نشانی و تلفن دادسراهای عمومی وانقلاب اصفهان

نشانی دادسراها و دادگاههای عمومی و تجدید نظر اصفهان

دادسراهای اصفهان

دادسرای عمومی و انقلاب مجتمع شماره یک :

آدرس: اصفهان – خیابان 22 بهمن- مجتمع اداری امیر کبیر تلفن: 5-2683351      فاکس: 2683349

شعب بازپرسی : 3- 4-6-8-13     شعب دادیاری : 2-8-9-12-13-14

( کلانتری 13 و 18 و 23 و 38 و مبارزه با مفاسد اجتماعی و آگاهی شرق)

 

دادسرای عمومی و انقلاب شماره 2:

آدرس: اصفهان – خیابان اشرفی اصفهانی ( کهندژ)  تلفن: 4-3373633         فاکس: 3363345

 

شعب بازپرسی: 15-16                     شعب دادیاری : 27 الی 33      ( کلانتری 11و 12و 14و 15 و 25)

 

دادسرای عمومی و انقلاب مجتمع شماره3  :

آدرس: اصفهان- خیابان جابر انصاری    تلفن: 4441109      فاکس: 4407666

 

شعب بازپرسی: 19و 21           شعب دادیاری : 37و38و39و40و42     ( کلانتری 17و 19و 20و 24و 26)

 

دادسرای عمومی و انقلاب شماره4:

آدرس: اصفهان- چهار راه نیکبخت  تلفن: 1-6630130     فاکس: 6611365

 

شعب بازپرسی: 1و2و5                  شعب دادیاری :1و7     ( کلانتری 15و 16و موضوعات قتل عمد)

 

 دادسرای قائمیه:

آدرس: اصفهان- خیابان قائمیه- آگاهی مرکز  تلفن: 2184440      فاکس: 7809000

 

شعب بازپرسی: 7-10-17             شعب دادیاری : 18      ( کلیه جرایم ارتکابی قابل رسیدگی در آگاهی)

 

دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان

آدرس: اصفهان- بهارستان – ساختمان اداری  تلفن: 6815800

 

شعب بازپرسی: 9      شعب دادیاری: 17  (کلانتری بهارستان و سپاهان شهر)

 

دادسرای عمومی و انقلاب چهارباغ بالا:

آدرس: اصفهان- چهارباغ بالا- نرسیده به چهار راه نظر  تلفن: 6240525

شعب بازپرسی: 11-12     شعب دادیاری :19-20-21-24 (مبارزه با مواد مخدر)

دادسرای فوق الذکر کلاً به شهر جدید بهارستان تغییر مکان داده است .

 در اواخر مهرماه ۹۱ خورشیدی دادسرای فوق الذکر به محل کاخ دادگستری اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت انتقال یافت .

 


مطالب مشابه :


نواحی تخصصی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

2 شعبه بازپرسی و 2 شعبه دادیاری و 2 شعبه تخصصی ویژه امنیت اجتماعی در این دادسرا فعال هست.
نواحی عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

اين موضوع در شعبه اول دادیاری رسيدگي شد و انجام استعلامات بهداشتی در مورد گازهای آلاینده
دادگاه های عمومی مشهد

دادیاری: شعبه 821 تا 829. صلاحیت: دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم سرقت، مفاسد اجتماعی و اقتصادی،
نحوه عملکرد دادسرا و دادگاهها

همچنین تفاوت بین شعب و دادیاری و بازپرسی معمولا در نوع پرونده های ارجاع شده به آنها می باشد.
آدرس دادگاه های عمومی مشهد

دادیاری: شعبه 821 تا 829 صلاحیت: دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم سرقت، مفاسد اجتماعی و اقتصادی،
مزاحمت تلفنی و پیامکی

بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای که
نشانی و تلفن دادسراهای عمومی وانقلاب اصفهان

شعب بازپرسی: 9 شعب دادیاری: 17 (کلانتری بهارستان و سپاهان شهر)
برچسب :