دانلود مقالات اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران

  دانلود مقالات اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران رديف كد مقاله نام مقاله نويسندگان دانلود ارايه شفاهي  1 17  شناسايي عوامل مؤثر بر وفاداري شهروندان به بازارهاي شهرداري مشهد بر اساس مدل سازمان هاي پاسخگوي سريع (FRO) جلال قرباني--------سيد محمد فهيمي فرد--------مهدي واثقي PDF PPT 2 128 بررسي اثرات رفاهي سياست هاي مختلف تغيير در آلودگي هوا در ايران (مطالعه موردي: شهر مشهد) علي فيروز زارع--------دكتر محمد قرباني PDF PPT 3 282 برآورد ارزش تفريحي پارک فدک شهرستان خوي به روش هزينه سفر فردي باب اله حياتي--------منور صالح نيا--------جواد حسين زاد PDF PPT 4 347 بررسي تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بر بهاي تمام شده خدمات سازمان اتوبوسراني و تاكسيراني (مطالعه موردي: شهر مشهد) حميده خاکسارآستانه--------مريم رسول زاده--------مريم حسن نژاد PDF PPT 5 423 بررسي عوامل مربوط به درآمدهاي پايدار شهرداري تهران و اولويت بندي آن ها محمود محمودي--------غلامرضا زمرديان--------مرتضي آقايي PDF PPT 6 430 بررسي و شناسايي زمينه ها و فرصت هاي سرمايه گذاري در شهر (مطالعه موردي: شهر گرگان) جعفر ميرکتولي--------مسعود مدانلو جويباري PDF PPT 7 459 روش هاي تامين منابع مالي نوسازي بافت هاي فرسوده در ايران مهرنوش حسن‌زاده PDF PPT 8 532 بررسي تأثير شاخص‌هاي سرمايه اجتماعي بر وضعيت اقتصادي محله (مطالعه موردي: محله طلاب مشهد) زهرا خاوري--------راضيه خاوري PDF PPT 9 533 بررسي دو تجربۀ جهاني در ارتقاء صنعت گردشگري و پويايي اقتصاد شهري فاطمه عظيم زاده موسوي--------سيده ساره سجادي PDF PPT 10 599 بازنگري راهبردي نظام مالي مديريت محلي کلان شهرهاي ايران (مطالعه موردي: شوراي اسلامي کلان شهر مشهد) مجتبي رفيعيان--------سيد علي حسين پور--------غلامرضا عباس زاده PDF PPT 11 651 مقدمه اي بر فرآيند طراحي و برآورد تابع رفاه اجتماعي شهري و تحليل نقش آن در برنامه ريزي شهري حجت الله عبدالملکي PDF PPT 12 663 تحليل تاثير هدفمندکردن يارانه ها بر درآمد و هزينه کلان شهرها (تشخيص فرآيندها و تاثيرات بعد از اجراي هدفمند کردن يارانه ها: مطالعه موردي کلان شهر اصفهان) نعمت الله اکبري--------هما موذن جمشيدي PDF PPT 13 666 صکوک اجاره؛ ابزاري کارآمد جهت تامين مالي پروژه هاي شهري مصطفي سليمي‌فر--------منصوره خزاعي--------محمد سليمي‌فر PDF PPT 14 678 نقش سرقفلي در بازداري توسعه مراكز تجاري سيد كاظم صدر PDF PPT 15 681 ماليات بر املاک منبع مناسب براي تأمين مالي بخش عمومي شهري در ايران (مطالعه موردي شهرداري اصفهان) رضا نصر اصفهاني--------آمنه شهيدي--------الهام مومني PDF PPT 16 683 برآورد سرمايه اجتماعي در مناطق مختلف شهر مشهد و ارايه راهکارها جهت ارتقاي آن در راستاي وظايف شهرداري حسين محمدي--------آزاده تعالي‌مقدم--------مرتضي بستام PDF PPT 17 688 بحثي پيرامون سرمايه ي اجتماعي و رابطه ي آن با مديريت و اقتصاد شهري (مطالعه ي موردي: مشهد و سبزوار) يعقوب زنگنه--------حسين قدرتي--------داود سميعي پور PDF PPT 18 690 تعيين ذينفعان برنامه پرداخت نقدي پس از هدفمندي يارانه ها در مناطق شهري ايران محمد بخشوده PDF PPT 19 695 مديريت آب و اقتصاد شهري پايدار (با نگاهي به شهر مشهد) انوش نوري اسفندياري PDF PPT 20 698 بررسي مزيت نسبي ارزش افزوده خدمات شهري مشهد (استان خراسان رضوي) و مقايسه آن با ساير مراکز استان هاي کشور در برنامه چهارم توسعه احمد جعفري صميمي PDF PPT 21 705 بررسي زمينه هاي رانت جويي در ساختار بودجه اي شهرداري ها و ارتباط آن با کارايي (نمونه موردي: شهرداري هاي کلان شهرها) رسول بيدرام PDF PPT 22 711 ارزيابي خصيصه‌هاي اقتصادي در شناسايي گستره‌هاي فقر شهري با استفاده از تکنيک‌هاي Delphi و AHP (نمونه موردي: شهر کاشمر) محمدرضا بمانيان--------هادي رضايي راد--------مجيد منصور رضايي PDF PPT 23 721 تامين ماليِ پايدار شهر: چگونگي تامين مالي به منظور توسعه پايدار شهري غلامعلي شرزه اي--------وحيد ماجد PDF PPT 24 732 بررسي نقش گردشگري در اقتصاد استان كرمان و توسعه کالبدي شهرستان هاي آن حسين مهرابي--------عبد المجيد جلايي--------عليرضا شکيبايي--------ابراهيم جاودان PDF PPT 25 738 نقش سرمايه اجتماعي در وضعيت اقتصادي بازارهاي سنتي در ايران محمد رضا پورجعفر--------علي پورجعفر PDF PPT 26 742 محاسبه ي سطح توسعه ي پايدار شهري با استفاده از سيستم استنتاج فازي سلسله مراتبي (SAFE): مطالعه ي موردي چند کلان شهر منتخب ايران علي حسين صمدي--------سكينه اوجي مهر PDF PPT 27 749 مدل تعيين قيمت مسكن، كاربردي از روش رگرسيون موزون جغرافيايي داود سوري--------سليمه منيري جاويد PDF PPT 28 763 زيرساخت، ‌تراكم جمعيت،‌ توسعه خوشه اي و سياست خوشه اي حسين سقاييان PDF PPT 29 770 درس هايي از طرح هاي توسعه اقتصاد شهري دهه اول قرن بيست و يکم علي عسگري PDF PPT 30 772 معرفي برخي از روش هاي مشاركت در تامين مالي در بازسازي بافت هاي فرسوده شهري مهندس احمد نوروزي PDF PPT ارايه به صورت پوستر 1 34 تحليلي بر جاذبه هاي گردشگري شهري و نقش آن در تحول اقتصادي (نمونه موردي: شهر اردبيل) حسين يغفوري--------واحد آقايي PDF 2 35 برنامه ريزي براي گسترش سياست هاي مسکن گروه هاي کم درآمد شهري براي مهار بازار غيررسمي مسکن (نمونه موردي شهر تهران) معصومه حسينلو PDF 3 41 بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار اقتصاد محله (بررسي: فعالان اقتصادي محله غيررسمي شميران نو) سعيد شفيعا PDF 4 44 راهبردهاي توسعه گردشگري رويدادها در کلان شهرها و تاثير آن بر اقتصاد گردشگري در ايران حسين يغفوري--------زهراتقي زاده--------دانا رحيمي PDF 5 96 نقش گردشگري در اقتصاد شهري (مطالعه موردي: شهر سرعين استان اردبيل) اکرم نوروزي--------مهدي شفقتي--------سميه متقي PDF 6 149 تأثير مصرف نهايي خانوارهاي شهري بر انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از بخش هاي مختلف اقتصاد ايران محمد حسن فطرس--------جواد براتي PDF 7 160 طراحي الگوي اولويت بندي راهبردهاي توسعه سيستم هاي حمل و نقل شهري عبدالرسول قاسمي--------علي‌اکبر بقايي PDF 8 164 بررسي نقش پارک هاي آبي در جذب گردشگر براي توسعه اقتصادي شهرها (نمونه موردي: مجموعه موج هاي آبي مشهد) مهسا فغفوريان--------عاطفه صداقتي PDF 9 190 بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي ماليات سبز در خراسان رضوي مريم مقيمي PDF 10 232 ارزيابي شاخص هاي پايداري در اقتصاد شهر ساحلي، با تأکيد بر مدل تعادل اقتصاد دريايي و محيط زيست نسترن حسين نيا--------متين عاشوري PDF 11 250 بررسي ميزان، مشکلات، تأثيرات و روش هاي خصوصي سازي در معاونت خدمات شهري شهرداري مشهد فاطمه رحماني--------محمد مظهري PDF 12 268 ارزيابي اقتصادي - زيست محيطي ناشي ازافزايش تراكم جمعيتي (مطالعه موردي: منطقه 5 شهرداري تهران) محمدجواد غلامي--------مينا افتخار نيا--------عباس ملا زاده--------محمد خسروزاده PDF 13 276 مشارکت عمومي در تهيه طرح هاي توسعه شهري - گامي به سوي اقتصاد پايدار شهرها فرنوش منصوريان PDF 14 286 بررسي اثرات زيست محيطي هدفمند كردن يارانه‌ها و توسعه اقتصاد شهري (مطالعه موردي: شهرستان تبريز) محمد رضا ناهيدي--------فرزانه كياور PDF 15 299 بررسي اثرات کوتاه مدت و بلندمدت عوامل تاثير گذار بر حباب قيمت مسکن در ايران، با روش هاي ARDL و ECM عبدالرحمن آرام--------صديقه آرام--------علي قنبري PDF 16 311 بررسي عوامل موثر بر ميزان رضايت مندي مراجعه کنندگان از کيفيت خدمات ارائه شده در پارک هاي شهر تبريز باب اله حياتي--------مجيد تقي زاده--------رسول محمد رضايي PDF 17 330 تحليل دسترسي غيرفضايي به خدمات بهداشتي درماني در شهر مشهد با تاکيد بر شاخص هاي اقتصادي مصطفي اميرفخريان--------محمد محسن رضوي PDF 18 335 بررسي جايگاه حمل و نقل در توسعه اقتصادي پايدار شهري مليسا يزدان پناهي--------کيميا ملکي PDF 19 344 شهرنشيني و آلودگي هوا در ايران محمدحسن فطرس--------ابوذر فتحي PDF 20 358 توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي با تکيه بر سرمايه اجتماعي (نمونه موردي: شهرک شهيد باهنر مشهد) شهاب عباس زاده--------حميد گوهري PDF 21 393 نقش بازاريابي شهري در جذب سرمايه براي مديريت يکپارچه شهري امير حسين شريعتي--------نادر آخوندي--------مائده نجارزادگان PDF 22 407 نقش سرمايه اجتماعي در تسريع و تسهيل جريان نوسازي در بافت فرسوده شهرها (با بررسي نمونه موردي محله خاني آباد تهران) امين عالي پور--------حميدرضا بياباني مقدم PDF 23 422 ارتقاي بهره وري منابع شهري با رويکرد نظام جامع مديريت سبد پروژه ها و مهندسي ارزش (مطالعه موردي: شهرداري اصفهان) سعيد فرداني--------سيد سعيد انصاري فر--------مجتبي حشمت نژاد PDF 24 447 اثر درآمدهاي نفتي بر تأمين درآمد شهرداري هاي كلان شهرهاي ايران سپيده صميمي--------سيدمحمد ميرهاشمي PDF 25 477 بررسي ابعاد سرمايه اجتماعي و نقش آن در توسعه اقتصادي شهر (مطالعه موردي شهر قزوين) فهيمه شکوه فر--------الهه شعبانجولا PDF 26 478 تحليل تمرکز شهري و تاثير سرمايه گذاري دولت در بخش حمل و نقل بر آن نعمت اله اکبري--------ليلا رفيعي--------مائده نجارزادگان PDF 27 480 بهره گيري از سرمايه اجتماعي در جهت بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده (نمونه موردي: محله آخوند واقع در شهر قزوين) الهه شعبانجولا--------فهيمه شکوه فر--------سميرا سادات کرماني PDF 28 493 توسعه کارآفريني در حوزه مديريت شهري، راهکاري به منظور احياي اقتصادي بافت هاي فرسوده شهري سهند لطفي--------عبدالحسين اردکاني--------سجادعسکري PDF 29 497 برآورد ميزان تمايل به پرداخت براي بهبود كيفيت هوا در كلان شهر تبريز سيد کمال صادقي PDF 30 606 بررسي تأثير جريان سرمايه بر عدم تعادل فضايي در شهر تهران (نمونه موردي: منطقه 5 تهران) شريف مطوف--------زهرا ولي پور PDF 31 626 بررسي ابعاد اقتصادي - اجتماعي و کالبدي 8 منطقه حاشيه نشين شهر اهواز علي موحد--------کوکب ظريفي PDF 32 635 بررسي ميزان تناسب منابع درآمدي و ماموريت هاي شهرداري‌ها (مورد مطالعه: شهرداري تهران) محمد مهدي نراقيان--------مجتبي اميري--------حسين محمدپور زرندي--------سيد عباس ميرعنايت PDF چاپ در مجموعه مقالات 1 75 ارزيابي کارآيي عملکردي سيستم حمل و نقل اتوبوس هاي تندرو شهر تبريز رسول قرباني--------حسن محمودزاده--------مهدي عبداللهي PDF 2 153 ضرورت ورود سرمايه گذاران بخش خصوصي (داخلي- خارجي) در بهسازي بافت فرسوده شهري (مطالعه موردي: سرمايه گذاري در بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر رضوي) محمدحسن اصالت--------صادق احمدزاده PDF 3 158 برنامه ريزي راهبردي توسعه صنعت گردشگري راهي براي توسعه اقتصادي شهرها (نمونه موردي: شهر نيشابور) عاطفه صداقتي--------مهسا فغفوريان PDF 4 195 بررسي ارتباط علّي بين توريسم و درآمد سرانه خانوارهاي شهري در ايران (1338-1386) محسن ابراهيمي--------محمود آل مراد PDF 5 237 بررسي نقش و اهميت سرمايه اجتماعي در پويايي اقتصاد شهري با تأکيد بر حکمروايي خوب شهري (نمونه مورد مطالعه: کلان شهر زاهدان) عيسي ابراهيم زاده--------محمد زارع--------هادي اسماعيل زاده PDF 6 245 ارزيابي اقتصادي گسترش حيات شهري در ترازهاي زير سطحي بافت پيرامون حرم مطهر رضوي مصطفي سليمي فر--------مهدي خداپرست--------شکوفه سادات اشرف زاده PDF 7 291 استراتژي توسعه شهري (CDS) گامي به سوي دستيابي به توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: نوشهر) سميه تاجيک--------عاطفه صداقتي PDF 8 298 امکان سنجي ايجاد کمپينگ در شهر همدان با هدف توسعه صنعت گردشگري نيره بصيري پارسا PDF 9 302 رويکرد ارتقاي محيط زيست شهري با تاکيد بر راهبرد هاي اقتصادي برنامه هاي توسعه شهري توسط ارزيابي راهبردي زيست محيطي (SEA) (نمونه موردي: برنامه راهبردي شهر تهران) پويا جودي--------هانيه مهديزاده--------محمد آزاد PDF 10 303 بررسي تأثير پرداخت يارانه بنزين بر تمرکز شهري در طي فرآيند هدفمندسازي يارانه ها، با استفاده از روش هاي ARDL و ECM عبدالرحمن آرام--------محبوبه آرام--------علي قنبري PDF 11 325 نابرابري اقتصادي و رشد و شکل گيري سکونتگاه هاي غيررسمي در شهرها - با تأکيد بر مورد ايران مهديه خالوباقري--------سيدمحمدشايان قريشي PDF 12 342 بررسي روش هاي ارزش گذاري اقتصادي در تحليل مسائل زيست محيطي شهرها حسن ايزدي--------سپيده برزگر PDF 13 359 جذب سفر و کاليبره نمودن مدل هاي حمل و نقل کاربري هاي تجاري در شهر مشهد سعيد خياط مقدم--------حميد عرفانيان خان زاده PDF 14 361 صرفه جويي اقتصادي در سيستم حمل و نقل درون شهري با کنترل مصرف بنزين از طريق جايگزيني خودروها با دوچرخه هاي الکتريکي کريم سلطان زاده--------مجيد دهقاني PDF 15 373 تحليل شاخص هاي اقتصادي در سنجش کيفيت زندگي امين فرجي ملايي PDF 16 375 ارزش افزوده اقتصادي ناشي از اجراي پروژه هاي توسعه حمل و نقل عمومي محور در بخش مرکزي شيراز علي سلطاني--------سيدرضا آزاده--------مليحه زارع PDF 17 378 تأمين مالي از طريق انتشار اوراق مشاركت؛ فرصت‌ها و تهديدها مرتضي جعفرزاده نجار--------مينا جنتي PDF 18 385 امكان سنجي حفاظت از ارزش هاي محيطي باغات سنتي شهر قزوين با استفاده از رويکرد انتقال حق توسعه (TDR) مجتبي رفيعيان--------نويد سعيدي رضواني--------زهره محصصيان PDF 19 398 تحليل و بررسي نگرش اقتصاد فوردگرا و دگرگوني هاي کالبدي شهري در ايران آزاده عظيمي--------علي شماعي PDF 20 405 مکان يابي بازارهاي روز شهري به روش جايابي چند تسهيلاتي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP به منظور مديريت بهينه حمل ونقل شهري حميد رضا فيلي--------حسين سهيلي نيا PDF 21 411 تحليل اثرات متقابل سياست هاي حمل و نقل در اقتصاد شهري الهام کاکاوند PDF 22 443 عبور از مسکن، شروع اقتصاد شهري نادر آخوندي--------آمنه شهيدي--------وجيهه کاجي اصفهاني PDF 23 454 تفکيک و آماده‌سازي اراضي شهري، چالشي در ناپايداري درآمدهاي شهرداري‌ها (نمونه ي موردي: شاهين شهر) حسين معزي--------محمد کرمي--------اعظم محمدي--------محمد تقي رضويان PDF 24 476 تحليل تاثير هدفمندي يارانه بنزين بر نخست شهري استان‌هاي کشور نعمت اله اکبري--------مائده نجارزادگان--------ليلا رفيعي PDF 25 484 بررسي منابع درآمدي شهرهاي جديد استان سيستان و بلوچستان وحيد پورشهابي--------سعيد رضا ساراني--------شمسي دهمرده زاده PDF 26 495 پيش‌بيني، ‌ارزش‌گذاري و ترسيم نقشه آلودگي هواي شهر مشهد (مطالعه موردي: گاز منوکسيدکربن) زهرا گلريز ضيائي--------حميد صادقي حصار--------محمد معتمدي--------ميترا ژاله رجبي PDF 27 511 تخصيص بهينه منابع درآمدي بوسيله اجراي بودجه ريزي عملياتي با رويکرد کارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي: اداره بودجه شهرداري اصفهان) سيد سعيد انصاري فر--------سعيد فرداني--------سيد مجيد شهيدي--------ايمان باستاني فر PDF 28 524 مروري بر تجارب جهاني در زمينه تأمين مسکن گروه هاي کم درآمد شهري زهرا خدائي--------محمد ميره PDF 29 588 بررسي وضعيت بازار مسكن در مناطق شهري با تاكيد بر شهر مشهد علي فيروز زارع--------معصومه برجي PDF 30 619 بررسي منابع تامين درآمدهاي شهرداري تهران از ديدگاه شهروندان دکتر عبدالمحمد مهدوي--------دکتر محمود صارمي PDF 31 630 بررسي و اولويت بندي شيوه هاي خدمات‌ رساني نوين در بازارهاي ارزاق شهرداري مشهد محمدرضا كهنسال--------هادي رفيعي PDF


مطالب مشابه :


پرفروش‌ترين رمان‌هاي ايراني در 14 سال اخير هستند

دانلود کتاب ترين آثار پرفروش را به خوشبختي» فهيمه رحيمي، محمود دولت
فهیمه رحیمی

با گذشت هر دوره ای بخشی از آن مخاطبان از حلقه خوانندگان آثار او فهيمه رحيمي. دانلود بازی
دانلود مقالات اولين كنفرانس اقتصاد شهري ايران

دانلود مقالات زاده-----دانا رحيمي pdf فهيمه شکوه فر-----الهه
برترین های جشنواره علمی پژوهشی پرستاری معرفی شدند

همچنین فرخنده شریف، فریده باستانی، فهيمه رحيمي ها، و انتخاب آثار برتر دانلود کتاب های
گفت وگو با کاوه ميرعباسي، مترجم و داستان‌نويس

دانلود رایگان ي ترجمه‌ي آثار ادبي و تاثيرش بر هايي از نوع کتاب‌هاي فهيمه رحيمي
يوسف عليخاني وآثارش

اعتمادي» ، «فهيمه رحيمي» ، «امير عشيري روابط عمومي درآيينه آثار مرجع دانلود
آسيب شناسي ادبيات امروز افغانستان(6)

را، در مطبوعات ادامه دادند وامروزه نويسندگاني چون نسرين ثامني، فهيمه رحيمي آثار ادبي
دلايل عدم تطبيق قانون كار در افغانستان

اسلمي سوسن حسن زاده سوسن انصاري فهيمه رحيمي مسئول كميسيون حقوق دانلود قالب
كتاب‌هاي با موضع مهدويت و انتظار

* آثار اعتقاد به امام زمان (ع) نويسنده: عباس رحيمي دانلود معرفی سایت
برچسب :