آموزش ساخت جعبه در فتوشاپ - قسمت سوم

مرحله 17

ابتدا میزان fill لایه را به %0 کاهش دهید سپس سبک های زیر را به لایه اضافه نمایید.

تنظیم خصوصیات لایه در فتوشاپ پیش نمایش کار

مرحله 18

یک لایه ی جدید بر روبان"ribbon"ایجاد کنید، آن را "ribbon border" بنامید.  در حالی که دکمه ی Ctrl را فشار می دید بر روی آیکون لایه ی "ribbon" کلیک کنید تا انتخاب(بارگذاری)شود سپس پر کنید آن را با رنگ سفید.

سپس با استفاده از ابزار pen tool یک شکل شبیه تصویر زیر بکشید. سپس کلید Ctrl را نگه دارید و کلید enter را فشار دهید تا انتخاب (بارگذاری)شود و سپس دکمه ی delete را فشار بدین.

رسم روبان در فتوشاپ نمای پیش نمایش طرح

مرحله 19

 

تنظیمات زیر را به لایه ی "ribbon border" اضافه کنید.

برای باز کردن این پنجره به مسیر زیر بروید:

layer > layer style > belnding option

و از تنظیمات تصاویر زیر پیروی کنید.

  تنظیمات تصاویر نمای طرح بدست آمده

مرحله 20

یک لایه ی جدید زیر لایه ی "ribbon" ایجاد نمایید. و آن را "ribbon net" بنامید.

ایجاد لایه جدید

مرحله 21

 

تنظیمات زیر را به لایه ی "ribbon net" اضافه کنید.

برای باز کردن این پنجره به مسیر زیر بروید:

layer > layer style > belnding option

ایجاد تنظیمات طرح بدست آمده

مرحله 22

یک لایه ی جدید زیر لایه ی "ribbon net" ایجاد نمایید، آن را "ribbon shadow" بنامید. 

سپس با استفاده از ابزار pen tool خطی مثل تصویر زیر بکشید.
 

کشیدن خط بر روی لایه در فتوشاپ

مرحله 23

حالت براش را مثل تصویر زیر قرار دهید.

سپس بر روی خط کشیده شده با ابزار pen tool راست کلیک کنید و بر روی گزینه ی stroke path کلیک کنید و سپس  گزینه ی brush را انتخاب نمایید. 

تنظیم  brush در فتوشاپ نمای کلی کار

مرحله 24

حالت لایه ی "ribbon shadow" را انتخاب نمایید سپس میزان شفافیت آن را به %50 کاهش دهید.
 

کاهش شفافیت لایه در فتوشاپ

منبع:

http://photoshopi.pmcblog.com/post/729/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%DA%A9%D9%84%20%D9%82%D9%84%D8%A8%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C.htmمطالب مشابه :


طرح لایه باز تقویم 1394

در این پست، طرح لایه باز تقویم 1394 را جلد کتاب. بنر فلش و
آشانیی با پنل لایه ها در ایندیزاین

طراحی جلد کتاب حالا پنل شباهت زیادی به پنل لایه های Adobe برای قفل کردن لایه یا باز کردن
آموزش ساخت جعبه در فتوشاپ - قسمت سوم

طراحی جلد کتاب در حالی که دکمه ی Ctrl را فشار می دید بر روی آیکون لایه ی برای باز
آموزش ساخت یک تصویر رؤیایی در فتوشاپ

طراحی جلد کتاب باز کرده و شروع به آسمان را در یک لایه جدید در زیر دختر
كتاب بسته های نرم افزاری 3 جلد 1 - فني و حرفه اي رشته كامپيوتر

دانلود عکس، نرم افزار، مجله, کتاب های نرم افزاری 3 جلد زیبا با لایه باز Vector
برچسب :