سمینار تحقیق در مدیریت نیروی انسانی

گام اول: ارایه مستندات مقدماتی در مورد تحقیق

الف :فرم پروپوزال

ب: فرآیند یا فصل بندی های پایان نامه.

ج: پیوست پروپوزال.

گام دوم: تعریف یک مشکل  تبیین آن با مشخص شدن سئوال اساسی.

الف: هف کلی یا اساسی باید مشخص شود.

ب: جامعه اماری که دران تحقیق انجام می گیرد.

ج : آوردن یک مقاله ژایه به عنوان مدل.

گام سوم : با مطالعه مستندات گام اول و گام دوم نسبت به گام سوم اقدام خواهد گردید.

( تایید پروپوزال)

گام چهارم : پرسشنامه تهیه شود.

گام پنجم : آغاز عملیات تحقیق در جامعه اماری.

گام ششم : تنظیم گزارش.

گام هفتم : ارایه و رفع نقاط ضعف.

گام هشتم: گزارش ژایان کار ُ تدوینُ و ارایه به استاد.

گام نهم: توین یک مقاله از محتویات گزارش(این مورد اختیاری می باشد)

نکته: از روز امتحان به بعد ۴۵ روز فرصت برای برای تکمیل موارد دارای مشکل فرصت موجود می باشد.

 


مطالب مشابه :


سمینار تحقیق در مدیریت نیروی انسانی

گام اول: ارایه مستندات مقدماتی در مورد تحقیق الف :فرم پروپوزال. ب: فرآیند یا فصل بندی های
طرح سمینار

طرح سمینار. در مورد بازتابش می خوانم.من تحقیق های خوب خودم را در این وبلاگ می
اطلاعات مورد نیاز دانشجویان ارشد برای سمینار و تصویب پروپوزال تحقیق

تصویب گردیده است و در نهایت مورد تایید سمینار و روش تحقیق فقط در ترم سوم ارایه
موضوعات پیشنهادی درس سمینار

تحقیق و پژوهش در پایان هر مطلب داخل پرانتز منبع مورد استفاده درس سمینار
سمینار تحقیقی در مورد غزنه و غزنویان دایر گردید

سمینار تحقیقی در مورد غزنه و علمی تحقیقی دو روزه در مورد «غزنه و غزنویان در
آشنایی با انواع همایش های حرفه ای

در این وبلاگ همه موارد در مورد تحقیق و پژوهش و مقاله در سمینار، بیش از تبادل نظرشرکت کننده
پروپوزال و سمینار آماده / پروژه آماده

موضوعات برخی از پروپوزال و سمینار در مورد رمان نویسی تحقیق در 16صفحه فارسی
درس سمینار و روش تحقیق

درس سمینار و روش تحقیق در درس روش تحقیق و سمینار با روش اقدام نمایند تا مورد
نحوه انجام تحقیق و زمان ارائه درس سمینار

نحوه انجام تحقیق و این وبلاگ صرفا جهت اطلاع رسانی در مورد سمینار دانشجویان مقطع
برچسب :