اعضای هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محسن خلیلی:

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی

متولد 1346 اصفهان

دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران (1380)

 

دکتر سید اصغر کیوان حسینی:

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی

متولد 1343 تهران

دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران(1381)

 


مطالب مشابه :


جاده کرمان مشهد

-دانشگاه باهنر جاده کرمان مشهد است که در نتیجه فاصله فردوس تا مشهد مقدس۳۵۸ کیلومتر است
دکتر ياحقي، عضو برجسته هيئت علمي دانشگاه فردوسي شناخته شد

فردوس - دکتر ياحقي، عضو برجسته هيئت علمي دانشگاه فردوسي شناخته شد - من ملک بودم و فردوس برین
اعضای هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

انجمن علمی دانشجویی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد مدیر سایت: فرزانه زنگی-علوم سیاسی 89
گام دوم از سه گام سه تجربه

نمايشگاهي از آثار دانشجويان دانشگاه فردوس مشهد با عنوان پيوست در سالن سلطانعلي مشهدي واقع
معرفی

خانم سپیده خلیلی دانشگاه فردوس مشهد. خانم آقای مجتبی مالی دانشگاه پیام نور شاهین شهر +
بیوگرافی دکتر محمد اسماعيلي :

نام : محمد اسماعيلي . محل کار : دانشگاه علوم پزشكي مشهد- بيمارستان قائم(عج)- بيمارستان دكتر شيخ
از کودکی تا دیپلم دکتر دعایی

ob_as_mis / دانشگاه فردوسی مشهد - از کودکی تا دیپلم دکتر دعایی - مازنده به آنیم که آرام نگیریم
برچسب :