دانلود ۱۸ شماره نخستین از مجلات صفه +شماره های ۴۱ تا ۵۰

مجله صفه مجله تخصصی شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بهشتی هستش که یکی از قدیمی ترین مجله ها تو زمینه شهری است می توانید شماره های مختلف اون رو این پست دانلود کنید.

sofeh

شماره ۱ – تابستان ۱۳۶۹

در آغاز راه (دکتر هادی ندیمی)
مقایسه هزینه های جابجایی و یا درجاسازی خرمشهر (مهندس سید حسن میری)
واحد همسایگی (دکتر جهانشاه پاکزاد)
نگاهی به مفهوم شهر در ایران (دکتر سید محسن حبیبی)
نمود خلاقیت (دکتر محمود رازجویان)
احیا فرهنگ وقف، با هدف تسهیل زندگی در مجتمع های زیستی (بهرام قدیری)
گچبری های باغ فردوس (واحد اسناد و تحقیقات)
گزارشی از واحد اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی (زهره عمادی)
یادگاری از گذشته، خانه سجادی (واحد اسناد و تحقیقات)
معرفی کتاب
خبرها
بخش انگلیسی

دانلود مجله شماره ۱ صفه

 

 

شماره ۲ – تابستان ۱۳۷۰

مدخلی بر آموزش معماری (دکتر هادی ندیمی)
صناعت طراحی، صنع معماری (مهندس لادن اعتضادی)
شکست معماری مدرن (مهندس حمیدرضا فرزانیان)
سادگی و پیچیدگی در دو قطب طراحی (دکتر جهانشاه پاکزاد)
آموزش سازه (دکتر پرویز وزیری)
تقویم نیاز به سایه و آفتاب (دکتر محمود رازجویان)
یادگاری از گذشته (مهندس کامبیز حاجی قاسمی)
هنر اسلامی (مهندس بهزاد مولوی)
یادواره حسن فتحی (امین صادقی)
معرفی کتاب
گزارش کنفرانس
اخبار
بخش انگلیسی

دانلود مجله صفه شماره

 

شماره ۳ و ۴ – پاییز و زمستان ۱۳۷۰

نظریه ای در تفکر برنامه ریزی و طراحی شهری
روش های برنامه ریزی مکانی
شهرهای رمزی
اصلاح نظام آموزش طراحی
تأثیر سایه بارها بر میزان کسب انرژی گرمایی از طریق پنجره ها
تعیین سرعت باد در بافت های شهیر
یادگاری از گذشته: مدرسه امام خمینی (سلطانی) کاشان
اثر دانشجو: چگونه طراحی کنیم
فهرستواره نام بناهای قدیمی ایران
اخبار
بخش انگلیسی

دانلود مجله صفه شماره

 

شماره ۵ – بهار ۱۳۷۱

حفظ آثار جنگ با عنایت به تجربه تاریخی شیعه (مهندس احمد اصغریان جذی)
فتوت نامه بنایان (دکتر علی اکبر خان محمدی)
استهلاک زودرس (مهندس محمد جعفر خاتمی)
هنر و ریتم (دکتر اشرف محمودیان)
واقعیت مجازی (مهندس سعید مشایخ فریدنی)
برآستانه خانه (مهندس حمیدرضا فرزانبار)
موقعیت سنج خورشیدی (دکتر محمود رازجویان – مهندس منصوره طاهباز)
یاگاری از گذشته : مجموعه میرزا شفیع در تبریز (مهندس کامبیز حاج قاسمی – علی کشاورزی قره بلاغ – علی شریف ابادی اسماعیلی – اسدالله طالبی)
شعر: زندگی در شهری که می بینید
اخبار
بخش انگلیسی

دانلود مجله صفه شماره

 

شماره ۶ و ۷ و ۸ – تابستان و پاییز و زمستان ۱۳۷۱

مبانی طراحی فضاهای متوالی در معماری شهر (دکتر علی غفاری سده)
نقش عوامل موثر دریایی در سازماندهی منطقه ای و شهرهای بندری (مهندس محمدجعفر خاتمی)
ورای هندسه طاق و گنبد (دکتر فرهاد فخار تهرانی)
شهر آشوب های فارسی در باب بنایان و حرفه های وابسته (دکتر علی اکبر خان محمدی)
پیوند کاشی کاری سنتی و صنعت سرامیک (مهندس محمدرضا اولیا)
کتابشناسی شهرهای ایران (بهرام قدیری)
قالب های بادی و پوسته های بتنی (مهندس سعید مشایخ فریدنی)
تنگناهای زیست محیطی تهران در رابطه با آبخیزها با تأکید بر حوزه سد طالقان رود (دکتر عطا ا… قبادیان)
طراحی فرآیندی خلاقانه (فرانسیس د – ک، چینگ / مترجم: مهندس هورداد قندهاری)
یادگاری از گذشته: مزار شاه میرعلی حمزه (مهندس کامبیز حاجی قاسمی، بیتا اردبیلی، سایه میراحمدیان)
اخبار
معرفی کتاب
بخش انگلیسی

دانلود مجله صفه شماره

 

شماره ۹ و ۱۰ – بهار و تابستان ۱۳۷۲

منظومه اصفهانیه (دکتر علی اکبر خان محمدی)
ساختمان جدید تالار اجتماعات و مرکز انتخاباتی نیویورک (مهندس سعید مشایخ فریدنی)
جریان انتقال ناپایدار (دکتر شهرام پور دیهمی)
آیرودینامیک معماری و مجتمع های ساختمانی (دکتر محمود رازجویان)
کتابشناسی شهرهای ایران (بهرام قدیری)
یادگاری از گذشته: خانه مرتاضیون (مهندس کامبیز حاجی قاسمی، محمدرضا هوبخت، محسن صادقپور فرج، فرهاد میرزایی، مرجان مظفری)
گزارش: طراحی غرفه ایران در نمایشگاه بین المللی ته جان کره جنوبی (مهندس فرهاد احمدی)
اخبار
معرفی کتاب
بخش انگلیسی

دانلود مجله صفه شماره

 

 

شماره ۱۱ و ۱۲ – پاییز و زمستان ۱۳۷۲

افسانه سنمار (دکتر علی اکبر خان محمدی)
احیاء: اعطای عملکرد جدید به بناهای قدیمی (دکتر فرهاد فخاری تهرانی، مهندس احمد اصغریان جدی، بهرام قدیری)
بازدیدکنندگان از اماکن میراث جهانی (بهرام قدیری)
آیرودینامیک معماری و مجتمع های ساختمانی (دکتر محمود رازجویان)
کتابشناسی شهرهای ایران (بهرام قدیری)
آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران (مهندس محمدرضا اولیاء)
یادگاری از گذشته: مسجد جامع قم (مهندس کامبیز حاجی قاسمی، فرامرز خالوزاده، سید علی میرمحمدی)
اخبار
معرفی کتاب
بخش انگلیسی

دانلود مجله صفه شماره

 

 

شماره ۱۳ و ۱۴ – بهار و تابستان ۱۳۷۳

تعادل بصری در دستگاه انتظام مرکزی (دکتر محمود رازجویان)
برنامه ریزی شهری و شهرهایی که در فهرست میراث جهانی قرار دارد (بهرام قدیری)
ساختمان بانک چین (مهندس سعید مشایخ فریدنی)
موزه لوور (مهندس سعید مشایخ فریدنی)
کبوترخانه های ایران (دکتر فرهادی)
کتابشناسی شهرهای ایران
آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران: استاد رضا (بهرام قدیری)
یادگاری از گذشته: کسی نداده نشان در جهان چنین حمام (مهندس کامبیز حاجی قاسمی)
اخبار
معرفی کتاب
معرفی رساله های نهایی
بخش انگلیسی

دانلود مجله صفه شماره

 

 

شماره ۱۵ و ۱۶ – پاییز و زمستان ۱۳۷۳

برنامه ریزی توسعه جامع دانشگاهی (مهندس سیاوش انصاری نیا)
سازمان های فضایی در معماری شهرهای سنتی ایران (دکتر علی غفاری سده)
سانتیاگو کالاتراوا (مهندس سعید مشایخ فریدنی)
کتابشناسی شهرهای ایران (بهرام قدیری)
احیای بنای توحیدخانه اصفهان (مهندس محمدحسین وافی)
آشنایی با استادکاران معماری سنتی ایران
یادگاری از گذشته: امامزاده حسین قزوین (مهندس کامبیز حاجی قاسمی، شاهین همدانی، رضا سرایی زاده، فردین پارسایی)
معرفی کتاب
اخبار
بخش انگلیسی

دانلود مجله صفه شماره

 

شماره ۱۷ و ۱۸ – بهار و تابستان ۱۳۷۴

شهر سالم در کشورهای در حال توسعه (گیسو قائم)
مسکن روستایی در الجزایر (اکبر زرگر)
پنجره و کمیت روشنایی (شهرام پور دیهیمی)
شرایط کوران هوا (محمود رازجویان)
تأثیر کج باران بر نمای ساختمان (منصوره طاهباز)
کتابشناسی شهرهای ایران (بهرام قدیری)
مناسب سازی محیط شهری برای معلولین (آویل تومه)
یادگاری از گذشته: مسجد نصیرالملک شیراز (کامبیز حاجی قاسمی، جمشید بهبود)
اخبار
معرفی کتاب
بخش انگلیسی

دانلود مجله صفه شماره

 

 

شماره ۴۱ – پاییز و زمستان ۱۳۸۴

جستارهایی در تعری، شرح و مراتب نظریه (مهندس محمد ایرانمنش)
مقدمه ای بر مدیریت شهری، باورها و اصول راهبردی (دکتر علیرضا فلاحی)
مناسب سازی تکنیک تحلیل سوات برای کاربرد در طراحی شهری (دکتر کوروش گلکار)
در جستجوی اصول حاکم بر نورپردازی شهری (دکتر سید محسن حبیبی، مرتضی هادی جابری مقدم)
تأثیر طراحی شهری بر پیشگیری و کاهش جرائم و نابهنجاری ها (مهندس محمد حشمتی)
حیاط مرکزی در معماری ایران (مهندس فرهاد احمدی)
استفاده از آب دریا برای تهیه مصالح ساختمانی (دکتر محسن سرتیپی پور)
برنامه ریزی راهبردی مدارس معمایر، چرا و چگونه؟ (دکتر حمید ندیمی)
مإخذشناسی شهرهای قلمرو فرهنگی اسلامی (دکتر اشرف السادات باقری)
تازه های بازار کتاب
اخبار
بخش انگلیسی

دانلود مجله صفه شماره

 

 

شماره ۴۲ – بهار و تابستان ۱۳۸۵

الگوی بهینه طراحی شهی در عصر فناوری اطلاعات (توران علیزاده)
اهمیت مرکز شهر و ضرورت توجه به آن و احیای آن (اردشیر جوادی و دکتر کریم حسین زاده دلیر)
اولین پژواک نوآوری و دومین پژواک نووارگی الگوی تهران (دکتر زهرا اهری و دکتر سید محسن حبیبی)
درآمدی بر مبنای الگوی تعامل (دکتر حسن ذوالفقار زاده)
آموزش معماری در دوران پیش از مدرن بر مبنای رساله معماریه (مهندس مهرداد قیومی)
داوری طراحی معماری و پیامدهای آن (دکتر سعید میرریاحی)
آموزش معماری روستا، چرا و چگونه؟ (دکتر مهران علی الحسابی)
کوچی برای همیشه: بررسی و جابجایی روستاها (مهندس حسین مرتضوی)ب
بخش انگلیسی

دانلود مجله صفه شماره

 

شماره ۴۳ – پاییز و زمستان ۱۳۸۵

کاربرد مهندسی ارزش در کشور: ضرورت ها، مشکلات و راهکارها (دکتر احد نظری، مهندس کامران قوامی فر)
نگاهی به انگاره محله و پیشنهاد یک راهکار (مهندس مریم غروی الخوانساری)
انسان دوپا … انسان چهارچرخ: هزینه و فایده خودرو در ایرانشهر (مهندس سیاوش انصاری نیا)
شهرسازی مشارکتی؛ تمایز مفهومی و ارزیابی تجربیات ایرانی (دکتر سید محسن حبیبی، مهندس هادی سعیدی رضوانی)
ارزیابی پنج ساله کارایی خانه خورشیدی (دکتر سید محمد حسین آیت الهی)
طرح تکثیر و انتشار کتاب های ارزشمند نایاب در مورد معماری ایران (دکتر فرهاد فخاری تهرانی)
نگرشی بر ارزش یابی در نظام آموزش طراحی معماری (دکتر سعید میر ریاحی)
در جستجوی مدلی برای آموزش بهتر درس ایستایی در رشته معماری در ایران: بهره گیری از طبیعت برای آموزش (مهندس عباسعلی شاهرودی، دکتر همایون اربابیان، دکتر محمود گلابچی)
بخش انگلیسی

دانلود مجله صفه شماره

 

 

 

شماره ۴۴ – بهار و تابستان ۱۳۸۶

کاربرد نظریه کنش ارتباطی یورگن هابرماس در شهرسازی: موافقان و مخالفان (حمید محمدی ماکرانی)
توسعه پایدار حمل و نقل شهری از طریق حسابرسی هزینه های بیرونی نگرش و چارچوبی برای تحقیق در مقیاس منطقه کلانشهر (سیاوش انصاری نیا)
لزوم پیاده راه سازی از طریق تحلیل جریان آمد و شد پیاده در فضاهای شهری: مورد مطالعه بافت مرکزی تجریش (محمدرضا پورجعفر، سولماز فرزبود)
مفهوم کیفیت سرزندگی در طراحی شهری (کوروش گلکار)
ارتقای عرصه های عمومی و میدان های شهری جستجوی راهکارها (مهندس فریبرز کریمی)
چشم انداز معماری دوره صفوی در ایران (کامبیز حاجی قاسمی)
یک روز خوش در خانه باستانی (دکتر بهمن ادیب زاده، مهندس فاطمه عظیمی)
مقدمه ای بر همرفت آزاد در معماری (دکتر شهرام پور دیهمی، مهندس امید صابری)
مطالعه تأثیر اقلیم در طراحی و ساخت گرمابه های ایران (دکتر محسن طبسی، دکتر مجتبی انصاری، دکتر محمود طاووسی، دکتر فرهاد فخاری تهرانی)
بخش انگلیسی

دانلود مجله صفه شماره

 

شماره ۴۵ – پاییز و زمستان ۱۳۸۶

واحه، جنبه های بوم شناختی و پایداری در پردازش محیط و منظر (دکتر سید حسن تقوایی)
مقدمه ای بر استفاده از GIS در مکانیابی زمین های دفن زباله شهری (محسن کوچکزاده، نگین شعبانی)
روش اسکان موقت و راهکارهای بومی آن در زلزله لرستان (بابک امیدوار، رضا قاسمی، حسین ظفری)
باز زنده سازی بافت های فرسوده و باارزش از طریق استقرار کاربری های مناسب: نمونه موردی بافت قدیم بوشهر (نگین شعبانی، محسن کوچکزاده، عباسی شعیبی)
بررسی اقدامات مرمت شهری در بخشی از بافت تاریخی تهران: کوچه مروی (سمیه فدایی نژاد)
رویکر اندیشه ای در تداوم معماری ایران (دکتر محمدرضا پورجعفر، دکتر رضا اکبریان، دکتر مجتبی انصاری، حسن علی پورمند)
تفکر طراحی و الگوهای فرآیندی آن (دکتر یوسف گرجی مهلبانی)
بازخوانی و توضیح یک پدیده معماری در ایوان های مسجد جامع اصفهان (حسین پورنادری)
ضوابط کلی برنامه ریزی و ساخت و ساز شهری بر اساس ملاحظات ژئوتکنیک لرزه ای (دکتر محسن کمالیان، دکتر محمدکاظم جعفری)
بخش انگلیسی

دانلود مجله صفه شماره

 

 

شماره ۴۶ – بهار و تابستان ۱۳۸۷

تأثیر نور روز بر انسان: فرآیند ادراکی و زیست شناسی – روانی روشنایی روز (شهرام پوردیهمی، فریبرز حاجی سید جوادی)
آماده سازی مناطق تاریخی و مناظر فرهنگی بم، این میراث جهانی در خطر، برای مقابله با زلزله (علیرضا فلاحی)
بن مایه های هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت (محسن سرتیپی)
پل بازارهای تبریز (نیلوفر نواری، ساینا خلیل زاده، فرهاد تهرانی)
باغ های خراسان در تاریخ بیهقی (مهرداد قیومی بیدهندی)
بررسی تأثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکم روایی شهری ایران (عباس آخوندی، ناصر برک پور، ایرج اسدی، میثم بصیرت، حبیب الله طاهرخانی)
شناخت هویت شهری بندرعباس (محمد کمیلی)
مانی و تأثیر او بر هنر دوره خود (گیسو قائم)
مشارکت زیست محیطی زنان برای توسعه پایدار شهری (بتول مجیدی خامنه)
طراحی و کاربرد مدل های فضایی ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری لرزه ای در برنامه ریزی و مدیریت شهری (محسن شریف زادگان، حمید فتحی)
طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری طرح ریز (کوروش گلکار)
تأملی در تبعات رشد کمی دوره کارشناسی معماری در دانشگاه های کشور (زهرا طاقی)

دانلود مجله صفه شماره

 

 

شماره ۴۷ – پاییز و زمستان ۱۳۸۷

بررسی و معرفی آثار معماری هخامنشیان در مصر (دکتر رحیم ولایتی، رضا قاسمی)
ارزیابی کمبود پارک در مناطق شهری تبریز با استفاده از روش سرانه / پارک و روش بافرینگ (رسول قربانی)
استعاره چیست و چگونه در تولید طرح مایه اثر می گذارد؟ (سمیه داودی، سید محمدحسین آیت اللهی)
تأملی بر شیوه ارزشیابی و داوری در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آدلاید استرالیا (سعید میرریاحی)
پرسش از فناوری و جایگاه آن در پیدایی معماری مدرن (محمدرضا رحیم زاده)
معماران اساطیری ایران به روایت شاهنامه (محمود ارژمند)
ریخت شناسی فضاهای شهری با اعمال اصول پرسپکتیو (وحید وحدت زاد)
چالش های نظام مدیریتی محله محور در توسعه پایدار کلانشهر تهران با تأکید بر رویکردهای نوین جهانی (زهره فنی، فرید صارمی)
واکاوی تجارب مهندسی ارزش در ایران (احد نظری، سعید رکوعی)

دانلود مجله صفه شماره

 

 

شماره ۴۸ – بهار و تابستان ۱۳۸۸

باغ های چهارگانه، ترجمان باورهای مقدس: نمونه موردی فین (سیما منصوری)
اولویت بندی برنامه های شهرداری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (هیرش سلطان پناه، هیبت الله صادقی، مهران محمدی)
از سرشک تا پارگین: اطوار حضور آب در شهر به روایت متون نثر فارسی (مهرداد قیومی بیدهندی)
بررسی آثار مدرنیته غرب بر شهرسازی ایران (رحمت محمدزاده)
معماری در عصر تغییر اقلیم (رفیعه فرشچی)
تأملی در معماری سنتی (ناهید صادقی پی)
معرفی باغ تخت شیراز بر پایه اسناد مصور و مکتوب (حمیدرضا خوئی، محمدرضا گراوندپور)
سیالیت معنایی بنا (سید امیر منصوری، مرضیه آزاد ارمکی)

دانلود مجله صفه شماره

 

 

شماره ۴۹ – پاییز و زمستان ۱۳۸۸

ابراهیم سلطان و کتیبه نگاری (محمدصادق میرزا ابوالقاسمی)
بررسی تحلیلی مسکن روستایی در ایران (محسن سرتیپی پور)
برنامه ریزی راهبردی توسعه فعالیت های گردشگری منطقه پیر بکران (سید مجتبی قاضی میرسعید، مهدی صفری)
بررسی شیوه های طراحی سیستم های فتوولتائیک یکپارچه با ساختمان (راحیل وفایی)
ظرفیت سنجی توسعه محله ای در فرآیند توسعه پایدار شهری (مجتبی رفیعیان، علی اکبر تقوایی، حسن وحدانی)
پیام چلیپا بر سفالینه های ایران (گیسو قائم)
تنوع در طرح معماری باغ های تاریخی شیراز (علی علائی)
سنجش مهارت های طراحی در آموزش معماری (سعید میرریاحی)

دانلود مجله صفه شماره

 

 

شماره ۵۰ – بهار و تابستان ۱۳۸۹

بررسی نقش فضاهای باز و شبکه ارتباطی در کاهش آسیب زمین لرزه (رحمت محمدزاده)
استدلال منطقی به مثابه روش پژوهش (حمید میرجانی)
باری دیگر در آغاز راه: یادداشتی به مناسبت انتشار پنجاهمین شماره صفه و تقارن آن با پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه شهید بهشتی (هادی ندیمی)
از فرو ریختن باروها تا اندیشه شاهراه ها (سید محسن حبیبی، زهرا اهری، رشید امامی)
طرح فرضی ربع و شهرستان رشیدی (آزیتا بلالی اسکویی، محمدعلی کی نژاد، عبدالحمید نقره کار)
طراحی دیوار انباره حرارتی آبی با استفاده از زباله های ماندگار (میترا خلیلی، حوریه مشهدی باقرموخر، زهرا قیابکلو)
جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان (سید محمد جعفر خاتمی، محمدحسن فلاح)
نگاهی به ارزیابی طرح های معماری (حمید ندیمی)

دانلود مجله صفه شماره

 

 

 

 

 

پسورد تمامی فایل هایی که پسوردشون ذکر نشده=www.noandishaan.com

 

برگرفته از سایت نواندیشان


مطالب مشابه :


نمونه سوالات ورودی راهنمایی و دبیرستان نمونه دولتی

دبیرستان حاج محمدایزدی قم شمس درگهان شهر من چاهو بیست سکوت زاویه مدرسه ی فارابی شهر
معرفی منابع پیرامون ادب وعلوم اجتماعی معاصر ایران

، تفسیر موضوعی قرآن کریم، به کوشش علی رضا کمالی، چاپ بیست و سوم، قم: طاهباز ، چاپ اوّل
معرفی کتاب

از آن صدای آسمانی» اثر «مصطفی رحماندوست» انتشارات «بوستان کتاب قم طاهباز » انتشارات
معرفی سردار شهید حاج بهرام گل آور

در مدرسه علميه آيت الله ميلاني و در محضر اساتيد ( قم ) شد . و در مهندس علی‌ طاهباز
دانلود مجله صفه

مدرسه امام خمینی یادگاری از گذشته: مسجد جامع قم (منصوره طاهباز)
نیما

در مدرسه از بچه‌ها کناره‌گیری می آرامگاه او و سیروس طاهباز در وسط فارسي استان قم.
سرگذشت کوتاهی از نیمایوشیج

نیما پس از مدتی به تدریس در مدرسه‌های و مزار سيروس طاهباز در دهه ي 80 - زاهدان - قم
فینال قهرمانی کشور آقایان

مدرسه شطرنج قم مصطفی سخایی 26آذر 1372 کردستان محمد شاهمرادی 2337 17 ارديبهشت 1376
دانلود ۱۸ شماره نخستین از مجلات صفه +شماره های ۴۱ تا ۵۰

مدرسه امام خمینی یادگاری از گذشته: مسجد جامع قم (منصوره طاهباز)
مهدی اخوان ثالث

[ سخنوران نامی معاصر ایران ، سید محمد باقر برقعی ، ج 1 ، قم : مدرسه روستایی طاهباز, ناشر
برچسب :