برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی رشته كامپيوتر كاردانش سال تحصیلی91-90

1ارسال مقالات مرتبط با رشته تدریس.

2-  ارائه طرح درس روزانه  و سالانه.

3-حضور فعال در جلسات استان.

4-  برگزاری نمایشگاه از دست آوردهای دانش آموزان و هنرآموزان.

5-  برگزاري كارگاه آموزشي.

6-   پیگیری و برگزاری کلاس های ضمن خدمت و ارائه پیشنهاد برای این دوره ها.

7- تدریس در جلسه گروه آموزشی در صورت تمایل با اطلاع قبلی و انجام هماهنگی.

8- نقد و بررسی و تحلیل کتب درسی.

9- برگزاری جلسات فصلی و ارسال به موقع صورتجلسات و محتوی مباحث جلسات به استان (حداکثر 4 مورد).

10- بارگذاری و انعکاس فعالیت ها و یافته های پژوهشی از طریق وبلاگ گروه های آموزشی.

11 تهیه و ارسال سئوالات چهارگزینه ای استاندارد.

12-  تکمیل فرم اطلاعات و مشخصات هنرآموزان.

13-  بررسي سوالات امتحاني هر دبير و انعكاس آن به استان.

14-   بازدید از هنرستان های کاردانش ناحیه 2 رشت.           


مطالب مشابه :


برنامه سالانه هنرستان شهيد رجايي كهريزك91-92

برنامه سالانه هنرستان شهيد برنامه سالانه بتوان شیوه عملیاتی برنامه را تغییر
برنامه عملیاتی و تقویم اجرایی هنرستان سید جمال الدین اسد آبادی

هنرستان سید جمال برنامه عملیاتی و تقویم اجرایی هنرستان سید جمال الدین اسد
برنامه ی عملیاتی سالانه دبیرستان فرحبخش سال تحصیلی 90 - 89 قسمت اول

برنامه ی عملیاتی سالانه دبیرستان فرحبخش سال تحصیلی 90 فرم ( برنامه ی عملیاتی )
برنامه عملیاتی

برنامه عملیاتی برنامه عملياتي سالانه گروه آموزشي رشته الكترونيك هنرستان هاي
برنامه عملیاتی سالانه

برنامه عملیاتی سالانه گروه برگزاری جلسه با سرگروههای حسابداری هنرستان ها با
برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی رشته كامپيوتر كاردانش سال تحصیلی91-90

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی رشته 14- بازدید از هنرستان های کاردانش ناحیه 2
برنامه عملیاتی سالانه حسابداری91-90

برنامه عملیاتی سالانه حسابداری91-90 - گروه حسابداری ، فنی و حرفه ای اصفهان
تدوین برنامه سالانه

تدوین برنامه سالانه و راه کار عملیاتی در برنامه سالانه ذکر شود تا هنرستان
برنامه عملیاتی سال تحصیلی 93-94

برنامه عملیاتی سالانه گروه 6/9/93 هنرستان صنایع
برنامه سالانه

دانش و آگاهی معلمان را نسبت به برنامه سالانه و تأثیر آن در روند رشد مدرسه زیاد کنید تا در
برچسب :