اهميت آب پنير وآب ماست


 


بعضي ها مزه آب پنير يا آب ماست را دوست ندارند ، در حاليكه ديگران آن راخيلي دوست دارند . آب پنير يا آب ماست مايعي است كه هنگام تهيه ماست ياپنير از شير جوشيده و غليظ شده تشكيل مي شودو

روي سطح ماست يا پنير قرار مي گيرد . در حاليكه تمام پروتئين به پنير ياماست منتقل مي شود ، مواد حياتي در آب آن جمع مي گردد . ( به دليل يكسانبودن خاصيت آب پنير و آب ماست، براي جلوگيري از تكرار هر دو لغت در اينمطلب، فقط از كلمه آب ماست استفاده ميكنيم ولي منظور هر دوي آنهاست.)

آب ماست از يبوستجلوگيري مي كند . منبع پروتئين خوبي براي مشكلات كليوي است و سلول هايايمني بدن را فعال مي كند. با توجه به اينكه آب ماست مقدار كمي چربي وپروتئين دارد ولي داراي مقادير زيادي مواد معدني خصوصاً كلسيم و ويتامينهاي محلول در آب مثل 2B و 6B مي باشد ، در مقايسه با شير ميزان مواد باارزش آن در هر كالري بيشتر است. بنابراين به فردي كه بايد چربي و پروتئينكمي مصرف كند و در مقابل به مواد معدني و ويتامين نياز دارد ، توصيه مي شودآب ماست بيشتري مصرف كند.

مصرف آب ماست ، نه باركليه ها را سنگين مي كند و نه داراي پروتئين است كه در اثر تجزيه مواديتشكيل گردد كه باعث چاق شدن باسن و ران و شكم گردد .

كليه ها مي توانندمقادير كم پروتئين را تحمل كنند ، زيرا در صورت مصرف زياد پروتئين موادحاصل از تجزيه آن، فشار را در كليه ها افزايش داده و در نهايت اجزاء تشكيلدهنده كليهصدمه ديده و حساس مي شوند .

به استثناي آب ماست،تقريباً تمام مواد لبني كه منبع تأمين كلسيم و ويتامين مي باشند ، دارايمقادير زيادي پروتئين هستند . آب ماست داراي مقادير كمي پروتئين است و بدنمي تواند به راحتي از اين مقدار پروتئين ، به طور مطلوب استفاده كند . بنابراين براي افرادي كهبه دليل داشتن پروتئين بالا ، از خوردن شير منعشده اند ، آب ماست به عنوان يك جايگزين مناسب توصيه مي شود .

با نوشيدن آب ماست بهجنگ سلول هاي چربي برويد . با رژيم محتوي آب ماست ، خيلي از افراد چاق وزنخود را كم مي كنند . نبودن چربي ، پايين بودن كالري ، و وجود ويتامين ومواد معدني در آب ماست، بدون ايجاد كمبود مواد مغذي ، لاغر شدن را تسهيل ميكند . علاوه بر اين ، خوردن آب ماست هضم غذا را شدت مي بخشد.

پروتئين آب ماست برايسيستم ايمني بدن مناسب است . علاوه بر باكتريهاي اسيد لاكتيك موجود در آبماست تازه ، پروتئين موجود در آن به سيستم ايمني بدن قدرت مي بخشد .

آب ماست كمك خوبي براي رفع يبوست است.

كساني كه از يبوست رنجمي برند با خوردن آب ماست مي توانند اين مشكل را رفع كنند . كافي است هرروز يك ليوان آب ماست بنوشند. با نوشيدن آب ماست ، اسيد لاكتيك و ميكروبهاي اسيد لاكتيك موجود در آب ماست ، روده را به راحتي تحريك مي كند .

نسخه آب ماست : يكهندوانهرا نصف كنيد ، هسته هاي آن را خارج كنيد ، گوشت آن را جدا كرده وبا نيم ليتر آب ماست ، آن را به صورت پوره در آوريد . با افزودن وانيل وشكر ، مزه آن را بهتر كنيد.

تذكر : كسانيكه يبوست ندارند بايد از مصرف زياد آب پنير يا آب ماست خودداري كنند زيرا باعث اسهال مي شود.

www.dietiran.com

گردآوری : گروهاینترنتی نیک صالحی


مطالب مشابه :


مدل کت شلوار زنانه مجلسی

عکس از مدل لباس مجلسی
آیا ما در انتخاب پدر و مادرمان مختار هستیم؟

مرکز تخصصی طراحی و چاپ. چاپ ادیب. چاپ در سنندج کردستان ایران و عراق - سلیمانیه و هولیر
اهميت آب پنير وآب ماست

با رژيم محتوي آب ماست ، خيلي از افراد چاق مدل لباس مجلسی مدل مانتوی عکس آدمهای غول
10 اشتباه اصلی که باعث آسیب اتومبیل میشود، مواظبت از اتومبیل، دنده، ترمز، آموزش رانندگی،

گالری لباس مجلسی خانمها ,عکس بچه ها,مدل لباس و میتوان چاق کرد، انتخاب مدل مو بر
مطالب مفید - خودسرانه قرص چربی سوز نخورید

پزشکی که برای افراد چاق مدل لباس مجلسی مدل مانتوی عکس آدمهای غول
برچسب :