پذیرفته شدگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستان خواف

 

نام ونام خانوادگی

رشته وشهر قبولی

نام ونام خانوادگی

رشته وشهر قبولی

سمیه کافی

دندان مشهد

علی شجاع پور

مکانیک امیرکبیر

محمد مطیع

دندان  مشهد

احسان پیدایی

مکانیک امیرکبیر

آمنه یکتا

دندان بجنورد

سهیل حسنی

برق فردوسی مشهد

فاطمه ابراهیم بای

پزشکی مشهد

حمیدرضا ابراهیمی

عمران شاهرود

زهرا زنگنه ابراهیمی

پزشکی شاهرود

علیرضا عالیجناب

عمران بیرجند

شکوفه کرامت

پزشکی زاهدان

باقر عرب

عمران بیرجند

مصطفی ترکمان

دامپزشکی مشهد

ابراهیم حسینیان

عمران زاهدان

برهان اصلاحی

پرتوشناسی تهران

امین نانی

عمران بجنورد

زکریا تیموری

رادیو تراپی تهران

نیما عیدخانی

عمران بجنورد

میثم مهر علی

رادیولوژی بیرجند

فردین زنگنه

صنایع سبزوار

امید جعفری

پرتو شناسی بیرجند

غلامرضا ادیبی

مهندسی شیمی زاهدان

حجت عارفی زاده

شنوایی بابل

مصطفی خواجه احراری

مهندسی معدن زاهدان

آزاده  جلالی

هوشبری بیرجند

مهدی صداقت پور

مهندسی معدن قزوین

اسما جلالی

پرستاری بیرجند

مجید نظافت

علوم مهندسی آب بیرجند

سمیه زنگنه

پرستاری بیرجند

جلال یادگاری

مکانیک تربت حیدریه

زینب خواجوی

پرستاری گناباد

جواد میرزایی

مکانیک اسفراین

محبوبه گنجی

پرستاری گناباد

بهزاد مختاری

کاردانی برق بیرجند

مهدیه گنجی

پرستاری گناباد

امید برقی

مهندسی عمران غ مشهد

الیاس کشاورز

پرستاری زاهدان

هانیه شجاع

مهندسی منابع طبیعی ش

ناهید حقی

علوم آزمایشگاهی بیرجند

ممصطفی سالاری

منابع طبیعی بیرجند

محبوبه خاکباز

مامایی گناباد

فاطمه سالاری

مدیریت صنعتی شاهرود

صادق بابایی

اتاق عمل مشهد

حمیدرضا شریفی

فضای سبز زاهدان

الهام ورزشکار

اتاق عمل تربت حیدریه

مبین صالحی

زمین مشهد

شهرزاد ایلخانی

بهداشت عمومی بیرجند

افسانه اسماعیلی

بهداشت عمومی تربت حیدریه

سمانه عثمانی

بهداشت عمومی تربت حیدریه

حسین اطلس

دامپزشکی مشهد

نجمه خوش خرام

فناوری اطلاعات تربت حیدریه

منیره اطلس

بهداشت عمومی تربت حیدریه

اسماء ستوده

شیمی فردوسی مشهد

مجتبی یاقری

زمین کرمان

مینا یار

شیمی بیرجند

امین بخشی

زمین زاهدان

علی اصغر مرادی

زمین شناسی مشهد

حسن بوستانی

مهندسی کشاورزی بیرجند

هانیه شهیر

علوم آزمایشگاهی مشهد

اویس بهره مند

زمین مشهد

افسانه خوشبین

گیاه پزشکی بیرجند

اسما تفضلی

اتاق عمل گناباد

بهناز عظیمی

بهداشت محیط بیرجند

الهه تیموری

مهندسی کشاورزی مشهد

مسعود رحیمی

پرستاری بیرجند

سمیرا تیموریان

هوشبری تربت حیدریه

هادی زنگنه

شیمی تبریز

سعیده حسینی

مهندسی کشاورزی بیرجند

مبین صالحی

زمین مشهد

محمدخجسته

مهندسی کشاورزی بیرجند

افسانه اسماعیلی

بهداشت عمومی تربت حیدریه

بهنوش خطیبی

اتاق عمل تربت حیدریه

حسین اطلس

دامپزشکی مشهد

مصطفی دانشیار

مهندسی منابع طبیعی مشهد

منیره اطلس

بهداشت عمومی تربت حیدریه

حسین زنگنه علی

علوم قضایی تهران

مجتبی یاقری

زمین کرمان

مصطفی عرب

علوم قضایی تهران

امین بخشی

زمین زاهدان

مهدیه صفا پور

مطالعات خانواده تهران

اویس بهره مند

زمین مشهد

یاسر مرادی

زبان انگلیسی مشهد

اسما تفضلی

اتاق عمل گناباد

سمیه نوری

جغرافیا فردوسی مشهد

سمیرا تیموریان

هوشبری تربت حیدریه

حبیب الله ملایی

مدیریت مالی کرمانشاه

بهنوش خطیبی

اتاق عمل تربت حیدریه

حمیده تیموری

جغرافیا مشهد

سعید دوستی

تکنولوژی تولیدات دامی بیرجند

زهرا مهدوی فر

الهیات سبزوار

امید دوستی

تکنولوژی تولیدات دامی بیرجند

مریم حسنی

علوم تربیتی زاهدان

حسن رضا دوستی

زمین مشهد

حسین حسنی

جغرافیا فردوسی مشهد

مهران تیموری

پرستاری مشهد

آلاله آزاد منش

الهیات فردوسی مشهد

محمد جامی

پرستاری تربت حیدریه

مهشید زنگنه

صنایع دستی تهران

مریم آشکار

مامایی تربت حیدریه

فردین بخششی

دبیری شیمی مشهد

فاطمه آشکار

بهداشت عمومی تربت حیدریه

محمد خوافی

دبیری ادبیات مشهد

ادریس عیدخانی

پرستاری بجنورد

فاطمه عرب زوزنی

دبیری الهیات مشهد

حمیده مرادی

پرستاری بیرجند

سمیه دلیر

دبیری الهیات مشهد

مهدی زنگنه عبدالغفور

دبیری الهیات مشهد

زهرا قادری

زبان انگلیسی سبزوار

مهدی زنگنه علیرضا

دبیری الهیات مشهد

امینه آزادمنش

الهیات بیرجند

زهره هادی

دبیری علوم اجتماعی مشهد

ملیحه جنگی

علوم سیاسی مشهد

معصومه زنگنه

دبیری علوم اجتماعی مشهد

مهدیه جوانشیری

الهیات مشهد

ابوذر جوانشیری

دبیری علوم اجتماعی مشهد

مرضیه زنگنه

الهیات سبزوار

علی زنگنه

دبیری علوم اجتماعی مشهد

فاطمه حسینی

الهیات بیرجند

عبدالله زارعی

دبیری جغرافیا بیرجند

مهدی خزایی

الهیات بیرجند

حسین زنگنه کریم

دبیری عربی مشهد

محدثه خوشرفتار

علوم تربیتی مشهد

اسما خوش معامله

علوم تربیتی مشهد

علی نبوی

حسابداری غ چناران

محمد توکلی

علوم تربیتی مشهد

فاطمه زنگنه ابراهیمی

جغرافیا مشهد

هانیه راستگو

علوم تربیتی مشهد

حسن عثمانی

ژئومورفولوژی سبزوار

مریم مطیع

علوم تربیتی مشهد

نجمه مسبوق

تاریخ فردوسی مشهد

مینا مطیع

علوم تربیتی مشهد

محمد مهرعلی

تفسیرقران مجید قم

مهدی غلامی

علوم تربیتی مشهد

الیاس جودی

علوم تربیتی مشهد

احمد ملایی

علوم تربیتی مشهد

محمد حاجی زاده

علوم تربیتی مشهد

حسین پهلوانی

علوم اقتصادی بجنورد

جواد ستوده

علوم تربیتی مشهد

فاطمه منتخب برابادی

زبان و ادبیات عربی مشهد

مصیب اسحاقی

علوم تربیتی مشهد

زهرا میش مست

جغرافیا بیرجند

کوثر زنگنه

علوم تربیتی مشهد

ابوالفضل عرفانی

مدیریت صنعتی غ مشهد

عطیه منصوری

علوم تربیتی مشهد

وحید زنگنه چکنی

امور بیمه غ ابیک

محمد محمدی

علوم تربیتی مشهد

زهرا زنگنه

اموربانکی غ مشهد

جواد نوربخش

علوم تربیتی مشهد

مرضیه با اطلاع

مترجمی زبان زابل

ایمان یکتا

علوم تربیتی مشهد

پوریا پرنده

مترجمی زبان مشهد

زهرا عظیمی

علوم تربیتی مشهد

هانیه یاقوتی

ادبیات فارسی سبزوار

محمدمهدی زنگنه

علوم تربیتی مشهد

سجاد عرب پور

علوم تربیتی مشهد

معین کوشش

ارتباط تصویری غ شیراز

نادیا عطوفتی

علوم تربیتی مشهد

اسماعیل عرب تیموری

علوم تربیتی مشهد

فرامرز خواجه زاده

علوم تربیتی مشهد

زهرا سلام سدهی

علوم تربیتی مشهد

نعیم الله رزم ارا

علوم تربیتی مشهد

ایمان سالار زاده

علوم تربیتی مشهد

جواد مهری سلامی

علوم تربیتی مشهد

محمد امین رجب  پور

علوم تربیتی مشهد

جلال قربانی

دبیری زبان و ادبیات عرب مشهد

افشین بروتی

علوم تربیتی مشهد

ابوذر موسوی

دبیری علوم اجتماعی مشهد

مسعود تیموری

علوم تربیتی مشهد

حسن ابراهیمیان

علوم تربیتی مشهد

احمد خاکشور

علوم تربیتی مشهد

مصطفی ابراهیمیان

علوم تربیتی مشهد

ادریس درست

علوم تربیتی مشهد

نیلوفرصلاحدید

علوم تربیتی مشهد

 

 

 


نام خانوادگی و نام

رشته و شهر

نام خانوادگی و نام

رشته و شهر

توکلی نیما

پزشکی مشهد

صالحی آسیه

پرستاری تربت حیدریه

محکم مهنوش

پزشکی بیرجند

توکلی مهسا

مامایی گناباد

دور اندیش محمد

دندان پزشکی زاهدان

یحیایی شیوا

زیست مولکولی مشهد

شاه قاسی امیرمحمد

مهندسی برق گرگان

کریمی زهرا

زیست شناسی زاهدان

احمدپور محمد

مهندسی مکانیک گناباد

وصولی ارزو

مهندسی کشاورزی گرگان

میرزایی جواد

مهندسی مکانیک اسفراین

رضوانی یعقوب

مهندسی کشاورزی بیرجند

گودرزی ابوالفضل

روانشناسی بالینی اهواز

جان بیگی احسان

مهندسی معدن بیرجند

محمدی نجمه

حقوق زابل

زنگنه محمد

مهندسی طبیعی تربت حیدریه

ایرانی نژاد توحید

علوم ازمایشگاهی مشهد

منصوری مهدی

مهندسی کشاورزی ایلام

امانتی اتنا

علوم ازمایشگاهی بیرجند

تیموری مهدیه

مهندسی فناوری تربت حیدریه

بهلولی هانیه

علوم ازمایشگاهی سبزوار

باعزت سودابه

مهندسی فناوری زاهدان

یعقوبی فریبا

علوم تغذیه مشهد

امیری اسماء

مهندسی بهداشت بیرجند

رسولی محیا

هوشبری بیرجند

سلحشور مژگان

مهندسی بهداشت سبزوار

مهرعلی میثم

رادیولوژی بیرجند

باعمر مهسا

مهندسی بهداشت بجنورد

حریف راضیه

مامایی تربت حیدریه

عراقی سمیرا

مهندسی بهداشت بیرجند

تیموریان سمیرا

هوشبری تربت حیدریه

رئوفی مقدم مهری

مهندسی کشاورزی شاهرود

تیموری مهران

پرستاری مشهد

حسینیان لاجی ابراهیم

مهندسی عمران زاهدان

پرواز عفت

اتاق عمل بیرجند

مغزدار پیمان

ژئومورفولوژی سبزوار

موذنی مهرنوش

هوشبری نیشابور

چوپانپور محمدصالح

مهندسی معدن کرمان

آزاد محمد

اتاق عمل بیرجند

سالکی سحر

صنایع دستی بیرجند

احمد دوست اویس

مرمت تاریخی آثار اصفهان

عسگری فر مژگان

الهیات سمنان

خندان محمد

برق بیرجند

آزادمنش آلاله

الهیات مشهد

مختاری بهزاد

برق بیرجند

شجاع علیرضا

الهیات سبزوار

نیکخواه علیرضا

حسابداری مشهد

محمدی فرزانه

الهیات سبزوار

خاکشور محمد

حسابداری مشهد

محمدپور زهرا

ژئومورفولوژی سبزوار

حسین پور مرضیه

زمین شناسی زاهدان

زنگنه ساناز

جغرافیا مشهد

بااطلاع مرضیه

مترجمی زبان زابل

کبودانی هانیه

جغرافیا سبزوار

منصوری میلاد

کتابداری اصفهان

مجددی ساجده

علوم تربیتی سبزوار

باقدر اسماء

روانشناسی بیرجند

دادکریمی مهدیه

جغرافیا سبزوار

پرکار مریم

روانشناسی بیرجند

مندالی هانیه

جغرافیا بجنورد

دستوری سکینه

روانشناسی بیرجند

اعظمی شعیب

جغرافیا بیرجند

عصمتی بهناز

روان شناسی بیرجند

امیرکلالی شیرین

زبان انگلیسی مشهد

مجدی مهسا

علوم اقتصادی زاهدان

صالحی مبین

مدیریت درمانی کرمان

زنگنه افسانه

فقه و حقوق سبزوار

قربانی شایسته

تولیدات گیاهی تربت حیدر

تیموری محمد

علوم تربیتی کرمان

جعفری علی

کارشناسی فرش شهرکرد

صیدمحمدخانی مریم

منابع طبیعی بیرجند

عامری غلامرضا

تربیت معلم

کریمی زهرا

زیست شناسی زاهدان

فاضلی یاسر

تربیت معلم

کامکار محمدعمر

علوم اقتصاد بروجرد

حاتم پور حسین

تربیت معلم

نیکخواه فاطمه

حسابداری گرگان

مزاری محمدرضا

تربیت معلم

       زنگنه منصوره

الهیات سبزوار

غلامی مهدی

تربیت معلم

آرام الهام

الهیات سبزوار

طاهری سیف اله

تربیت معلم

الهدادی زهرا

الهیات سبزوار

قاسمی امید

تربیت معلم

توکلی محمد

تربیت معلم

قربان زاده سمیرا

تربیت معلم

ستوده جواد

تربیت معلم

قربانی بهمن

تربیت معلم

دانا ابراهیم

تربیت معلم

مالداری جلال

تربیت معلم

خواجه زاده فرامرز

تربیت معلم

مجرب علی محمد

تربیت معلم

بروتی افشین

تربیت معلم

عرب پور سجاد

تربیت معلم

خزائی معصومه

تربیت معلم

عرب تیموری اسماعیل

تربیت معلم

اسدی سعید

تربیت معلم

حسنی وحید

تربیت معلم

منصوری ازیتا

تربیت معلم

خاکشور الهام

تربیت معلم

امیری سعید

تربیت معلم

پروانه حسین

تربیت معلم

آشکار سعید

تربیت معلم

نوربخش جواد

تربیت معلم

رزم آرا  نعیم

تربیت معلم

یعقوبی میلاد

تربیت معلم

مقرب مهران

تربیت معلم

زوار عبدالمجید

تربیت معلم

جودی الیاس

تربیت معلم

حاجی زاده محمد

تربیت معلم

خاکشور احمد

تربیت معلم

برای سال تحصیلی 93ـ92

برای سال تحصیلی 93ـ92

مهیج سیما

تربیت معلم

در هر سطحی که هستید

در هر سطحی که هستید

متداولی وحید

تربیت معلم

پیشرفت تحصیلی را با

پیشرفت تحصیلی را با

درست ادریس

تربیت معلم

بسته آموزشی و مشاوره ای

آزمون ها  و انتخاب رشته

روح بخش مهدی

تربیت معلم


مطالب مشابه :


رتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعلام شده از سوی وزارت بهداشت

سامانه فیش حقوقی. دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. 17. دانشگاه علوم پزشکی
پذیرفته شدگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستان خواف

بهداشت عمومی تربت حیدریه. مهندسی فناوری تربت حیدریه. بهلولی هانیه. علوم فیش حقوقی و
افتخارات علمی کاریزک لیست فوق لیسانس هاودکترای کاریزک ناگهانی

فیش حقوقی فرهنگیان دانشگاه تربت حیدریه. 24.
گزارش جلسه‌ شماره 1010 به تاریخ 12/5/92 از همشهری عزیز بهمن صباغ زاده

اخبار شهرستان تربت حیدریه فِقَط فیشْفیشِ بادِش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
معرفی دانشگاه‎های برتر ایران

فیش حقوقی. وبلاگ معرفی دانشگاه‎های برتر ایران دانشگاه تهران: مقدمه و تاریخچه:
برچسب :