لرستان و مجموعه آثار مفرغی

horse8-zr.jpg

لرستان و مجموعه آثار مفرغی

کشف فلز مفرغ در هزاره سوم پیش از زایش مسیح٬ آغازگر دوران دیگری در زندگی بشر بود. مفرغ یا برنز٬ آلیاژی است محکم تر از مس که از ترکیب دو فلز مس و قلع( با نسبت ۱ واحد مس و ۹ واحد قلع) بدست می آید. لرستان را باید یکی از مهمترین مراکز ساخت اشیای مفرغی در ایران دانست. با اینکه بیشترین اشیای مفرغی کشف شده از این منطقه بدست آمده است٬ هنوز هویت دقیق سازندگان آنها اثبات نشده است. البته باستان شناسان و پژوهشگران با بررسی نوع ابزار و نمادهای منحصر به فردی که از درون قبرهای این منطقه بدست آورده اند٬ تا اندازه ای به ویژگی های فرهنگی این قوم ناشناخته کوه نشین پی برده اند. از مهمترین آثار مفرغی لرستان٬ ادوات اسب سواری مانند لگام و دهنه٬ اشیای زینتی مانند دستبند و سنجاق سر٬ ابزار کار مانند تبر و خنجر و نمادهای مذهبی و قبیله ای( توتم) است. این توتم ها روی علم قرار می گرفتند و مانند پرچم های امروزی٬ نماد قوم یا قبیله ای خاص بودند.بیشتر این اشیای مفرغی به شیوه ریخته گری ساخته شده اند و تزئینات و ظریف کاری آنها با چکش کاری صورت گرفته است.


مطالب مشابه :


ثبت نام کارشناسی بدون آزمون دانشگاه پیام نور 94

انجمن علمی مهندسی عمران پیام نور لرستان سیستم جامع گلستان. مهندسی عمران دانشگاه پیام نور
سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

راهنمای سیستم گلستان دانشجویان پیام نور دانشگاه جامع پیام نورسیستان و بلوچستان .
لرستان و مجموعه آثار مفرغی

در خصوص دروس تخصصی رشته زیست شناسی عمومی پیام نور لرستان و مجموعه سیستم جامع گلستان
انتخاب واحد

دانشگاه پیام نور تا ۳۱/۶/۸۸ به سایت سیستم جامع گلستان پیام نور استان لرستان
چو ایران نباشد تن من مباد

در خصوص دروس تخصصی رشته زیست شناسی عمومی پیام نور شده در لرستان . سیستم جامع گلستان
اخبار پیام نور - مهم

دانشگاه پیام نور معدل کل خود در سیستم گلستان اعتراض کردند پیام نور لرستان
اطلس تاريخ ايران

در خصوص دروس تخصصی رشته زیست شناسی عمومی پیام نور سیستم جامع گلستان کوهدشت لرستان
عکس های زیبا از حشرات

در خصوص دروس تخصصی رشته زیست شناسی عمومی پیام نور سیستم جامع گلستان کوهدشت لرستان
سكه هاي دوران اشكاني و سكه هاي دوران ساسانيان

در خصوص دروس تخصصی رشته زیست شناسی عمومی پیام نور سیستم جامع گلستان کوهدشت لرستان
برچسب :