راهكارهاي اجرائي مناسب در جهت بهبود كيفيت آموزشي در مدرسه راهنمایی شریعتی دو

بسمه تعالي

24.gifراهكارهاي اجرائي مناسب در جهت بهبود كيفيت آموزشي 24.gif

1-برنامه ريزي به منظور تبيين وضع موجود از طريق تجزيه و تحليل آماري از وضعيت آموزشي دانش آموزان و آموزشگاه در طول سال تحصيلي

2-از آنجا كه نماز مهمترين برنامه تربيتي در مدارس است  لذا در برپايي آن اهتمام جدي صورت گرفته كه تمامي  مسؤلين و دبيران مدرسه  به اتفاق دانش اموزان در نماز جماعت شركت مي نمايند.

3-اجراي طرح استفاده از دانش آموزاني كه از بنيه علمي قوي تري برخوردارند و برنامه ريزي براي آنان جهت كمك به دانش آموزان ضعيف درسي

4-توجه جدي به ارزشيابي مستمر

5-استفاده همكاران و دبيران  از روش هاي فعال تدريس و شيوه هاي ارزشيابي جديد براي تعميق يادگيري و مشاركت دانش آموزان فرآيند ياد دهي و ياد گيري

6-برنامه ريزي به منظور استفاده از آزمايشگاه و وسايل كمك آموزشي توسط دبيران

7-بهره گيري از دستاورد هاي اخلاقي ،علمي و فني واتخاذ تدابير و شيوه هاي لازم در فراهم آوردن زمينه مناسب براي تجلي بروز استعدادها و تبديل مدرسه به فضائي بالنده و خلاق

8-شناسايي ناهنجاريهاي رفتاري دانش آموزان و عوامل محيطي مرتبط و كوشش براي رفع اين عوامل و اصلاح رفتار دانش آموزان با همكاري اولياء و مربيان آموزشگاه

9-تلاش در جهت تغيير نگرش و بهبود روحيه كاركنان و معلمان نسبت به اين مدرسه و افزايش مشاركت آنها در جهت ارتقاء كيفيت تحصيلي

10-ايجاد تحول در محيط فيزيكي آموزشگاه و وضعيت رواني و عاطفي دانش آموزان با استفاده از شوراي دانش آموزي،معلمان،انجمن اولياء و مربيان

11-برنامه ريزي جهت اجراي آزمون هاي چند مرحله اي و مسابقات علمي /فرهنگي/ورزشي/تربيتي و... به منظور ايجاد انگيزه در دانش آموزان

12-برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از ITتوسط دانش آموزان و دبيران

13-برنامه ريزي در جهت بسط و گسترش فرهنگ تحقيق و پژوهش در بين دانش آموزان و تعيين رابط پژوهشي در هر آموزشگاه به منظور ايجاد ارتباط فعال با پژوهشسراهاي دانش آموزي

14-آسيب شناسي علل افت تحصيلي در دروس مختلف و اعمال تدابير لازم و كاربردي جهت رفع مشكلات با همكاري گروه هاي آموزشي مدرسه  

15-شناسايي دانش آموزاني كه در پايه سوم راهنمايي با استفاده از تبصره قبول شده اند  و اتخاذ تدابير لازم در جهت تشكيل كلاس هاي تقويتي و فوق برنامه

16-تحليل كمي و كيفي نتايج امتحانات در نوبت هاي اول و پايان سال به تفكيك پايه و رشته تحصيلي ،شناسايي آسيب هاي موجود،راه كارهاي اجرايي

17-برنامه ريزي در جهت تقويت همكاري و مشاركت اولياي دانش آموزان براي كمك به ارتقاي كيفيت فعاليت هاي آموزشي وپرورشي مدرسه

18-برنامه ريزي در جهت تشكيل مستمر شوراي دبيران به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگي در امور آموزشي ،پرورشي و اداري مدرسه و تامين مشاركت معلمان در حسن جريان آموزشي و پرورشي و اداري مدرسه

19-برنامه ريزي در جهت ايجاد ارتباط صحيح و مستقيم دو سويه بين دانش آموزان و اولياي مدرسه از طريق تقويت تشكل هاي دانش آموزي

20-اتخاذ تدابير لازم جهت بهره گيري مناسب از كتابخانه مدارس و زمينه سازي توسعه و تجهيزآنها

21-اجراي فعاليت هاي فوق برنامه طبق دستور العمل هاي مربوطه و جذب دبيران توانمند،فعال و علاقه مند

22- جهت بهبود وضع درسي دانش آموزان ضعيف برگزاري كلاس هاي تقويتي 

23- اعطاء جوايز به نفرات اول تا سوم درسي هر كلاس

 24- شركت دانش آموزان در مسابقه علمي


مطالب مشابه :


راهکارهایی برای رفع مشکلات رفتاری دانش آموزان

راهکارهایی برای رفع مشکلات و اولیای مدرسه در میان گذاشته و تلاش خود را در جهت رفع
راهكارهاي اجرائي مناسب در جهت بهبود كيفيت آموزشي در مدرسه راهنمایی شریعتی دو

راهكارهاي اجرائي مناسب در جهت بهبود به اين مدرسه و كاربردي جهت رفع
راهکارهای نوین برای مدرسه ای بهتر

راهکارهای نوین برای مدرسه جهت کسب علم و و اجرای آن راهکارهایی در رفع مشکلات
راهکار های پیشنهادی برای مدیریت مدرسه

راهکار های پیشنهادی برای مدیریت مدرسه جهت مدرسه. 4.آسیب شناسی مشکلات مدرسه. راهکارهایی
راهكارهاي اجرايي كيفيت بخشي آموزشي وپرورشي درمدارس

مراسم مخصوص آن روز در مدرسه در جهت بعدی با دانش آموزان جهت رفع مشکلات و پاسخگویی
راهکارهایی جهت شاداب سازی دانش آموزان

راهکارهایی جهت هایی جهت شاد کردن محیط مدرسه برای - رفع مسائل و مشکلات نگران
اضطراب رفتن به مدرسه و راهکارهایی برای کاهش آن

اضطراب رفتن به مدرسه و راهکارهایی در شناخت و رفع این مشکلات را جهت ورود به
دلایل مخالفت آموزگاران با ارزشیابی توصیفی

رغبت معلمین و راهکارهایی جهت رفع این جهت رفع این مشکلات. مدرسه و اولیه ی
راهكارهايي براي تقويت املا

مدرسه راهنمايي چسب (راهکارهایی جهت تقویت برای رفع این نوع غلط ها می توان از روش
روانشناسی دیکته نویسی با تاکید بر درمان مشکلات (دیکته نویسی) دانش آموزان مقطع ابتدایی

راهکارهایی جهت تقویت جهت رفع مشکلات دیکته نویسی دانش خورد و به سمتِ مدرسه
برچسب :