شپش ها

 

 - شپش ها

 انگل اختصاصی پرندگان و پستانداران هستند. شپش ها بدنشان از سر سینه شکم تشکیل شده و دارای سه زوج شاخک هستند .

شپش ها از دسته بی بالان هستند. تخم آزاد شده از شپش ماده روی بدن میزبان نوچه را ایجاد می کند. نوچه پس از پوست اندازی به شپش بالغ تبدیل می شود. تمامی سیر تکاملی شپش روی بدن میزبان انجام می شود.

۱- شپش های خونخوار                                ۲- شپش های جونده


- شپش های خونخوار

تصویر شماره ۲

ضمائم دهانی تیز و برند ه ای دارند که مسلما امکان نفوذ به داخل پوست میزبان را فراهم می کند.

از انواع این شپش ها می توان به شپش پدیکولوس(تصویر ۲) اشاره کرد که بیشتر روی مو زندگی می کند مثل شپش هماتوپینوس(تصویر ۳) که تمامی گونه های جانوری را درگیر می کند حتی خوک.

 

تصویر شماره ۳

 - شپش های جونده

ضمائم تیزی ندارند و فک قوی ای دارند که در جوندگی به آنها کمک می کند.

از انواع آن میتوان به دامالینا(تصویر ۴) اشاره کرد که طیف وسیعی از حیوانات را آلوده می کند.

لیپروس در بال ماکیان دیده می شود.

تصویر شماره ۴

 


مطالب مشابه :


بهداشت مواد غذایی

دانلود مستند رشد جنین: مغذی است و میکروب ها نیز برای رشد نیاز به مواد مغذی دارند پس غذا
واکسن آنترو توکسمی (پلی والان)

دانلود مستند رشد جنین:گربه
شپش ها

دانلود مستند رشد جنین:گربه
کتاب اصول پرورش و نگهداری همستر (مخصوص موبایل)

دانلود مستند رشد جنین:گربه
بیماری تب برفکی

دانلود مستند رشد جنین:گربه
برچسب :