منفي بـ ـيـ ـسـ ـتُ و چـ ـهـ ـارُمـ ـيـ ن ...پـاراگـرافــــ...
من به بیهودگی ِ همه ی آن سال هایی فکر می کردم
که در انتظار دریافت نامه ای از زنی گذشته بود که دیگر زنده نبود .
از این که شنیدم او خودش به زندگی اش خاتمه داده خیلی تعجب نکردم .
حالا می دانم که بعضی از مردم ، ناخشنودی و اندوه زندگی را طوری درک می کنند
که بقیه ی مردم عشق را :  کاملاً شخصی ، عمیق و بی هیچ اختیاری از خود ...

 

+ و کوه طنین انداخت / خالد حسینی / ترجمه ی مهگونه قهرمان / نشر پيكان

                fc664916bce8.jpg


مطالب مشابه :


«س‌+ك‌+س» و اينترنت

جدیدترین اخبار روز - «س‌+ك‌+س» و اينترنت - جدیدترین اخبار روز ایران و جهان
+ منفي اولين ...

ســـــ ــكـــــــ ـــو ــتــــــــ - + منفي اولين - همه چيز مي شكند حتي صداي ما ، اما سكوت
+ منفي هـِ ـجـ ـدَهـُ ـمـ ـيـ ن ...

ســـــ ــكـــــــ ـــو ــتــــــــ - + منفي هـِ ـجـ ـدَهـُ ـمـ ـيـ ن - همه چيز مي شكند حتي
+ منفي بــ ـيــ ـســ ـتـــُ ـمـــ ـيــ ن ...

ســـــ ــكـــــــ ـــو ــتــــــــ - + منفي بــ ـيــ ـســ ـتـــُ ـمـــ ـيــ ن - همه چيز مي
اعتياد به س..ك..س

در بسياري از موارد، اعتياد به س.ك.س، مسير نهايي و مشترك انواعي از اختلالات ديگر است.
+ منفي شـ ـانـ ـزدَهـُ ـمـ ـيـ ن ...

ســـــ ــكـــــــ ـــو ــتــــــــ - + منفي شـ ـانـ ـزدَهـُ ـمـ ـيـ ن - همه چيز مي شكند حتي
منفي بـ ـيـ ـسـ ـتُ و چـ ـهـ ـارُمـ ـيـ ن ...

ســـــ ــكـــــــ ـــو ــتــــــــ - منفي بـ ـيـ ـسـ ـتُ و چـ ـهـ ـارُمـ ـيـ ن - همه چيز مي
+ منفي پنجمين ...

ســـــ ــكـــــــ ـــو ــتــــــــ - + منفي پنجمين - همه چيز مي شكند حتي صداي ما ، اما سكوت
+ منفي چهارمين ...

ســـــ ــكـــــــ ـــو ــتــــــــ - + منفي چهارمين - همه چيز مي شكند حتي صداي ما ، اما
برچسب :