انواع طلسم

انواع طلسم

 

علم هیمیا علم تسخیرات است و علم تسخیرات بس شریف است و بحث در تسخیرات هفت سیاره میکند: شمس ، قمر، مریخ، عطارد، مشتری و زهره و زحل میکند. این هفت سیاره دارای ابعاد گوناگون و قدرت های مافوق طبیعت و خواص گوناگون برای تسخیرکننده اش خواهد داشت و غنیمتی برای این جهان می باشد.

شاخه دیگر در علم هیمیا تسخیر جنیان و عزایم آنها و بخورات ایشان می باشد که ما بیشتر در این بحث (علم هیمیا) یبشتر از تسخیرات جن سخن میگوییم. چون تسخیر هفت سیاره کاری دشوار و سنگین است که بعدها در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد.

نکته: دانستن تجمع سیارات (علم نجوم) در این باب بسیار لزومی می باشد. (اجتماع، تسدیس، تثلیث، تربیع، مقابله) (ارباب شب و ارباب روز).

 

اگر خواهان ارتباط با جنیان هستید و مایلید در بعضی مسائل از آنها کمک بخواهید یا سوال کنید ما به شما کمک میکنیم که چگونه و به چه طریق با آنها ارتباط برقرار کنید.

 

نکته: تمام 5 روش این کار، شرایط خاصی را می طلبد که باید به آنها توجه کرد.

 

روش اول : هر کس این اسما را کف دست خود بنویسد و تنها بخوابد یکی از پریان بیاید از هرچه خواهد در خواب او را با خبر میکند.

این است : شَهَثَ – هُثَ – یَهُثَ

 

روش دوم : بر انگشت ابام بنویسد این اسماء را. یکی از جنیاین بیاید و هر چه بخواهد او را در خواب خبر دهد. باید که نترسد و در هنگام خواب با کسی سخن نگوید.

 

این است : شَمعون – پَهُوهَ – شَرُوهَ

 

روش سوم (روش تسخیر جن هندی) : 5144 مرتبه سوره چن را بدون بسمله بخواند، یک نفر از جن ها به تسخیر او در می آید و قاری باید همیشه حرز چهارده معصوم را در گردن داشته باشد.

 

روش چهارم : در نیمه شب چهارشنبه برخیزد، دو رکعت نماز بخواند و در خلوت بعد از سلام در خلوت این عزیمت را سیصد مرتبه بخواند. در بین تکلم نکند، خواب نرود. به امر الله تعالی هفت تن از جن حاضر شود. هر سوال دارد، بپرسد. جواب دهند. اما با ادب باشد و دائم در بخورات...

 

عزیمت این است : بسم الله الرحمن الرحیم، عزمت و علیکم برب جبراییل، اتافیل، اسماعیل، ملکان، مسلطان علی سلاطین الجن و الانس و الشیاطین، احضروا یا اصحاب الجن و الشیاطین. من جانب المشارق و المغارب. احضرو من جانب الجنوب و الشمال. بحق الم. الله لا اله الا هو الحی القیوم و بحق لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله و بحق سلیمان بن داوود (علیه السلام) برحمتک یا ارحم الراحمین.

 

روش پنجم : در شب دوشنبه پانزدهم ماه دو هزار و نهصد و پنجاه و سه مرتبه (2953) این اسماء را بخواند، در جای خلوت و با وضو و مکان پاک و لباس پاک البته حاضر شود و بعد از حاضر شدن عهد بگیرد. اگر نتواند عهد بگیرد در هلاک خود کوشیده باشد و سلام...

 

این است که باید خوانده شود (2953 بار) : مَقضا – ضَغفا – لیضا

 

 

این هم قسمت کوچکی در باب علم هیمیا...

 

<اگر چشم دلت بینای راز است رسیدن تا خدا یک جو نیاز است>

 

 

 


 

 

 

در باب علم طلسمات و عزایم: که علم طلسمات علمی بس شریف است و آن همراه است با عزایم که خوانده میشود و بخورات خاص آن که نتیجه مطلوب حاصل میشود. که آن نتیجه باعث میشود که بر افکار مردم تسلط پیدا کند و به راحتی به کارهایی که میخواهد در افکار مردم انجام دهد بروز میدهد. مثل زبان بند شدن شخص. محبت پیدا کردن شخص به شما. جدا کردن دو شخص از هم. پیوند دادن دو شخص به هم. سیاه کردن شخص در نظر مردم. آواره کردن شخص از محل خود. بخت گشایی و بستن بخت دیگران و هزاران کار دیگر (ولی باز هم تاکید میکنم که شرایط کار لزوما باید فراهم باشد)

 

روش اول : احضار کردن شخص و محبت پیدا کردن او به شما. این اشکال را بر کاغذ و یا بیضه مرغ سفید نوشته و در آتش دفن کنید تا حرارت به او رسد و یا کاغذ را بسوزانید. بسیار موثر است و من خود نیز بسیار تجربه کرده ام.

این است : عظمت علیکم بنات ابلیس و تناطیفورش بنت ابلیس بحق هذه العزیمه 999 دﱠدﱠدﱠق ک ه ه ه حاضر گردد فلان زاده فلان. (تذکر : به جای قلان زاده فلان باید اسم مطلوب و مادرش را بنویسید. مثل احمد زاده فاطمه)

 

روش دوم : اگر خواهی که مطلوب تو بیاید و مطلوب تو گردد، بیاور موی سر او را و با موی سر خود با ابریشم سیاه هفت گره بزن و بر هر گره که زدی یک بار این آیه را بخوان و بگو حاضر کردم فلان زاده فلان را به طرف ، اسم خودت را با اسم مادرت میگویی.

 

آیه این است : انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون.

 

روش سوم : این طلسم را به جهت محبت روی نعل نقش نموده و در آتش دفن کن و یا بر کاغظ نوشته و در آتش بسوزان. بسیار موثر است:

 

ت

۱۲۴

ک

۹۹۵

ث

۸۰

ق

۱۹

۲۲

۵۵

۹۹۶

۸۱

۱۲۵

۲۳

۸۲

۵۷

۱۸

۹۹۸

۱۲۶

۹۹۷

 

روش چهارم : محبت. اگر خواسته باشی که دو نفر را با یکدیگر پیوند محبت دهی که از هم جدا نشوند بیاور موی سر طرفین را و سوره مبارک «یس» را تا مبین اول که خواندی موی طرفین را یک گره بزن و بگو پیوند کردم قلب فلان زاده فلان به قلب و جان فلان زاده فلان. به هر مبینی که رسیدی نیت محبت کن به طریقی که گذشت تا هفت مبین و آن موها را به پای خرچنگی بسته و در آب رها کن.

 

روش پنجم : اگر خواهی که زبان جمعی خلق بر روی تو بسته گردد این آیه را روی انگشتر گردون نقش نموده و هر گاه با کسی صحبت میکند بگرداند. زبان او بر رویش بسته شود.

آیه این است : انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون.

و این آیه را پشت انگشتر نقش کند : یحیونهم کحب الله و الذین آمنو اشد حبالله

 

روش ششم : اگر خواهی که میان دو کس جدایی و دشمنی اندازی (زن و مردی که رابطه نا مشروع دارند) بگیر از هفت گور کهنه قدری خاک و این مهر را بر هفت پاره کاغذ بنویس و آن خاک ها را در میان کاغذ بگذار و در خانه او یا در جایی دیگر پنهان کن. چنان شود که یکدیگر را هرگز نتوانند دید.

 

این است : ره ره ره حمعا حمعا صعههه ح ح ح ه ه ه لهه لهههه لهم

 

روش هفتم : اگر خواهی که سیاه کنی مردی را از نظر تمام زن ها و دیگر قادر نباشد با زنی صحبت و نزدیکی کند، بیاور چهار لوح از چهار جوش سلیمانی و یک لوح از طلای خالص و نقش دیو سلیمانی را روی لوح ها نقش کرده، در ساعت قمر در عقرب و یا ساعت زحل که خالی از نحوس نباشد و عطارد نزدیک مریخ میان هشت درجه و بیست و سه دقیقه و خانه شمس تاریک و ظلمت، در خانه زحل باشد. باید که پشت به قبله کنده شود. دهان را تلخ کرده و لوح طلا را در دهان میت پیچیده و روی کفن او مینویسیم فلان زاده فلان را سیاه کردم در نظر تمام زن های عالم. چنان شود که دیگر کسی با او صحبت نکند.

تذکر : مبادا این کار را برای مسلمان انجام دهی که غضب خدا شمال حالت میشود.

 

   
   
   

 

   
 

- تسخیر پری : هر کس بخواهد تسخیر پری نماید لباس پاک بپوشد و بوی خوش استعمال نماید از اوصاف بد اجتناب کند و کینه و عداوت مردم قصد نکند و کاری کند که مردم را فیض رساند. باید که 17 روز هر روز 207 مرتبه وقت طلوع آفتاب بخواند و 407 مرتبه وقت غروب آفتاب بخواند در برابر آفتاب 7 پری ظاهر گردد. در یوم پنجم یا هفتم ظاهر شود و هیچ ضرری به وی نرساند. و اگر در ایام مذکور ظاهر نشوند در روز هفدهم یقینا ظاهر میشوند و هر حاجتی که داشته باشید اجابت میکنند.

 

دعایی که باید خوانده شود اینست :

 

سُبحانَک يا کوثيا. سُبحانَک يا لوثيا. سَخَر لَنا الجِنَ وَ تَوابِعهِم (حَقُک) يا سُبحانَ

 

 

- ظاهر شدن پیر نورانی : هر کس 7 روز صائم باشد و حیوانی نخورد و هر شب این آیه را 1000 بار بخواند و بعد از اتمام دعوت این دو اسم را بخواند : (( یا حی و یا قیوم )) در شب آخر پیر نورانی ظاهر گردد و حاجت خود را عرض کنید تا حاجتتان روا شود به اذن خدا.

 

آیه ای که هر شب باید خوانده شود اینست :

 

"و عنده مفاتح الغيب ..." تا " ... فی کتاب مبين"

   
احضار

منیت را اگر از خود برانی

ببینی آن که گوید لنترانی

به دنبالش چهل منزل دویدم

ز خود بیخود به پای دل دویدم

که سالک گر چهل منزل نبیند

حقیقت را به چشم دل نبیند

 

 

باذل الله و رسوله و باذن مولانا امیرالمومنین

 

 

در پاسخ به سوالات شما عزیزان درباره احضارات جنیان و پریان:

 

1-احضار جن بر طفل نابالغ : 9 بار حمد را بدون بسم الله و 3 بار آیت الکرسی را تا آخر بدون بسم الله و سه یا هفت مرتبه عزیمت زیر را خوانده، آنگاه جنیان بر چشم طفل رویت شوند و هر چه از طفل بپرسید جنیان به او گویند.


و عزیمت اینست که باید خوانده شود :


 اللهم بک اوهاول و بک اوقاول و بک اوصاول انا کفيناک المستهزئين سبوح قدوس رب ملائکه و الرح

 

توجه : در موقع بیحالی بچه دو شست بچه را گرفته در دست و آیه الکرسی را با بسم الله میخوانید تا 3 مرتبه.

 

2- احضار جن : برای احضار جن بیاورید قدحی و قدری آب در او بریزید تا نصف شود. و کودکی نابالغ را نشانید تا به قدح آب نگاه کند و این عزیمت را هفت بار بخوانید و بپرسید حاضر شدند یا نه؟ وقتی که حاضر شدند هر چه بپرسید به فرمان خدا جواب میگویند.

و عزیمتی که باید خوانده شود اینست :

 

بسم الله الرحمن الرحيم عزمت برب الجبراييل و ميکاييل و بين الاجنه الذی حوک العرش و عزمت عليکم بالذی اجاب عيسی بن مريم من روح القدس عزمت عليکم به خاتم سليمان بن داوود الذی سخرله الرياح و الجن سريعا.

 

3-  در بخش تسخیر پریان این هم برای آنهایی که بهشون قول داده بودیم ولی خیلی مواظبت کنید در انجام دادنش...

 

تسخیر پریان : اگر خواهی که به یک طرفه العین از شهری به شهر دیگر بروی چنانچه تو را هیچ زحمت نباشد و خود را در آن شهر ببینی و تو را هیچکس نبیند و گر خواهی که هر چه تو را مشکل بود از احوال دیگران و از علوم به یک آن بفهمی و تو را خبر دهند از آنچه خواهی و آنگه خواهی بیاورند باید که یک روز روزه بداری و این خاتم را بر طلا نقش کنید. در وقتی که مریخ به مشتری نظر کند بتسدیس یا به تثلیث و بعد از آن که نقش کردی باید که بنشینید و این اسم را بیست و یک بار خوانده و خاتم را در انگشت کنید و بخورات بسوزانید. و در آن موقع موکل خاتم بیاید، جامه سرخ پوشیده و کلاه سرخ بر سر نهاده، بیاید و یک دامن پر از طلا به تو دهد و یک خاتم به تو دهد از یاقوت سرخ. چون در دست کنی به نیت هر شهر که در خاطر تو بگذرد خود را در آن شهر می بینی و هر گاه که در انگشت کنی خاتم را به هر نیتی که کنی همان لحظه موکل بیاید و هر چه فرمان دهی انجام دهد و هر چه گویی بکند و هر که را خواهی پیش تو بیاورد. ولی باید که هر دو خاتم را نگاه داری و به کسی نشان ندهی تا دائم در شادی و عشرت باشی.

بخورات اینست :

 

سندورس، کندر سیاه، عنبر، پوست سرو

 

 

و ایسنت طلسمی که باید بر خاتم طلا نقش شود :

 

تلميخا 9174583 تلميخا


مطالب مشابه :


انواع طلسم

علوم غریبه didehban - انواع طلسم - آموزش علوم غریبه بر اساس علوم اسلامی واعتقاد بر اصل ولایت مطلقه فقیهdidehban.
اگر بخواهیم از متعارف ترین شان نام ببریم باید از لشکر عظیمی از انواع مختلف فرشتگان راهنما، مراقب و محافظ، مجازات گر و... تا جنیان صلح جو و مثبت، یا شرور و شیطانی نام برد. اما موضوع فال، پیشگوئی، طلسم و جادوگری که یک سر آن در حوزهٔ غیب و ...
نصیحت به باز دید کنند ها

اموزش طلسم و انواع انها - نصیحت به باز دید کنند ها - جهت مشکل [email protected] - اموزش طلسم و انواع انها.
شناخت طلسم و روش پیشگیری و دفع

اما سحر ربط ، همانی است که طلسم کننده از طریق استعانت از شیاطین و جن (که در اغلب انواع سحر و طلسمات وجود دارد) اقدام به اعمال خبیثه میکند. این عمل بگونه ای است که جن کافر در ذهن فرد طلسم شده دخل و تصرف میکند. این عمل مثلا میتواند باعث بسته شدن ...
انواع ازدواج

ازدواج نقطه آغاز شيرين زندگي مشترك دو نفر است. ازدواج احساسانه اين نوع ازدواج با جملاتي نظير آه كه چقدر دوستت دارم! اگر تو نيايي منم بستني نمي خورم! تو كجا بودي تو آسمونا دنبالت مي گشتم رو زمين پيدات كردم و ... شروع ميشن. بالاخره يكي از اون دو تا ...
اموزش دعا و طلسم نویسی

نوشتن دعا وطلسم. ساعات و شرایط دعا نوشتن. اول اینكه باید نیت سائل پاك باشد و در غیر این صورت نتیجهء بدی میدهد كه موجبات پشیمانی را به بار می اورد پس باید نیت سائل قربتا الی الله باشد یعنی با شرع برابری داشته باشد. دوم اینكه هر دعا و طلسمی ...
كتاب هايم را ورق ميزنم -4 - طلسم

هر چند بالشخصه این کتاب را بخاطر علاقه ای که به کارهای استاد داشته ام خریده ام ولی بنظرم نکاات عنوان شده در آن که بهمراه اشکالی از انواع طلسم بوده و در باور روزمره مردم نیز وجود دارد خواندنی است.هنوز هم در میان مردم اعتقاد به چنین باورهایی به فراوانی دیده ...
برچسب :