سحرم دولت بیدار به بالین آمد - معنی سحرم دولت بیدار به بالین آمد

معنی سحرم دولت بیدار به بالین آمد , سحرم دولت بیدار

معنی سحرم دولت بیدار به بالین آمد

فال حافظ سحرم دولت بیدار به بالین آمد 

 

سحرم دولت بیدار به بالین آمد معنی مفهوم , سحرم دولت بیدار به بالین آمد

سحرم دولت بیدار

سحرم دولت بیدار به بالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای

که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد

گریه آبی به رخ سوختگان بازآورد

ناله فریادرس عاشق مسکین آمد

مرغ دل باز هوادار کمان ابرویست

ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد

ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست

که به کام دل ما آن بشد و این آمد

رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار

گریه​اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد

چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل

عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

بلند شو ببین که چگونه دشمنانت شکست خورده اند و غم هایت به پایان رسیده. مالی به تو می رسد که باعث می شود مشکلاتت حل شود. گرمای خوشبختی را حس می کنی و ابرهای تیره از آسمان دلت کنار می روند و تو پیروز و موفق می شوی.

تفسیر فال   حافظ  2:

آنچه که مدت ها در انتظارش بودی به دست خواهی آورد. رنج ها و زحمت هایی که در این راه کشیدی، تو را به سعادت و نیک بختی می رساند. از طعنه و سرزنش دشمن نترس و ثابت قدم باش

 

شعر سحرم دولت بیدار

سحرم دولت بیدار به بالین آمد معنی مفهوم

فال حافظ سحرم دولت بیدار به بالین آمد

اختصاصی برگزیده ها

 


سحرم دولت بیدار به بالین آمد , شعر سحرم دولت بیدار