نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران

نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران – قسمت 1

1 - دکترین یعنی چه؟

در کتب لغت به معنای نظریه و آموزه های علمی سیاسی  مذهبی  فلسفی و مجموعه ای از سیستم های فکری آمده است.

که مبتنی بر پایه اصول معینی هستند. واز واژه لاتینی دکترینا به معنای مکتب ، آیین و اصول عقیده ،سیاست    و آمیزه و نظریه است.

ودر زبان یونانی به معنای درس گفتن  ،تعلیم دادن است. واژه دکترین از یونان به اروپا آمده است.

دکترین نوعی از جهان بینی است که برنامه های سیاسی را معمولاً بر اساس او پایه و بنیاد می گذارند.

2 –  واژه دکترین در چه مباحثی کاربرد دارد؟

دردو سطح عام و خاص –

عام = حوزه معرفتی، فکری،  اعتقادی بکار میرود.         

   خاص = در حوزه های علوم سیاسی  و اجتماعی کار میرود.

3 -  تعریف واژه دکترین در اصطلاح عام چیست؟

به معنای اعتقادات و اندیشه های است که در یک مکتب فکری  و یا در یک مذهب اقتصادی یا سیاسی جایگاه برجسته ای داشته باشد.

و یا مثل دکترین تثلیث در مسیحیت که عقاید دین یا مکتب برجسته تر شده  ومحوریت پیدا کرده است.

4 -  تعریف واژه دکترین در اصطلاح خاص چیست؟

عبارت از یک ویژگی خاص است. نظریه و مجموعه افکاری است که جنبه کاربردی  و گسترده و وسیعی داشته باشد.

ناظر به عمل است. نظری صرف نیست.

مثل دکترین اقتصادی – سیاسی که در عمل پیاده میشوند.

5- کاربرد دکترین در مفهوم و کاربرد نظری مساوی و به معنای چیست؟

تئوری

6 – دکترین انتظار را تعریف کنید.

یک نظریه کلی است در عرصه دین و در عرصه اجتماع  و سیاست است.و این نظریه ناظر به نوع عمل و رفتار ما خواهد بود.

برنامه عملی ما را تبیین می کند.

7 – دکترین انتظار در بعد نظر چیست؟

یک سیستم فکری منسجم است جهانبینی ما نسبت به جهان ، خدا ،  انسان و روابط بین انسانها را ترسیم می کند.

تعیین می کند که  تاریخ بر چه مبنایی حرکت می کند.

8 -  نهایتاً از این مجموعه دکترین چه نتیجه ای می خواهیم بگیریم؟

برنامه عملی خودمان را پیدا کنیم. و تکلیف ما چیست. و به سوالات ما پاسخ دهد.و ناظر به عمل هم خواهد بود.

9 -  اصطلاح انتظار چیست؟

منتظر بودن

10- منظور ما از انتظار چیست؟

مجموعه مجاهدت صالحان، رفتار وتلاشی است برای حاکمیت حق بر تمام جامعه بشری از طریق ترویج و تحقق احکام الله.

یک نهضت دینی است و تلاش  برای بازگشت فراگیر دولت حق.

11 – نهضت انتظار چیست؟

یک نهضتی است دیرین ، غایت مند ، رشد یابنده و بدون انقطاع.

12 – محور حرکت هویت بخش تاریخ حیات اجتماعی آدم چیست؟

نهضت انتظار

13 – معنای انتظار فرج به عنوان عبارت اُخری انتظار ظهور چیست؟

 مومن به اسلام و مذهب اهل بیت (ع) وضعیتی که در دنیای حاضر وجود دارد ،

عقده و گره در زندگی بشر می شناسد.امام زمان برای اینکه فرج برای بشریت بیاورد ظهور می کند.

14 -  معنای دیگر انتظار فرج چیست؟

قبول نکردن و رد کردن آن وضعیتی که بر اثر جهالت انسانها و براثر اغراض بشر بر زندگی انسانیت حاکم شده است.

15 – اولین قدم برای حاکمیت اسلام و برای نزدیک شدن به عهد مهدی (عج) در عصر حاضرچیست ؟

ایجاد حاکمیت قرآن توسط ملت ایران

16- برای آماده شدن زمینه برای ظهور چه باید کرد؟

عمل کردن به احکام  اسلامی و حاکمیت قرآنی و اسلامی

17 -  تئوری مهدویت تعریف را کنید.

 جهانی شدن جوامع شکل های مختلفی دارد(گسترش قسط و عدل در جهان ) که یکی از شکلهای آن با مهدویت تحقق پیدا می کند.

در مهدویت ، جهانی شدن بوسیله یک معصوم که خطاناپذیر و از طرف خدااست علاوه بر ارتباطات اقتصادی ،علمی ، تکنولوژی باید یک نوع وحدت سیاسی هم وجود داشته باشد.(حکومت واحد تشکیل شود.)

18 – سه عنصر در تئوری مهدویت را نام ببرید.

الف- ارتباط جوامع جهانی با هم            ب- یک وحدت و پیوند سیاسی که حکومت واحدی بر همه جهان حاکم میشود.

ج – در راس این حکومت یک مرد الهی و معصوم است.

19 – خصوصیات این حجت الهی چیست؟

زنده است.با مردم زندگی می کند. مردم را می بیند. درد و آلام آنها را حس می کند.

افراد سعادتمند و ظرفیت دار  در مواقعی بطور ناشناس زیارت می کنند.

22 – اهداف کلی دین  در دکترین انتظار چند بخش دارد ؟ نام ببرید.

سه بخش – الف- هدف نهایی دین و آفرینش انسانها   ب – هدف میانی و متوسط    ج- هدف اولی و مقدماتی

23 – هدف نهایی دین چیست؟

دین برای چه آمده و ما برای چه به این دنیا آمده ایم.و آخرش چیست؟( مقام عبودیت  و خلیفه اللهی انسان )

24 – هدف میانی و متوسط دین یعنی چه ؟

چگونه به آخر این دنیا برسیم؟(لازم است دین و امنیت در همه جهان مستقر شود)

25 – هدف اوَلی و مقدماتی دین چیست؟

الان تکلیف ما چیست؟( ایجاد نظام واحد مدیریت جهانی است.که دکترین انتظار تبیین کننده همین موضوع است)

26 –  اصطلاح قرآنی هدف نهایی دین چیست؟

عبودیت و بندگی

26 – به عبودیت خدا رسیدن انسانها یعنی چه ؟

  ظاهر آن تذلل (خوار و کوچک کردن خود) اما در حقیقت به معنای رها شدن از قید ها و بندهایی که دست و پای پرواز

انسان به انسانیت را بسته است و متصل شدن به حقیقت هستی و عظمت بی انتهای پروردگاراست.

27 -  در این مفهوم پیامبر کیست؟

خدا با روشی جدید برای زندگی و آرمانی نوین برای روابط اجتماعی و رسالتی جدید برای انسانیت می فرستد و او همه زندگیش را در مبارزه ای طولانی و تلاشی پیگیر برای رسیدن به هدف و رسالتش طی می کند.

28 – هدف و رسالت پیامبر در دکترین انتظار چگونه است؟

عبارتست از ساختن جامعه ایی بر پایه توحید ، عدالت اجتماعی ، کرامت  و آزادی انسان و ایجاد برابری در حقوق و مساوات در برابر قانون

در میان همه افراد و گروهها.و از میان بردن استبداد و بزرگی و چپاول ثروت عمومی و باز کردن میدان برای شکوفایی استعداد ها و نیروهای

انسانها و رشد علم و تفکر در میان آنها.

29 – آیه مربوط به رسالت پیامبران چیست؟

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. (سوره حدید آیه 25 )

30 – نام کتاب مربوط به رسالت پیامبران و مورد بحث این جلسه چیست؟

پیشوای صادق –نوشته رهبر معظم انقلاب  آیت الله خامنه ای

31 – تنها راه برای جامعه الهی چیست؟

قیام عمومی  و حرکت همه انسانها برای ایجاد عدالت.

آگاهی بخشی و بالا بردن سطح شعور انسانها  و معرفی دین حقیقی.

32 – راههای غلط و غیر قابل قبول برای ایجاد عدل و قسط در جامعه بشری کدامند؟

غلبه و کودتا – اغواء و فریب توده ها  – جنگ و خون ریزی – زور و اجبار

33 – چرا حیوانات مثلاً زنبور عسل نمی تواند خلیفه الله بشود؟

چون نمی تواند همه انوار صفات الهی را منعکس بکند.ظرفیت چنین وجودی را ندارد.

34 – طبق آیه قرآن چگونه انسانی عاقبتش در جهنم است؟

ما انسانهایی را خلق کردیم که عاقبتشان جهنم است. ما به آنها دلی که بفهمند دادیم ولی با این دلشان حقیقت را نمی خواهند بفهمند.

35 – منابع دکترین انتظار چیست؟

قرآن کریم –  سنت پیامبر و عترت (ع)

36 – در دکترین انتظار جهان بینی را از چه می گیریم؟

از قرآن کریم و راه را مشخص می کند.

37 –طبق قرآن افراد فتنه جو( بدون رجوع به پیامبر و اهل بیت (ع) )در قرآن بدنبال چگونه آیاتی میروند؟

سوره 7 آل عمران – فقط متشابهات

 نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران – قسمت 2 

همکاران عزیز حتماً دروس را از رادیو قرآن یا فایلهای صوتی گوش کنید. سوالات جهت آشنایی هستند.

38 – از منابع دکتریت انتظار ، سنت و بیانات پیامبر و عترت از کجا سرچشمه گرفته اند؟

از همان سرچشمه قرآن و ترجمان معارف الهی هستند.

39 -  نمونه ای از اهلبیت در مورد دکترین انتظار؟

دعای ندبه -  مانیفست دکترین انتظار است یعنی منشوری است از بیانات اهلبیت که دکترین انتظار را هرچه زیباتر ترسیم کرده است.

40 – دعای ندبه چیست؟

آمیزه ای از جهان بینی ، معرفت و ولایت شناسی- معرفی پیامبر و انبیاء –

معرفی صالحین و اولیاء الهی – شناخت دنیا از نظر منظر الهی 

41 – یکی از کلیدی ترین مباحث دعای ندبه در دکترین انتظار چیست؟

بحث ابتلاء و آزمون- بحث ولایت و اولیاء الهی – رهبری و نبوت و امامت – مسئله ارتباط انسان با ولی الهی و رهبر

 

*42 – مبانی نظری در دکترین انتظار چیست؟

دو بخش اند- الف- مبانی نظری کلان شامل :

توحید (بحث ولایت هم شامل است.) –معاد (تداوم حیات)

استخلاف : همه انسانها به نوعی خلافت از جانب خدا دارند. – آینده زمین(از آن صالحان ،نیکان ،پاکیزگان،مومنان و متقین )

ب – مبانی خُرد  شامل :

 صف بندی تاریخی حق و باطل  - وحدت ، پیوستگی و تسلسل ولایت حق – حاکمیت فقه سیاسی بر تمام ابعاد فقه

 

43 – ارتباط توحید و ولایت چیست؟

توحید حقیقتی است که تجلی آن در هستی از طریق ولایت صورت می گیرد. (ولایت همان توحید است.)

44 – استخلاف چیست؟

همه  منابع ایکه خدا در دنیا برای پیشبرد تکنولوژی و ... در اختیار انسان قرار داده برای امتحان اوست

و اورا به کمال برساند.

45 – آیات در مورد خلافت و استخلاف انسان :

سوره حدید آیه 7 : .......... و انفاق کنید از آنچه که خدا تعالی شما را خلیفه خودش قرار داده در باره آنها.

سوره انعام آیه 165 :او کسی است که شما را  خلیفه های زمین قرار داده و بعضی از شما را بر بعضی برتری داده

برای آنکه در آنچه   که به شما عطا کرده امتحان کند.

46 – چه موقع انسان برترین موجودات میشود؟

این استخلاف را از عهده اش بربیاید.

سوره یونس آیه 14 : شما را بعد از آنها خلیفه قرار دادیم تا ببینیم که شما چگونه عمل می کنید

47 -    انواع مکتب ؟

مکاتب الهی – مکاتب بشری (بر مبنای خشم – شهوت و ....)

48 -  صف بندی حق و باطل از مبانی خُرد دکترین انتظار چگونه است؟

از  تقابل  مکاتب الهی و بشری با هم بوجود می آید.

49 -  وحدت ، پیوستگی و تسلسل ولایت حق از مبانی خُرد دکترین انتظار یعنی چه ؟

زمین هیچوقت از حجت الهی خالی نبوده و اولاً این حجت از طرفی پرچمدار دین الهی بوده  و همه باید زیر این پرچم قرار بگیرندو

دوم اینکه این حجت الهی پرچمدار مبارزه برای تحقق اهداف دین و برقراری حاکمیت عادلانه است.

50 -  حاکمیت فقه سیاسی بر تمام ابعاد فقه از مبانی خُرد دکترین انتظار یعنی چه ؟

در دین  ، فقه دسته بندی هایی داریم .

بنی الاسلام علی خمس  : نماز – زکات – روزه حج – ولایت

در همه روایات  ولایت پنجمین مورد است. و همچنین نقطه مشترک آنها ولایت از همه آنها مهمتر و برتری دارد.

51 -  در دکترین انتظار همه رفتارهای انسان  باید چگونه باشد؟

باید تحت ولایت ولی و رهبری الهی قرار بگیرد.

52 -  اگر انسان همه اعمالش درست باشد ولی ولایتش را نشناخته باشد چگونه است؟

از دایره دین خارج است.

53 – مبانی دکترین انتظار ؟

نظری – عملی

54 – مبانی عملی دکترین انتظار جند نوع اند؟

1 – آرمان گرایی

2 – واقع بینی

55 – هدف دکترین انتظار چیست ؟

1 – تلاش برای حاکمیت عادلانه الهی در جهان تحت یک مدیریت

2 – عبودیت

3 -  برقراری و استقرار امنیت در همه جهان دین

 

56 – برای تحقق هدف دکترین انتظار  باید به چه توجه شود؟

به مبانی عملی توجه شود.

 

57 -  واژه استخلاف چیست؟

جانشین کردن و خلیفه قرار دادن

 

58 -  آیه 129 اعراف در مورد چیست؟

جامعه ای را معرفی می کند که در نهضت انتظار کم آورده اند و رهبرشان را بخوبی نمی شناسند.

که ادامه آیه در مورد استخلاف است.

( قوم بنی اسرائیل به موسی (ع) گفتند که قبل از اینکه تو بیایی ما سختی کشیدیم و اذیت شدیم و بعد از آمدن تو هم ، همچنین.)

59 -  انواع استخلاف ؟ 3 نوع 1 – استخلاف عام و عمومی (یا جوامع ): استخلاف  یک قوم  یا ملت بر بخشی از زمین 2 –  استخلاف انسان کامل در همه عوالم 3 -  استخلاف خاص : استخلاف مومنان و صالحان و پیرو انسان کامل

  60 – آیه در مورد استخلاف یک قوم ؟ و لکل امتٍ اَجَلٌ  : و برای هر قوم یا ملتی یک مهلت یا اجلی دارند. سوره یونس آیه 49

 61 – در هر مهلتی که خدا به قومی میدهد چه چیزی است؟ قدرت  ، سرزمین ، ثروت های مادی و فرهنگی 62 -  این مهلت و قدرت در آن برای چیست؟ آزمونی برای اینکه به حقیقت رو بیاورند و با ظلم و گناه از بندگی خدا خارج نشوند.

63 –  در این ایات استخلاف  قوم یا ملتها برای چه آمده؟ وارث ملتهای قبل از خود هستند و باید از سرنوشت آنها عبرت بگیرند. قوم ثمود: ای قوم یادبیاورید که خدای تعالی شما را خلیفه قرار داد بعد از قوم عاد. ( مبادا نعمتهای خدا را فراموش کنید و در روی زمین بدنبال فساد نباشید)سوره اعراف آیه 74 مثال دوم: سوره اعراف آیه 69 : ای قوم عاد شما را خدا بعد از قوم نوح خلیفه قرار داد ..........(وظیفه شما اینست که بدانید این نعمتها از جانب خدای تعالی است.) مثال سوم: خطاب به امت اسلام: سوره انعام آیه 165 ای امت اسلام خداست که شما را خلیفه روی زمین قرار داد و بعضی از شما بر بعضی دیگر برتری داد .......... ( برای امتحان )

64 – خصوصیت استخلاف یک انسان کامل چیست؟ یک ارزش و مقام است. قائم مقام خدا در همه عوالم

حکمفرمایی می کند و واسطه فیض است

65 -  آیات مربوط به استخلاف یک انسان کامل  ؟ سوره بقره آیه 30 : ....... انی جاعل فی الارض خلیفه ( بیاد بیاور آن هنگامی را که خدا به ملائکه فرمود میخواهم در زمین خلیفه ی قرار بدهم.)

66 – ارتباط این استخلاف با علم و اسماء الهی  در کدام آیات است؟ سوره بقره آیه 30 و بعد از آن

67 – بعد از اعلام خدا برای خلیفه قراردادن در زمین چه اتفاقی افتاد؟ ملائکه تعجب نمودند و می گویند که چون از دیدگاه ما انسان زمینی است طبیعتش خونریزی و فساد است چگونه او خلیفه الله میشود؟ در حالی که موجوداتی داری که اهل تقدیس و تسبیح اند. خدا برای رفع ابهام ملائکه : تمام اسماء را به آدم تعلیم کرد.و بعد به ملائکه عرضه کرد و اسمهای آنها را پرسید. گفتند: تو منزهی و چیزی را که به ما نیاموخته ای نمیدانیم.

68 -  تعلیم اسماء الله به آدم یعنی چه ؟ ظرفیت وجودی آدم چنان ظرفیتی را در آفرینش داشته که همه اسماء را میتواند در بر بگیرد. علم به اسماء تحقق خود آن اسماء در آدم است و آدم عصاره هستی و مظهر همه اسماء الهی میشود. در حالیکه ملائکه مظهر بخشی از اسماء الهی هستند.

69  - یک آیه راجع به استخلاف انسان کامل؟ سوره بقره آیه 124 : بیاد بیاور آن هنگامی که خدای تعالی حضرت ابراهیم را آزمود بوسیله کلماتی و حضرت ابراهیم  آن کلمات را به معنای کامل تحقق بخشید ( از امتحانها پیروز بیرون آمد تا به مقام بزرگ استخلاف برسد.) مهمترین امتحان او : ذبح حضرت اسماعیل (ع)

70 – یک معنای معادل استخلاف ؟ امامت

71 -  حضرت ابراهیم بعد از مقام نبوت و خلیل اللهی  به چه مقامی رسید؟ استخلاف ( خلیفه اللهی ) (هدایت دلهای مومنان )

72 -  چراملائکه در شب قدر در آسمان مقدرات را تعیین نمی کنند و به زمین می آیند؟ چون باید به خدمت آن انسان کامل برسند و برنامه ها را ارائه دهند.

73 – استخلاف  خاص مومنان و صالحان بر چه اساسی داده میشود؟ شایستگی

74 – طبق آیات خدا ثروت و قدرت و... برای چه در اختیار انسانها و امتهای خلیفه الله قرار داده است؟ برای بسط عدالت و گسترش معرفت حق و عبادت آفریدگار جهان استفاده نمایند.اما نوعاً از مسیر خارج میشدند.

75 -   علت طغیان و خارج شدن از مسیر خدا توسط مردم و انسانها چیست؟ دلبستگی ها ، تمایلات و هواهای نفس و استکبارها  بسمت خروج از استخلاف می کشید.

76 – ایه 103 سوره یونس به چه اشاره دارد؟ کل امت از بین نمی رفتند . خدا انسانهای خوبشان را خلیفه خود قرار میداد.

77 – اجل و مهلت الهی برای بندگان  چیست؟ در این مهلت از آن نعمت و ثروت و تمکن خدا در جهت خلافت الهی بهره گیری کنند و امتحانی برای آنها است.

78 – سرگذشت تاریخ برای امتها چه بوده؟ اجل و مهلتی قرارداده بوده است.

79 – طبق قرآن خلاصه تاریخ ملتها چه بوده است؟ هر وقت رسولی برای یادآوری مسیر خداوند به بندگان می آمد تکذیب می کردند .

80 – خدا انسانها را که دیگر حاضرنبودند بر اساس رضایت الهی گام بردارند چه می کرد؟ پی در پی آنها را نابود می کرد و آنها را به تاریخ می پیوستیم و ذکری و یادی از آنها باقی بود . 

81 – بعد از نابودی امتها چه کسانی باقی می ماندند؟ نیکان و خوبان و صالحان میشدند برگزیدگان و خلفای الهی در آن سرزمین.

  82 – صالحان و خلفای نوع سوم (سوره مریم آیه 59 ) که می آمدند بعد چه میشد؟ دوباره نسل های بعدی  به سمت خلاف می رفتند. مثل امت  نوح که  از عذاب و طوفان نجات یافته بودند  خلیفه خدا شدند و اما نسلهای بعدی قوم نوح  بخاطر رفاه تبعیت شهوات کردند و نماز را  ضایع کردند.

83 – طبق قرآن آینده جهان و تاریخ چه میشود؟  این سیر یک سیر بالنده است. جریان حق و انبیاء رو به تزاید هستند و نهایتاً آنها پیروز میشوند و حاکمیت زمین به اینها ارث میرسد. آیه 55 سوره نور: خدا به بخشی از شما همراه با رهبرالهی شان باشند ودر این مسیر ثابت قدم بماند وعده می دهد حتماً حتماً حتماً خلیفه خودش قرار خواهد داد.( خلیفه صالحان نوع سوم)

  84 – سه دسته آیات در مورد استخلاف نوع سوم ( صالحان) ؟ 1 -  دسته اول : آیاتی که گزارش از گذشته می کنند.( نحوه استخلاف صالحان  در گذشته)   2 – دسته دوم : آیاتی که امت اسلام را تهدید می کنند که همان سرگذشتی که در امتهای گذشته بود ممکن است سر شما هم بیاید.(عدم استخلاف الهی –عدم پیروی از رهبر الهی- در مسیر رضای الهی نبودن – تحت ولایت ولی الهی قرار نگرفتن) 3 – دسته سوم : آیاتی که بشارت  آینده حاکمیت انسانهای صالح  برجهان را می دهند و آن هدف نهایی که در دکترین انتظار بعنوان  هدف مقدماتی که حاکمیت الهی بر کل جهان و مدیریت واحد جهانی است.

5 8- سه دسته آیات در مورد استخلاف نوع سوم ( صالحان) ؟

1 -  دسته اول : آیاتی که گزارش از گذشته می کنند.( نحوه استخلاف صالحان  در گذشته)

2 – دسته دوم : آیاتی که امت اسلام را تهدید می کنند که همان سرگذشتی که

در امتهای گذشته بود ممکن است سر شما هم بیاید.(عدم استخلاف الهی –عدم پیروی از رهبر الهی-

در مسیر رضای الهی نبودن – تحت ولایت ولی الهی قرار نگرفتن)

3 – دسته سوم : آیاتی که بشارت  آینده حاکمیت انسانهای صالح  برجهان را می دهند و آن

هدف نهایی که در دکترین انتظار بعنوان  هدف مقدماتی که حاکمیت الهی بر کل جهان و مدیریت واحد جهانی است.

86 – وحی خداوند به رسولان در مورد کسانی که ایمان نمی آوردند چه بود؟

نگران نباشید و سست نشوید ما این کسانی که با شما اینگونه برخورد می کنند و .. اینها را هلاک خواهیم کرد چرا که اینها ستمگرند.

و شما را جانشین اینها قرار خواهیم داد.

87 – آیات مربوط به دسته اول نوع اول استخلاف :

– سوره شعراء 117 تا 120 (قوم نوح): بعد از نابودی کافران ، صالحان و پیروان حضرت نوح به استخلاف رسیدند.

 سوره ابراهیم آیه 9 تا 4(قوم نوح – عاد – ثمود) (لم یخرجنکم من الارضنا ..... :

 زمین مال ماست و شما را هم که همراه ما نیستید از زمین مان اخراج خواهیم کرد ....

88 – آیات مربوط به نوع دوم استخلاف :

سوره انبیاء آیات 105 : ما در زبور بعداز تورات ثبت کردیم که زمین بندگان صالح ما وارث خواهند شد.

سوره اعراف آیات 208 : زمین مال خداست که آن را به آن بخش از بندگانش که بخواهد خواهد رساند.

و سر انجام از تقوا پیشه گان خواهدبود.

سوره توبه آیه 32 و 33  : می خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند

در حالیکه خدا ابا دارد جز اینکه نورش را به اتمام برساند.

سوره توبه آیه 33  و سوره صف آیه 9 – سوره قصص آیه 5 –سوره یونس آیات 102 و 103 –

کذالک حقاً علینا ننجی المومنین: (درمورد آینده): اینگونه بر ما حق است اینکه  مومنین را نجات می دهیم.

در آخر آیه 4 تا 9 سوره ابراهیم: ای رسولان و آن کسانی که با شما بوده اند را ما نجات می دهیم

و خلیفه روی زمین قرار می دهیم.

 

بحث مبانی تولی و تبری

89 – چندبار واژه حزب الله در قرآن آمده؟

دو بار – در سوره مائده آیه 55 – ممتحنه

90 – تولی و تبری یعنی چه ؟

تولی : در نهضت انتظار رهبری را بشناسیم و از او تبعیت کنیم.

تبری : بیزاری نسبت به دشمنان خدا

 91 -  حزب الله کیست؟

کسی که تولی و تبری داشته باشد. و حزب الله پیروزاست.

92 – سوره مائده آیه 55 چیست؟

رهبری الهی را برای ما بیان می کند .

انما ولیکم ...

فقط رهبر و ولی و اختیاردارشما الله ورسولش و کسانیکه ایمان آورده اند

 

نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران – قسمت 5

120 – چند نوع جریان و مانع در طول تاریخ در برابر نهضت انتظار قرار گرفته ؟

3 نوع 1 – جریان شرک ، ملاء و مُترفین : ایجاد انحراف و تراشیدن موجودات بعنوان خدا در برابر خدای یگانه

 ( خاکریز اول مقابله با  خدا و نهضت انتظار و مقابله با آن آسانتر است.)مثل : جریان شرک و ملاء و مُترفین در برابر نهضت رسول الله که شکست خوردو به جریان دوم پیوستند. ( سرکرده آن ابوسفیان)

2 – جریان نفاق : دیده و شناخته نمیشود. همرنگ با نهضت میشود.

 ولی با هدف شیطانی  برای جلوگیری از نهضت انتظارو تصاحب قدرت نهضت انتظار.

مثل: نهضت رسول الله جریان شرک را شکست دادولی در برابر جریان نفاق بسیار آسیب پذیر بود.

(در بلندمدت نفاق شکست خورد ولی در کوتاه مدت خلل و تعویق ایجاد نمود.)

3 – جریان یهود یا بنی اسرائیل:

بنی اسرائیل دین ونهضت  حضرت موسی را به انحراف و تحریف کشاند.

و بعداً دین و نهضت حضرت عیسی هم را به شکست کشاند.

و نهضت و دین حضرت رسول خدا هم باید در برابر جریان یهود ایستادگی و مقاومت کند.

 

121 – نهضت حضرت موسی برای چه بود؟

که انسانها محکوم به بردگی فرعونیان نیستندو نوید ایستادگی و پیروزی در برابرفرعونیان  دادو در هدفش پیروز شد.

ولی در جانشینی انسانهای صالح موفق نشد.(جریان یهود یا بنی اسرائیل)

122 -  جریان سوم: امروزه جریان یهود و بنی اسرائیل در برابر نهضت انتظار در قالب چیست؟

صهیونیست

123 – منظور ما در جریان شرک ،نفاق و یهود چه کسانی مد نظر است؟

سران وسردمدارانی که حق را شناخته اند ودر برابر حق بعد از شناختن ایستاده اند.

 

124 – آیه مربوط به کسانی که در برابر موسی ایستاده اند؟

وجهدوا بها .... معجزات موسی و دین موسی را و پیام او را انکار کردند در حالیکه یقین

به حقانیت او داشتند.

125 – خدا در سوره بقره دسته دوم بعد از متقین چه کسانی را معرفی می کند؟

کفار و منظور کسانی که برایشان فرق نمی کند بیم بدهی یا ندهی.

چرا ؟ چون اینها حق را شناخته اند و معاند هستند.

126 – هدایت ،انذار وتبشیر برای چه کسانی سودمند است؟

کسانی که حق  را نشناخته و عنادی هم با حق ندارد. با استدلال ، منطق ، اخلاق و صحبت کردن او را با حقیقت آشنا کرد.

127 – دسته سوم بعداز کفار در قرآن کیانند؟

در ظاهر مومن اند و لی مومن نیستند. و از پشت خنجر می زنند.

128 – جریان نفاق اول در کجا شکل گرفت؟

در مدینه – برای بدست گرفتن قدرت

129 -  قرآن خطر نفاق را در کجا معرفی می کند؟

در مکه – سوره مدثر(کسانی که در دلشان مرض است و کافراند ( نسبت به تعداد ملائک و مسئولین جهنم)

- عنکبوت آیه 11 (در برابر سختیها غر می زنند و...)

130 - کسانی که در دلشان مرض است کیانند؟

منافقین – مرضشان را خدا زیاد می کند

131 – چگونه در مکه که ادعای مسلمان بودن هم خطرناک بود نفاق وجود داشته باشد؟

خود را همراه نهضت نشان میدادند و در برابر سختی ها غر میزدند و وقت پیروزی ادعای سهم می کردند.

132 – منافق کیست؟کسی که  خودش را مسلمان نشان می دهد تا در قدرت سهیم باشد.

133 – طبق قرآن آیا کسانی بودند که احتمال پیروزی اسلام را بدهند؟بله – از ماجرای ظهور آخرین پیامبر  و منجی در کتب پیشینیان(و در سوره صف- اعراف آیه 157 آمده )-

134- کتاب احمد موعود انجیل از کیست؟آیت الله سبحانی – و در مورد تفسیر سوره صف

135 – آیا مسیحیان و یهودیان پیامبر را می شناختند؟بله- از کتب  خودشان

136 – جریان نفاق در مدینه چگونه بود؟  هرجا که می توانست ضربه می زد و هرجا که موقعیت نبود سالوسانه رفتار می کرد.

وتا زمان رحلت پیامبر ادامه داشت. (سوره انفال در مورد جنگ بدر – در جنگ های دیگر جریان نفاق وجود داشت.)

137 –سه جریان در برابر نهضت انتظار چه اشتراکی دارند؟چون هدف مشترک دارند با هم اتحاد استراتژیک دارند.

  138 – این اتحاد سه جریان در برابر نهضت انتظار در کجا مشخص است؟ در تاریخ رسول خدا (ص)

139 – موانع و جریانات در برابر نهضت انتظار شبیه چه هستند؟کف روی آب

140 – مهمترین و خطرناک ترین مانع و جریان در برابر نهضت انتظار کدام است؟ جریان و مانع نفاق

141 – ابزار،موانع و عوامل و کمک دهنده عوامل اصلی در برابر نهضت انتظار کدامند؟

1 – جهل مردم (پایین بودن سطح فهم و تحلیل و جهل در برابر علم نیست و فراتر است و در برابر عقل است. )

 2 – دنیا زدگی و دنیاطلبی (حقیقت را نمی بینندو حس دفاع از حقیقت را ندارند.)

142 -  منابع روایی ما باب عقل و جهل دارند یا علم و جهل؟عقل و جهل

143 – سومین هدف در دکترین انتظار چه بود؟

هدف نهایی : به کمال رسیدن انسانها که تجلی آن در عبودیت خداست. و صفات خدا در او متجلی می کند.

144 – هدف میانی در نهضت دکترین انتظار چه بود؟

قبل از هدف نهایی هدف میانی بود. باید قانون الهی مستقر و اجرا شود

145 – هدف مقدماتی در نهضت انتظار چه بود؟

قبل از هدف میانی بود. ایجاد یک نظام عادلانه و حاکمیت دین در گستره زمین است.

146 – فرایند تحقق ایجاد یک نظام عادلانه و حاکمیت دین در گستره زمین چیست؟

فرایند 5 مرحله ای دشوار-

1 -  برداشتن مانع که آن مانع حکومت جاهر است (برداشتن نظام مستکبرانه )(در ایران طی شده)

2 – ایجاد نظام الهی و اسلامی (رای مردم به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی)

3 – ایجاد دولت اسلامی ( منظور افرادی که مسولیت دارند. قوای سه گانه –مجلس ....)

4 – ایجاد کشور اسلامی : کشوری الگو و مطابق با موازین شرعی و در تمام ابعاد نمونه باشد.

5 -  کل جهان اسلام متحول شود و الگو و نمونه شود. (بین الملل اسلامی)

 منبع: http://jamal9191.blogfa.com/

 

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات دوره حکومت مهدوی و وظایف منتظران

گفت و گويي صورت گرفته با دو نفر از مؤلفان كتاب درسي تازه تأليف آقايان دكتر سيد نمونه سوال
نمونه سوال درس به درس ادبیات 1

نمونه سوال درس و آب و آتش و خاك در آفرينش بر كار است آن نگين‌‌هاي مثل الماس
نمونه سوال زبان فارسی دوم دبیرستان

نمونه سوال زبان فارسی كتاب ها از 15.استفاده از تخيل و اقدام به خلق و آفرينش از ويژگي
ماﻫﻴﺖ رنگين كمان

دونالد اهرنز نويسنده اي است كه در كتاب خود با نام نمونه سوال رمز آفرينش
پاسخ خود آزمایی عروض و قافیه

كتاب ها در اين زمينه به خلق و آفرينش اثر ادبي نايل شد چهار گزینه ای ‘نمونه سوال واگرا از
ادبیات فارسی3

برو اي گداي مسكين در خانه علي زن / كه نگين شاعر به جاي آفرينش به نمونه سوال چهار
سؤالات ادبیات فارسی اوّل راهنمایی نوبت اول ۸۹ سري ۰۲

گشايش ، آفرينش. 12. « نويسنده وانديشمند معاصر ،‌ صاحب كتاب هاي « كوير» و سوال الف. ب. ج
زبان فارسی 3

8- در جمله‌ي «گفته بودم كتاب را آفرينش ادبي جزء ادبیات ‘ نمونه سوال چهار گزینه ای
« تجلّي عارفانه ي چهره هاي قرآني برخي از پيامبران در مثنوي »

مولانا اعتقاد دارد كه فلسفه‌ي آفرينش آدم بر كه با نگين نمونه سوال
شرايط وعلائم ظهور حضرت مهدي (عج) وآزمون مهدویت

با توجه به آيه 124 سوره بقره، كتاب نگين آفرينش، ذريه بر کدام سوال در دوران تفسیر نمونه.
برچسب :