اطلاعیه مهم برای دانشجویانی که با من پروزه مالی اخذ کرده اند(دانشگاه آزاداهواز)

درس پروژه مالي

دانشجوياني كه درس پروژه مالي را با من اخذ نموده اند براي گذراندن اين واحد درسي مي بايست يكي از عناوين زير را بطور دلخواه انتخاب كرده و براساس آن پروژه اي تهيه و تا تاریخ ۹۲/۰۹/۲۹برای اینجانب ایمیل نمایندیا به صورت حضوری تحویل دهند/

 

۱. طراحي يك سيستم محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد : ( دستی  یا کامپیوتری ) که پاسخگوی پرسشهای زیر باشد

- تعريف سيستم حقوق و دستمزد

- انواع سيستمهاي پرداخت حقوق ودستمزد در كشور (توضيح مختصر)

- توضيح در مورد سيستم حقوق مورد نظر درپرو‍ژه شامل تعيين مباني حقوقي و نحوه ارتقاي سالانه و...

- قوانين و مقررات مربوط به ماليات و بيمه حاكم بر سيستم مورد نظر

- نحوه ي جمع آوري اطلاعات كاركرد ماهانه واينكه توسط چه كساني باشد

- چگونگي محاسبه حقوق ماهانه توسط حسابداري حقوق و دستمزد وپرداخت آن

- كنترلهاي لازم براي كاركردها، انتقال كاركرد به ليست حقوق و دستمزد وپرداخت حقوق

- شيوه هاي مختلف پرداخت حقوق و معايب و مزاياي آنها

- طراحي فرمهاي مورد نياز سيستم حقوق و دستمزد مورد نظر در پروژه

 

۲.طراحي يك سيستم انبارداري  که پاسخگوی پرسشهای زیر باشد:

- هدف از استقرار يك سيستم انبار

- فرمهاي مورد نياز در انبار

- كنترلهاي مورد نياز هنگام دريافت كالا از فروشنده

- مجوزهاي مورد نياز براي دريافت كالا از انبار

- مشخصات مكان لازم براي نگهداري كالا

- مشخصات كارت انبار

- تعداد انبارهاي لازم براي شركت

- ترتيب تنظيم فرمهاي مختلف هنگام دريافت و خروج كالا از انبار وامضاهاي مجاز لازم

- چگونگي ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالي و مدارك انبار

- كنترل بين مدارك انبار ومدارك حسابداري

- در نهایت، دانشجو می بایست با طراحی یک شرکت فرضی ، انبار فرضی برای آن ایجاد نموده و سیستم تشریح شده را با اعدادی نمادین، برای آن شرکت پیاده سازی نماید.

 

۳.طراحی یک سیستم حسابداری برای یک آموزشگاه علمی که پاسخگوی پرسشهای زیر باشد.

-          شرح مختصري از عمليات واحد تجاري مورد نظربا تاكييد بر عملياتي كه آثار مالي دارد

-          طرح سرفصلهاي حسابداري مورد نياز واحد تجاري

-          طراحي فرمهاي مورد نياز سيستم مانند فرمهاي دريافت وپرداخت نقدي ، دريافت و پرداخت چك ،فرم تنخواه گردان ، فرم سند حسابداري و... ،تعداد نسخ آنها و نحوه ي توزيع هر يك

-          تعريف عمليات مختلف مالي وانجام ثبت حسابداري آن و تعيين چگونگي شناسايي سود ونحوه بستن حسابها

-          تعيين كنترلهاي داخلي لازم در مراحل مختلف از جمله پرداختها ،صدور سند حسابداري ،ثبت سند حسابداري در دفاتر

-          نحوه ي نگهداري موجودي كالا(ادواري – دايمي ) و روش ارزشيابي موجوديها

-          بكارگيري موارد فوق براي انجام عمليات حسابداري اولين  دوره ي مالي واحد تجاري مورد نظر با استفاده ازاعداد وارقام و رويدادهاي مالي فرضي توسط دانشجو

 

۴.  محاسبه نسبتهای مالی یکی از شرکتهای بورس اوراق بهادار 

- جهت انجام اینکار می بایست با مراجعه به سایت مرکز مطالعات اقتصادی بورس صورتهای مالی یکی از سرکنهای بورسی را به مدت ۳ سال دانلود  و بر اساس اطلاعات انها نسبتهای مالی را محاسبه نمایید. در نهایت دانشجو می بایست تحلیل خود از وضعیت مالی شرکت و پیش بینی آینده را بیان نماید.

 

 ۵. طراحی یک سیستم حسابداری برای یک موسسه کشاورزی

طراحی سیستم حسابداری شامل تعریف داراییها. بدهیها. درامد و هزینه و کدینگ حسابها. تشریح چرحه های مختلف عملیاتی شرکت و انواع ثبتهای لازم در چرخه های مختلف شرکت  

۶. طراحی یک سیستم حسابداری برای یک دفتر کافی نت

طراحی سیستم حسابداری شامل تعریف داراییها. بدهیها. درامد و هزینه و کدینگ حسابها. تشریح چرحه های مختلف عملیاتی شرکت و انواع ثبتهای لازم در چرخه های مختلف شرکت

 ۷. تدوین مقاله ای  با موضوع « گزارشگری مالی الکترونیکی ، مزایا و معایب .

 ۸. تدوین مقاله ای با عنوان « ارایه مدلی برای گزارشگری منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی در حسابداری »   

۹. تدوین مقاله ای با عنوان « حسابداری اسلامی »  و جایگاه آینده آن در ایران

۱۰. تدوین مقاله ای با عنوان « روشهای ارزشیابی سهام در بورس اواق بهادار تهران » 

 ۱۱. بررسی فرایند تولید یک صندلی در کارگاه و تعیین بهای تمام شده یک واحد صندلی بوسیله سیستم حسابداری صنعتی

۱۲. بررسی مقایسه ای یکی از استانداردهای حسابداری ایران با استاندارد مشابه /آن در هیات حسابداری مالی آمریکا و هیات حسابداری بین المللی.

۱۳. ترجمه مقاله با هماهنگی قبلی

۱۴.تدوین مقاله ای در مورد حسابداری مدیریت با عناوینی(هزینه یابی هدف -هزینه یابی فعالیت- ارزیابی متوازن- تولید بهنگام و ...)

۱۵. موضوع آزاد با هماهنگی قبلی

 


مطالب مشابه :


اطلاعیه مهم برای دانشجویانی که با من پروزه مالی اخذ کرده اند(دانشگاه آزاداهواز)

حسابداری و حسابرسی - اطلاعیه مهم برای دانشجویانی که با من پروزه مالی اخذ کرده اند(دانشگاه
برچسب :