جامع ترین منابع کاردانی به کارشناسی

:

1- استانداردهای حسابداری٬ تالیف کمیته فنی سازمان حسابرسی٬ نشریه شماره 160 سازمان حسابرسی (با تاکید براستانداردهای

1-2-3-4-6-8-11-14-15-17و راهنمای بکارگیری استاندارد مربوطه و بخش مفاهیم نظری)

2- حسابداری میانه (1) جلد اول٬ تالیف دکتر موسی بزرگ اصل٬ نشریه شماره 175 سازمان حسابرسی

3- حسابداری میانه (1) جلد دوم٬ تالیف دکتر یونس باد آورنهندی و امین ناظمی٬ نشریه شماره 196 سازمان حسابرسی

4- مبانی و روشهای عمومی حسابداری٬ تالیف مصطفی علی مدد و نظام الدین ملک آرایی٬ نشریه شماره 101 سازمان حسابرسی

5- اصول حسابداری (2)٬ تالیف دکتر ایرج نوروش و فیض الله شیرزادی٬ انتشارات کتاب نو (فصلهای ششم٬ هفتم و هشتم)

6- اصول حسابداری (3)٬ تالیف دکتر شکراله خواجوی و مرتضی مجاهدی٬ انتشارات ترمه (فصلهای هفتم ٬هشتم٬ نهم و دهم)

7- حسابداری سرمایه گذاری در سهام و سایراوراق بهادار٬ ترجمه و تالیف رضا نظری٬ نشریه شماره 117 سازمان حسابرسی

8- تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات٬ ترجمه و تالیف فرشید نویسی٬ عزیز عالی ور و رضا نظری٬ نشریه شماره 65 سازمان حسابرسی

9- نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص٬ ترجمه و تالیف عباس ارباب سلیمانی و نظام الدین ملک آرایی٬ نشریه شماره 66 سازمان
حسابرسی


سایر منابع و منابع کمکی:


1- اصول حسابداری (1)٬ ترجمه دکتر ایرج نوروش و غلامرضا کرمی٬ انتشارات ترمه

2- اصول حسابداری (2)٬ ترجمه دکتر ایرج نوروش و غلامرضا کرمی٬ انتشارات کتاب نو (فصلهای هفتم٬ یازدهم و دوازدهم)

3- اصول حسابداری (3)٬ ترجمه و تالیف عبدالرضا تالانه و مهدی مراد زاده فرد٬ انتشارات کیومرث (فصلهای اول٬ سوم و چهارم)

4- حسابداری میانه (1)٬ تالیف جمشید اسکندری٬ انتشارات کیومرث

5- حسابداری میانه (1)٬ تالیف دکتر شکراله خواجوی و ابراهیم ابراهیمی٬ انتشارات ترمه

6- حسابداری میانه (2)٬ تالیف جمشید اسکندری٬ انتشارات کیومرث٬ (فصلهای چهاردهم٬ پانزدهم و شانزدهم)

7- مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای استانداردهای حسابداری٬ تالیف دکتر محمد قسیم عثمانی و جمشید اسکندری٬ انتشارات کیومرث

8- مجموعه سوالات استانداردهای حسابداری ایران٬ تالیف دکتر ایرج نوروش٬ دکتر غلامرضا کرمی٬ محسن عزیز خانی٬ بهرام محسنی و احسان
فلاح٬ انتشارات نگاه دانش

9- مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری میانه و استاندارد های حسابداری ایران٬ ترجمه و تالیف دکتر مهدی مراد زاده و ضیا الدین مجدی٬ انتشارات کیومرث


ب) حسابداری صنعتی

منابع اصلی:


1- حسابداری صنعتی جلد اول٬ ترجمه عزیز عالی ور٬ نشریه شماره 158 سازمان حسابرسی

2- حسابداری صنعتی جلد دوم٬ ترجمه عزیز عالی ور٬ نشریه شماره 177 سازمان حسابرسی


سایر منابع و منابع کمکی:


1- حسابداری صنعتی٬ تالیف محمد سرخانی٬ انتشارات ترمه

2- حسابداری صنعتی جلد اول٬ تالیف دکترمحمد قسیم عثمانی و علی قاسم زاده٬ انتشارات ترمه

3- حسابداری صنعتی (1)٬ تالیف جمشید اسکندری٬ انتشارات حفیظ

4- حسابداری صنعتی (2)٬ تالیف جمشید اسکندری٬ انتشارات حفیظ

5- مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری صنعتی٬ ترجمه و تالیف علی مصدر٬ انتشارات کیومرث

6- مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری صنعتی٬ تالیف جمشید اسکندری٬ انتشارات حفیظ


پ) حسابرسی

منابع اصلی:

1- اصول حسابرسی جلد اول٬ ترجمه عباس ارباب سلیمانی و محمود نفری٬ نشریه شماره 87 سازمان حسابرسی

2- استانداردهای حسابرسی٬ تالیف کمیته فنی سازمان حسابرسی٬ نشریه شماره 124 سازمان حسابرسی

3- آیین رفتار حرفه ای٬ تالیف کمیته فنی سازمان حسابرسی٬ نشریه شماره 123 سازمان حسابرسی


سایر منابع و منابع کمکی:

1- مروری جامع بر حسابرسی دفتر اول٬ تالیف حامد فیلی٬ انتشارات ترمه

2- اصول حسابرسی (1)٬ تالیف جمشید اسکندری و حمید رضا عرفی٬ انتشارات کیومرث

3- نمونه پرسشهای چهار گزینه ای حسابرسی٬ ترجمه احمد فاضلی و کوروش امانی٬ نشریه شماره 154 سازمان حسابرسی

4- مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای استانداردهای حسابرسی٬ تالیف کوروش امانی و احمد فاضلی ٬ انتشارات کیومرث

5- مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حسابرسی٬ترجمه و تالیف احمد فاضلی و کوروش امانی ٬ انتشارات کیومرث

6- پرسشهای چهار گزینه ای حسابرسی٬ تالیف دکتر کیهان مهام٬ انتشارات حساب


ت) حسابداری شرکتها

منابع اصلی:

1- اصول حسابداری (2)٬ تالیف دکتر ایرج نوروش و فیض الله شیرزادی٬ انتشارات کتاب نو (فصلهای اول تا چهارم)

2- حسابداری شرکتها جلد اول٬ تالیف حسن همتی٬ انتشارات ترمه

3- حسابداری شرکتها جلد دوم٬ تالیف حسن همتی٬ انتشارات ترمه

4- حسابداری شرکتهای تعاونی٬ تالیف فریده پور رضوان روح٬ انتشارات صفار


سایر منابع و منابع کمکی:

1- حسابداری شرکتهای (1)٬ تالیف دکتر ایرج نوروش٬ دکتر غلامرضا کرمی و محمد مرادی٬ انتشارات نگاه دانش

2- حسابداری شرکتهای (2)٬ تالیف دکتر ایرج نوروش٬ دکتر غلامرضا کرمی و محمد مرادی٬ انتشارات نگاه دانش

3- حسابداری شرکتها٬ تالیف غلامرضا کرمی و ابوذر فهمی٬ انتشارات نگاه دانش

4- حسابداری شرکتها٬ تالیف فرهاد صفی خانی٬ انتشارات سنجش تکمیلی

5- اصول حسابداری (2)٬ ترجمه دکتر ایرج نوروش و غلامرضا کرمی٬ انتشارات کتاب نو (فصلهای چهاردهم تا شانزدهم)

6- حسابداری میانه (2)٬ تالیف جمشید اسکندری٬ انتشارات کیومرث (فصلهای یازدهم تا سیزدهم)


ث) حسابداری دولتی

منابع اصلی:

1- حسابداری و کنترلهای دولتی٬ تالیف دکتر جعفر باباجانی٬ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

2- حسابداری دولتی٬ تالیف سید حسین عراقی و یحیی آقالو٬ انتشارات دانشکده امور اقتصادی


سایر منابع و منابع کمکی:

1- حسابداری دولتی٬ تالیف دکتر پرویز سعیدی٬ انتشارات نگاه دانش

2- راهنمای حسابداری دولتی٬ تالیف جعفر باباجانی و حمید رضا موسی رمضانی٬ انتشارات ترمه
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

منبع: وب سايت تخصصي حسابداري


مطالب مشابه :


دکتر ایرج نوروش

جناب آقای دکتر ایرج نوروش استاد فرهیخته و از اساتید حسابداری دانشگاه 1 اصول حسابداری (1)
حسابداری (منابع کارشناسی ارشد حسابداری ۸۹)

به دانشجويان غير حسابداري پيشنهاد مي شود ابتدا كتاب اصول 1 پيام نور بعد اصول 1 نوروش و
اصول حسابداری 2 دکتر ایرج نوروش

دانلود حل تمرین های کتاب اصول حسابداری ۲ نوشته دکتر نوروش. پسورد: dlbook.net. دانلود مستقیم
دانلود حل تمرینات اصول حسابداری ۲ استاد نوروش

حسابداری - دانلود حل تمرینات اصول حسابداری ۲ استاد نوروش - - حسابداری
ايرج نوروش

دكتر ايرج نوروش 1 دکترا حسابداری دانشگاه تهران ایران 1371 2 فوق 1 اصول حسابداري (1)
جامع ترین منابع کاردانی به کارشناسی

1- اصول حسابداری (1) (1)٬ تالیف دکتر ایرج نوروش٬ دکتر غلامرضا کرمی و محمد مرادی٬ انتشارات
منابع آزمون کاردانی به کارشناسی حسابداری

1- اصول حسابداری (1)٬ ترجمه دکتر ایرج نوروش و غلامرضا کرمی٬ انتشارات ترمه
اصول ، مفروضات و ميثاقهاى حسابدارى

مطالب مربوط به اصول حسابدارى 1 و فراغت از نوروش و فيض الله حسابداری اصول حسابداری 1
برچسب :