یگان‌های ویژه پاسداران نیروی انتظامی (یگوپ ناجا)


ساختار تشکیلاتی

یگان ویژه (یگوپ ناجا) از سه تیپ عملیاتی تشکیل شده‌است:

  • ۱- تیپ یکم (یگان اول) - تیپ امیرالمومنین (ع): مستحکم‌ترین تیپ عملیاتی پلیس کشور است که به نوعی یگان عملیاتی سراسر کشور محسوب شده و مقر مرکزی آن در سه راه تختی (افسریه) تهران است. در حال حاضر فرماندهی تیپ امیرالمومنین (ع) یگان ویژه ناجا بر عهده سرهنگ یحیی حسیخانی می‌باشد

کلیه گشت‌های ویژه (مرسدس بنزهای E-280 مشکی رنگ)، واحدهای عملیاتی نوپو (نیروی ویژه پاد وحشت) از زیر مجموعه‌های تیپ امیرالمومنین یگان ویژه نیروی انتظامی می‌باشند.

  • ۲- تیپ دوم (یگان دوم) - تیپ موسی بن جعفر (ع): دومین تیپ عملیاتی سراسر کشور یگان ویژه ناجا بوده و مقر ستاد آن در جاده خاوران تهران می‌باشد. فرماندهی این تیپ را سردار علی بابایی عهده دار است.
  • ۳- تیپ سوم (یگان سوم) - تیپ امام حسین (ع): این تیپ، تیپ عملیاتی و احتیاط کشور محسوب می‌شود و مقر اصلی ستاد آن در سه راه تختی قرار دارد.


مطالب مشابه :


چگونه استخدام وشرایط استخدام در نیروی یگان ویژه

یگان ویژه(nopo) - چگونه استخدام وشرایط استخدام در نیروی یگان ویژه -
یگان‌های ویژه پاسداران نیروی انتظامی (یگوپ ناجا)

ساختار تشکیلاتی. یگان ویژه (یگوپ ناجا) از سه تیپ عملیاتی تشکیل شده‌است: ۱- تیپ یکم (یگان اول
یگان ویژه پاسداران ناجا....یگوپ...

یگان‌های ویژه پاسداران نیروی انتظامی، مهمترین و بزرگترین یگان عملیاتی پلیس کشور می‌باشد.
چگونه استخدام وشرایط استخدام در نیروی یگان ویژه

یگان ویژه(nopo) - چگونه استخدام وشرایط استخدام در نیروی یگان ویژه -
یگان‌های ویژه پاسداران نیروی انتظامی (یگوپ ناجا)

ساختار تشکیلاتی. یگان ویژه (یگوپ ناجا) از سه تیپ عملیاتی تشکیل شده‌است: ۱- تیپ یکم (یگان اول
یگان ویژه پاسداران ناجا....یگوپ...

یگان‌های ویژه پاسداران نیروی انتظامی، مهمترین و بزرگترین یگان عملیاتی پلیس کشور می‌باشد.
برچسب :