نحوه ارزشیابی از عملکرد مجریان برنامه ها

نظارت و ارزشیابی:

با توجه به این که میزان موفقیت برنامه ها برای دستیابی به اهداف تعیین شده مستلزم نظارت وارزشیابی دقیق از فعالیت ها می باشد، لذا با عنایت به تنوع برنامه های ایام الله و مناسبت ها و ضرورت بررسی دقیق نقاط ضعف و قوت آنان اهداف و نحوه ی اجرای این دستورالعمل به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- اهداف

 1. دستیابی به نقاط ضعف و قوت برنامه های اعلام شده و تلاش در جهت رفع کاستی ها و تقویت نقاط قوت آنها.
 2. استفاده از تجربیات مسؤولان محترم ادارات کل آموزش و پرورش، ادارات آموزش و پرورش نواحی، مناطق و شهرستان های تابعه ی استان و همچنین مدیران، مربیان و معلمان کشور، به منظور تقویت فعالیت های ایام الله و مناسبت ها.
 3. قدردانی از مسؤولان و همکاران پر تلاش استان، مناطق و مدارس که در این امر مهم، کوشش بیشتری برای اجرای دقیق فعالیت های ایام الله و مناسبت ها می نمایند.

2- انواع ارزشیابی

- ارزشیابی از مدارس به دو صورت حضوری و غیر حضوری انجام می گیرد:

الف) حضوری

 1. از طریق مشاهده و اعزام اکیپ های بازدید استان و منطقه به همراه فرم های بازدیدی انجام می گیرد.
 2. طرح سؤال .
 3. ارایه گزارش کار و اقدام های انجام شده. تبصره: در طرح سؤال، مدیر مدرسه، معاون پرورشی مدرسه، مربیان گرایشی، معلمان و دبیران، دانش آموزان و والدین، مخاطب خواهند بود.

ب) غیر حضوری

 1. از طریق فرم های ارزشیابی.
 2. از طریق فرم گزارش های فعالیتها.

3 - انواع زمان بندی و تعداد دفعات ارزشیابی از مدارس در طول سال تحصیلی:

الف) فصلی(هر فصل یک بار الی دو بار)

ب) با توجه به موضوعات و برنامه های خاص ایام الله نیز از فعالیت های انجام شده در مدرسه بازدید به عمل خواهد آمد.

4 - نحوه ثبت و تحلیل و اعلام نتایج ارزشیابی:

بر مبنای روش های حضوری و غیر حضوری ارزشیابی و جمع بندی نتایج آن، تعدادی از مدیران، معاونان پرورشی و مربیان گرایشی مدارس، توسط منطقه ی مربوطه تشویق خواهند شد و تعدادی نیز به استان معرفی شده و توسط اداره کل آموزش و پرورش مورد تقدیر قرار خواهندگرفت و در صورت برجسته بودن فعالیتها، اسامی تعدادی از افراد مذکور به اداره امور فرهنگی و هنری اعلام خواهد شد تا از آنها تقدیر و تشکر به عمل آید.

5 - کنترل یا نظارت و مراحل آن:

الف) تشخیص و تعیین اهداف ایام الله و مناسبت ها.

ب) مقایسه عملکرد نتایج فعالیت های ایام الله با اهداف، موازین و معیارهای پیش بینی شده با تقسیم بندی زیر:

 1. قبل از آغاز فعالیتها و عملیات.
 2. ضمن فعالیت ها و عملیات.
 3. پایان فعالیتها و عملیات.

هدف از انجام این مرحله در نظارت و ارزشیابی، دربردارنده ی نحوه ی اطلاع یابی از چگونگی پیشرفت کار، اطلاع از وقوع انحرافات در حال تکوین در جریان کار، به منظور جلوگیری به موقع از تکرار و اتخاذ تدابیر اصلاحی، شناخت موانع و مشکلات و عوامل بازدارنده، تجدید نظر در سیاست عمومی و تغییر شیوه های کار، اصلاح مراحل برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و هماهنگی در مدیریت  انطباق با اهداف و موازین ایام الله و مناسبت ها می باشد.

ج) اتخاذ تصمیمات مناسب به منظور جلوگیری از وقوع تکرار و انحرافات:

پس از نظارت و ارزشیابی در این مرحله، اقدامات زیر را می توان به مقتضای شرایط انجام داد:

 1. ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت ایام الله و بهبود وسایل انجام کار.
 2. تقویت انگیزه و ایجاد روحیه بیشتر در عوامل اجرایی و انسانی برنامه ریزی و مجری.
 3. تعدیل اهداف اولیه ایام الله و مناسبتها و نگرش مجدد به طرحها و برنامه ها .
 4. تجدید نظر در سازماندهی و شیوه های انتخاب ستادها و تقسیم کار بین آنها.
 5. تجدید نظر در شیوه های هدایت و رهبری.
 6. شرکت دادن اولیا، همکاران و دانش آموزان در تعیین اهداف ایام الله و استفاده از نظرات آنان در سیاستگذاری و برنامه ریزی و استفاده از امر مشورت و خودداری از تحکم و صدور دستورات یک جانبه و رهبری مسالمت آمیز و برقراری ارتباط انسانی بیشتر بر تحقق اهداف و دستیابی زودتر به آنها مؤثر خواهد بود.

د) نکات مهم ارزشیابی:

 1. در انتخاب ارزشیابان و بازدیدکنندگان، رعایت شرایط تقوا و تعهد و صلاحیت به عمل آید.
 2. سعی شود جهت ارزیابی عملکرد مدارس دخترانه از خواهران و پسرانه از وجود برادران بهره گرفته شود.
 3. به همراه داشتن فرم های ارزیابی در هنگام بازدید و ارزشیابی مستقیم الزامی است.
 4. در ارزشیابی غیر مستقیم و از طریق فرم های گزارش دهی، سعی شود  که فرم های تنظیم شده؛ گویا، کوتاه، مختصر، مفید و در برگیرنده ی اطلاعات لازم در خصوص ارزشیابی فعالیت ها باشد.
 5. سعی شود زمان بندی دقیقی جهت جمع بندی و ارایه اطلاعات فرم های ارزشیابی به مراجع بالاتر از قبل صورت گیرد.
 6. با توجه به رشد و سرعت تکنولوژی و وجود سیستم رایانه ای در ادارات، بهتر است تکمیل و ارسال فرم ها از طریق کامپیوتر (رایانه) صورت گیرد.
 7. بهتر است به همراه فرم های تکمیل شده ی عملکردی، گزارشات تهیه شده جهت ارزیابی به طور مصوّر ارایه شود


مطالب مشابه :


گزارش سالانه پرورشی

گزارش سالانه پرورشی سلماء قرآنی جهت کار با دانش با حضور مربی از انجمن یوگای شیراز
نقش هنر در پیش برد فعالیتهای پرورشی

ای از فعالیتها و مباحث ارائه شده در جلسات را در حد مجال و حوصله گزارش مربی پرورشی در کار
گزارش عملکرد مهر ماه درس پرورشی

احتراماً گزارش کار و عملکرد سرگروه پرورشی مجتمع شهید مفتح مربی پرورشی نداشته
تقویم اجرایی

معاون و مربی پرورشی. 3. تهیه برنامه امتحانات با مشارکت ارسال فرمهای گزارش کار انتقال موقت
'گزارش فعالیت های پرورشی دبیرستان دخترانه فجر

'گروه پرورشی متوسطه گزارش عملکرد سه ماهه 45 - تهیه و توزیع کتب کار طرح توانمند سازی
گزارش کار کارورزی

گزارش کار کارورزی . قاسمینژاد دوشنبه سیزدهم دی مدرسه مربی بهداشت و مربی پرورشی ندارد.
گزارش عملكرد فعاليت هاي واحد پرورشي دبستان حضرت رقيه (س)

گزارش عملكرد فعاليتهاي واحد فعالیت های معاون يا مربي پرورشی فعالیت های مربی تربیت
نحوه ارزشیابی از عملکرد مجریان برنامه ها

ارایه گزارش کار و اقدام این وبلاگ توسط یک مربی پرورشی جهت هماهنگی فعالیتهای پرورشی
برچسب :