نمونه سوالات تستی در س اقتصاد دوم انسانی

-    كداميك از موارد زير جزء سرمايه گذاريهاي مولد محسوب مي شود؟

الف: سد سازي          ب:اتومبيل سازي  ج: آموزش و پرورش        د: خطوط راه آهن

2-     كداميك از كشورهاي زير در زمينه ي هواپيما سازي و ماشين آلات كشاورزي فن آوري بالايي دارد؟

الف: تركيه                       ب: ايران                    ج: ازبكستان               د: آذربايجان

.3-  بهترين ملاك براي تعيين سطح رفاه اجتماعي در يك جامعه

الف: ترويج دانش و كاهش نابه هنجاريهاي اجتماعي      ب: آگاهي از وضعيت فقر و توزيع در آمد

ج: سلامت جسم و روح افراد جامعه                           د: هر سه مورد

4- هدف اصلي و اوليه صندوق بين المللي پول ......... بود. ؟

 الف:رسيدگي به بدهي كشورها عضو ب:گسترش فعاليت هاي بخش خصوصي 

ج: حل مسائل پولي ومالي كشور هاي عضو د-جبران خرابي هاي ناشي از جنگ دوم جهاني

5   -  كدام جمله صحيح است؟

الف: با افزايش نرخ سپرده هاي قانوني حجم پول در گردش افزايش مي يابد. 

ب: با افزايش نرخ تنزيل مجدد فعاليت بانك هاي تجاري در زمينه ي اعطاي وام گسترش مي يابد.

ج: اگر افزايش پول در جامعه با افزايش توليد هماهنگ نباشد مي تواند سبب تورم شود.

د: ركود از نظر علم اقتصاد عبارت است از افزايش بي رويه و مدام سطح قيمتها

6-. اقتصاد كنوني را چه مي گويند؟

الف: پولي                      ب: مالي                 ج: خرد                      د: كلان

7- كشوري كه داراي اقتصاد پويا است اگر شرايط اقتصادي جهان تغيير كند آن كشور:

الف: بلافاصله از اين تغييرات به سود خود بهره مي گيرد.                       ب: ضربه پذير مي شود.

ج: استقلال سياسي خود را از دست مي دهد.                            د: استقلال اقتصادي خود را از دست مي دهد.

8- هدف كدام سازمان ايجاد امنيت غذايي است؟

الف: صندوق بين المللي پول             ب: فائو                      ج: بانك جهاني             د: يونيدو

9- كدام گروه از كشورهاي زير پايه گذار اصلي سازمان همكاريهاي اقتصادي ( اكو) هستند؟

الف: افغانستان، آذربايجان ، تركمنستان،         ب: ايران، تركيه، پاكستان،

ج: تاجيكستان، عربستان، ، ايران                  د: ازبكستان، ايران، تركيه،

.10- يكي از مهمترين دستگاه هاي مالي كه در اجراي بودجه نقش اساسي دارد ............................. است

الف-مجلس ب-خزانه ج-ديوان محاسبات د-بانك

11-كداميك از درامدهاي دولت موقت مي باشد؟

الف:بهاي خدمات               ب: استقراض              ج: مالياتها     د: عوارض شهرداريها

12-توليد غالب مصر..........ونيجريه.............است.

الف-پنبه-نفت          ب-كا كائو-نيشكر ج-فرش-قهوهد-كاكائو- محصولات دامي

13يونيدو در زمينه......وفائو..در زمينه ي ......فعاليت دارد

اف-مالي -كشاورزيب-خدماتي-صنعتيج-مالي-خدماتي د-صنعتي- كشاورزي


مطالب مشابه :


نمونه سوالات تستی در س اقتصاد دوم انسانی

آشیانه زندگی - نمونه سوالات تستی در س اقتصاد دوم انسانی - مسائل روز اقتصادی واجتماعی وآموزشی
سوالات تستی اقتصاد

سوالات تستی اقتصاد. 1. برچسب‌ها: سوالات تستی اقتصاد دوم انسانی, در ادامه
سوالات درس جامعه شناسی(1) دوم انسانی

سوالات درس هفتم : 1. الف) جــواب تستی دوم انسانی اقتصاد دوم
نمونه سوالات کتب علوم اجتماعی و تاریخ مقطع دوره ی دوم متوسطه

کلاس دوم انسانی نمونه سوالات کل اقتصاد مربوط به دوم دوم) نمونه سوالات تستی
نمونه سوالات جامعه شناسی(1 ) دوم انسانی

بسمه تعالی نمونه سوالات کتاب جدیدالتالیف جامعه شناسی (1) دوم انسانی اقتصاد دوم
سوالات درس جامعه شناسی(1) دوم انسانی

سوالات تستی ( چهار گزینه ای ) درس هفتم جامعه شناسی یک دوم انسانی اقتصاد دوم
سوالات جامعه 2

» سوالات جامعه 2 تستی دروس 1 تا ( جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲ ) » سوالات اقتصاد دبیر دروس
نمونه سوالات تستی علوم اجتماعی چهارم قسمت اول

سوالات تستی اقتصاد. سوالات درس 9 جامعه شناسی 2. بزرگترین قنات جهان قنات قصبه
نمونه سوالات تستی علوم اجتماعی پیش 2

نمونه سوالات تستی علوم نمونه سوالات درسی بانک سوال اقتصاد پایه دوم انسانی
برچسب :