سابکا

از تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۰ سامانه الکترونیکی بیمه کشاورزی (سابکا) در شرکت حامیان سبز هلیل رود جیرفت با بیمه سیب زمینی طرح استمرار شروع شد


مطالب مشابه :


آدرس جدید سابکا

بیمه کشاورزی خوزستان - آدرس جدید سابکا - بیمه وترویج کشاورزی،کارگزاری،خسارت ، مشکلات
سابکا

بیمه محصولات کشاورزی - سابکا - شرکت نمایندگی بیمه کشاورزی حامیان سبز هلیل رود جیرفت
سامانه الکترونیکی بیمه کشاورزی ایران - سابکا

بیمه محصولات کشاورزی - سامانه الکترونیکی بیمه کشاورزی ایران - سابکا - شرکت نمایندگی بیمه
بیمه محصولات کشاورزی و مشکلات سابکا

بیمه محصولات کشاورزی و مشکلات سابکا.
معرفی سامانه الکترونیکی بیمه کشاورزی ایران

آدرس جدید سابکا: http://www.sabka.ir:3030/AgriInsurance/login.jsp. نوشته شده توسط طلای سبز در ۱۸: ۲۰ بعد
آدرس سامانه جامع عملیات بیمه گری الکترونیکی

میز امداد سابکا آشنایی با فیزیولوژی و گلدهی و تولید محصول
آموزش سابکا

شرکت سبزبنا خراسان شمالی - آموزش سابکا - بیمه انواع محصولات کشاورزی زیر بخش محصولات زراعی
راه اندازی سامانه الکترونیکی سابکا

شرکت حامی سبزکوش اسپادان - راه اندازی سامانه الکترونیکی سابکا - نمایندگی صندوق بیمه کشاورزی
میز امداد سابکا (Help Desk)

بیمه کشاورزی - میز امداد سابکا (Help Desk) - شماره تلفن هوشمند: 64009261 (شامل 20 خط تلفن) * پاسخگویی و
برچسب :