موقعیت جغرافیایی شهرستان اندیمشک

موقعیت جغرافیایی شهرستان اندیمشک شهرستان انديمشك از شهرستان هاي استان خوزستان است كه ازنظرجغرافيايي در 48 درجه و 21 دقيقه ي درازاي خاوري و 32 درجه و 27 دقيقه ي پهناي شمالي و در ارتفاع 150 متري از سطح دريا واقع شده واز شمال به استان لرستان، از جنوب به دزفول و شوش و از باختر به استان ايلام محدود مي شود. اين شهرستان در جلگه واقع شده و آب وهواي آن گرم و خشك است. آب آشاميدني شهر انديمشك در نمونه آب شناسي در ايران كم نظير و بي‌مانند شناخته شده و بهترين نوع آب طبيعي و زلال در اين سامان وجود دارد.شهرستان انديمشك از نظر موقعيت راه هاي شوسه، اصلي و مركزي داراي اهميت بوده و راه هاي آن عبارتنداز:
آزاد راه انديمشك – دزفول به درازاي 10 كيلومتر
جاده آسفالته اصلي انديمشك – سد دز به درازاي 25 كيلومتر
بزرگراه انديمشك – اهواز به درازاي 152 كيلومتر
جاده آسفالته انديمشك – دهلران به درازاي 170 كيلومتر
جاده آسفالته انديمشك – پل دختر به درازاي 105 كيلومتر
جاده آسفالته انديمشك – دره شهر در استان ايلام به درازاي 135 كيلومتر
راه آهن سراسري نيز از اين شهر عبور مي كند.   منبع:سایت فرمانداری اندییمشک


مطالب مشابه :


موقعیت جغرافیایی شهرستان اندیمشک

علمی،خبری،تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی نظام مهندسی کشاورزی و به استان لرستان
اسامی ناظرین کشاورزی واجد شرایط استخدام بر اساس استان

کشاورزی و منابع طبیعی و بهبود خدمات این سایت نظام مهندسی کشاورزی و
خرس سیاه؛ گونه ای استثنائی و نایاب

گروه کشاورزی و منابع طبیعی مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان مهندسی منابع طبیعی
اولین بسته آموزشی GIS را خریداری کنید.

مورد تایید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع در سایت پایگاه استان لرستان. سازمان نظام
گیلاس وحشی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و در استان لرستان :
ضرورت بکارگیری کارشناسان و مهندسان کشاورزی در نظارت طرحهای مرتعداری

مهندسی کشاورزی التحصیلان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی حدود ۱۴۷ استان لرستان.
اقدامات شاخص سال 91 اداره کل شیلات استان لرستان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و و منابع طبیعی استان لرستان در صدا و
تشکیل كار گروه تخصصی نظام صنفی كشاورزی در استان اردبیل

پرتال خبری نظام صنفی کشاورزی سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان و
برچسب :