گروه بندی در کلاس چند پایه


در كلاس های درس چندپایه، تقسیم دانش آموزان به گروه های كاری، یكی از راهبردهای اثربخش است. انواع گروه بندی دانش آموزان در زیر آمده است:

* گروه بندی بر پایه توانایی مشابه      در این نوع گروه بندی، دانش آموزان در قالب گروه های قوی، متوسط و ضعیف سازماندهی می شوند. یكی از مزایای این نوع گروه بندی، ایجاد فرصت برای دانش آموزان به منظور كار با همتایان خود است. این گروه بندی برای موضوعاتی چون، ریاضیات ، زبان (خواندن و نوشتن) و تربیت بدنی مناسب است                    ب) گروه بندی كودكان براساس توانایی های متفاوت

  این نوع گروه بندی بر مبنای توانایی های مختلف دانش آموزان شكل می گیرد. گروه بندی كودكان براساس      توانایی های مختلف برای انجام «كارهای مشاركتی و انجام واحدهای كار» مناسب است.

* گروه بندی سنی

 

   گروه بندی بر پایه ی سن تقویمی دانش آموزان انجام می گیرد. این نوع گروه بندی بر مبنای این فرض شكل گرفته است كه وقتی دانش آموزان با افراد هم سن و سال خودكار می كنند پیشرفت بیشتری به دست می آورند.

*گروه بندی كودكان براساس سن های متفاوت:   این نوع گروه بندی برای انجام كارهای گروهی، هنری و انجام فعالیت های یادگیری مناسب است.

* گروه بندی داوطلبانه    : در این نوع گروه بندی،‌ دانش آموزان می توانند هم گروهی های خود را انتخاب كنند. این نوع گروه بندی به دوستان و یا خواهران و برادرانی كه در كلاس های چندپایه حضور دارند امكان همكاری و مشاركت می دهد.

* گروه بندی تصادفی این نوع گروه بندی با استفاده از اعداد، نام رنگ ها، فصل ها و ... فرصت همكاری و هم اندیشی كلیه دانش آموزان را با هم فراهم می كند.

9.gif


مطالب مشابه :


گروه بندی در کلاس

در كلاس های درس چندپایه، تقسیم دانش آموزان به گروه های كاری، یكی از راهبردهای اثربخش است.
گروه بندی

گروه بندی - پروژه ها و کلاس درس در مدرسه چشمه نور. گروه بندی کلاس درس دوم و
اهمیت گروه بندی در کلاس علوم

گروه بندی به معنای دسته بندی دانش اموزان به صورت دسته های چندتایی است .در امر گروه بندی
بارم بندی درس کاربر فلش وزارت ارشاد

بارم بندی درس کاربر فلش وزارت ارشاد - کلاس درس رباتیک نام گروه :
گروه بندی در کلاس چند پایه

گروه بندی در کلاس چند در كلاس های درس چندپایه، تقسیم دانش *گروه بندی كودكان
نكاتی در مورد بهتر شدن اداره ی کلاس درس تربيت بدنی

نكاتی در مورد بهتر شدن اداره ی کلاس درس برای گروه بندی دانش آموزان در
برچسب :