بیا و کشتی ما در شط شراب انداز - تعبیر غزل ۲۶۳

تعبیر غزل ۲۶۳

تعبیر غزل ۲۶۳

فال حافظ بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

 

معنی شعر بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

معنی شعر بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز

مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی

که گفته​اند نکویی کن و در آب انداز

ز کوی میکده برگشته​ام ز راه خطا

مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز

بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی

شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز

اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن

نظر بر این دل سرگشته خراب انداز

به نیم شب اگرت آفتاب می​باید

ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز

مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند

مرا به میکده بر در خم شراب انداز

ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت

به سوی دیو محن ناوک شهاب انداز

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

تحولی بزرگ در زندگیت به وجود بیاور و دلت را به دریا بزن. کار خوب انجام بده که نتیجه اش را خیلی زود ببینی. حسادت را از خود دور کن تا چیزهای زیبا بیشتر در نظرت بیاید با خدا باش تا شیطان از تو دور شود و آرزوهای محالت محقق گردد.

تفسیر فال   حافظ  2:

نا امید نباش. سهل انگاری و تحمل را رها کن. به آنچه داری قانع باش. در طلب آرزوی محال نباش. از لحظه لحظه ی زندگیت بهره ببر تا دچار حسرت و اندوه نشوی

 

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز تعبیر,بیا و کشتی ما در شط شراب انداز شجریان,بیا و کشتی ما در شط شراب انداز تفسیر

فال حافظ بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

اختصاصی برگزیده ها

 


,