق حالت اشتغال خود را از بنیاد شهید دریافت می نمایند از تاریخ اعزام به جبهه ای که در آن اعزام مجروح شده وحسب آن مجروحیت از کار افتاده کلی شده اند ، مستخدم تلقی شده و آغاز تاریخ برای احتساب بازنشستگی آنان می باشد. بدیهی است چنانچه قبل از این تاریخ سوابقی از قبیل سنوات جبهه ، خدمت سربازی و ...  داشته باشند برابر قوانین به عنوان سنوات قابل قبول بازنشستگی به آن مدت افزوده خواهد شد و با جمع سی سال سنوات بازنشسته خواهند شد و ازپاداش پایان خدمت سی سال برخوردار خواهند شد. بنیاد شهید و امور ایثارگران هم بهتر است با این ملاک  نسبت به احتساب سنوات بازنشستگی اقدام نماید که همه جوانب قانونی در آن لحاظ شده و از تجمیع پرداخت پاداش سنوات خدمت که بار مالی سنگینی دارد و قطعا دولت و بودجه کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد دریکسال خودداری نماید.

 

سوال : چرا جانبازان مستخدم که از کار افتاده کلی می شوند و همچنان در محل کار خود خدمت می کنند وقتی بازنشسته می شوند باز هم دو حقوق می گیرند از جمله پرسنل بنیاد شهید ولی ما که در دستگاه حالت اشتغال می شویم با بازنشسته شدن فقط حقوق بازنشستگی می گیریم ؟

جواب : جانبازان گرامی توجه کنند:

الف- دریافت دو حقوق با دو منشاء ایثارگری و استخدامی از طرف مقنن مجاز شناخته شده و جانبازان چنانچه به واسطه جانبازی حقوقی به آنان تعلق بگیرد ، چنانچه مستخدم دستگاهی باشند حقوق استخدامی خود را نیز می توانند دریافت کنند.

ب – حقوق وظیفه و حقوق حالت اشتغال که به مشمولین بند ب و ج در نیروهای مسلح و حقوق حالت اشتغال که در نیروهای مسلح ، دستگاههای اجرایی و بنیاد شهید وامور ایثارگران به جانبازان از کارفتاده کلی و جزیی پرداخت می شود ، از مصادیق حقوق  جانبازی است و دریافت آن مانع استخدام جانبازان و دریافت حقوق استخدامی نخواهد بود.

ج – برخی از جانبازان شاغل در دستگاههای اجرایی پس از تایید از کار افتادگی ، از امتیاز از کار افتادگی دردستگاه استفاده می کنند و بدون حضور در محل کار حقوق حالت اشتغال می گیرند . اینان از امتیاز حقوق ایثارگری در دستگاه استفاده کرد ه اند و قانونا نمی توانند تقاضای حقوق دوم ایثارگری را بنمایند ، لکن می توانند  در صورت نیاز دستگاههای اجرایی به آنان ، هم در دستگاه قبلی خود و هم در سایر دستگاههای اجرایی مشغول خدمت شوند و حقوق دریافت نمایند.

د – آن گروه از جانبازان  که همچنان با داشتن رای از کارفتادگی در دستگاه محل خدمت خود مشغول باشند و از حالت اشتغال در دستگاه استفاده نکنند ، حسب مورد حقوق ایثارگری خود را  می توانند از بنیاد شهید و امور ایثارگران یا نیروهای مسلح  مطالبه کنند .


مطالب مشابه :


نحوه پرداخت حقوق ایثارگران ( قسمت اول )

شهید، بنیاد جانبازان یا از میزان حقوقی که برابر دریافت فیش حقوقی
بازنشستگان جانباز بخوانند

فیش حقوقی ایثارگران شهید، بنیاد جانبازان یا حقوقی رئیس جمهور دریافت حقوق
آزادگان و جانبازان ارتش بخوانند

یا بنیاد جانبازان قدیم که در فیش حقوقی جایگاه حقوقی و شغل دارد و دریافت
تأسیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

تأسیس بنیاد مستضعفان و بهترین امکانات بنیاد به جانبازان دریافت فیش حقوقی.
ابطال درصد جانبازي بعضي پرسنل بنياد ري

از بنیاد ایثارگران ری چه خبر !!!!! دریافت فیش حقوقی جانبازان و خانواده های
پاسخ سوالات ایثارگران توسط کارشناس حقوقی

دارم در مورد جانبازان 70 درصد که از بنیاد شهید نسبت به دریافت فیش حقوقی ویژه
سایت بنیاد شهید هک شد

سایت بنیاد سایت که مورد نیاز جانبازان و خانواده شهدا بود از جمله دریافت فیش حقوقی غیر
نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی جانبازان و آزادگان

براساس این اصلاحیه میزان مستمری بازنشستگی جانبازان و بنیاد شهید و دریافت فیش حقوقی
متن کامل نامه تبعیض بین آزادگان ارتش وسپاه به معاون اول محترم رئیس جمهور توسط فرمانده کل سپاه

و حقوق شهدا به بنیاد و جانبازان بسیجی و سرباز دریافت فیش حقوقی ویژه
بازنشستگی جانبازان

بازنشستگی جانبازان فیش حقوقی خود را از بنیاد شهید دریافت می نمایند از تاریخ
برچسب :