تفاوت کد اندازه لاستیک آمریکا و اروپا با ژاپن با ارائه یک مثال

تفاوت کد اندازه لاستیک آمریکا و اروپا با ژاپن با ارائه یک مثال

defferentcode.JPG

اندازه‌های اصلی رینگ و لاستیک
 
به عنوان یک مثال ساده، کد 185/65R14 به این معنی است که پهنای لاستیک برابر 185 میلی‌متر و ارتفاع فاق آن برابر 65% پهنا (معادل 120.25 میلی‌متر) می‌باشد و این لاستیک باید بر روی رینگی با قطر 14 اینچ (معادل 355.6 میلی‌متر) نصب شود. با استفاده از کد داده شده و فرمول زیر می‌توان «قطر بیرونی لاستیک» را بر حسب اینچ محاسبه کرد. این فرمول عبارت است از: 

لاستیک بیرونی قطر=(پهنا×فاق/1270)+رینگ قطر

برای لاستیک مذکور، این قطر برابر است با:

(185×65/1270)+14=23.47in
برای تبدیل این قطر به واحد میلی‌متر، آن را در عدد 25.4 ضرب کنید:

23.47×25.4=596.1mm

شکل دیگری از نمایش کد لاستیک که در آمریکا و اروپا از مقبولیت کمتری برخوردار است (اما در ژاپن مقبولیت بیشتری دارد) شیوه‌ای است که در آن به جای «نسبت فاق به پهنا»ی لاستیک، قطر بیرونی آن نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، یک رینگ 14 اینچی دارای قطر 355.6 میلی‌متر است. با افزودن ارتفاع دو فاق (2×میلی‌متر 120.25) به آن، مقدار قطر بیرونی لاستیک، یعنی 596.1 میلی‌متر به دست می‌آید. لذا در این استاندارد، لاستیکی با کد 185/65R14 ممکن است به صورت 185/595R14 نمایش داده شود.

در وهله اول به نظر می‌رسد که این روشها اندکی ابهام ایجاد می‌کنند؛ اما در عمل، این دو روش کدگذاری به این دلیل که ارتفاع فاق لاستیک همیشه کمتر از پهنای آن است، به سادگی قابل شناسایی هستند. از آنجا که ارتفاع فاق بر حسب درصدی از پهنای لاستیک بیان می‌شود، این مقدار همیشه از 100% (و در نتیجه از 200%) کمتر است. از سوی دیگر قطر بیرونی لاستیک خودروها همیشه از 200 میلی‌متر بیشتر است. لذا چنانچه عدد دوم بیشتر از 200 باشد، در این صورت کدگذاری این لاستیک طبق کدگذاری ژاپن بوده و در صورتی که کمتر از 200 باشد، از کدگذاری آمریکا/اروپا استفاده شده است.

قطرهای مذکور، قطرهای تئوری لاستیک هستند. قطر واقعی یک لاستیک را تنها می‌توان در کتاب سال TRA یا کتابچه‌های راهنمای شرکتهای تولید کننده یافت. توجه داشته باشید که پهنا و قطر بیرونی لاستیک، همیشه در شرایطی که بر رینگی با همان اندازه نصب شده است، محاسبه می‌شوند. نصب لاستیک بر رینگ‌هایی با پهناهای دیگر منجر به استخراج اندازه‌های متفاوت از لاستیک خواهد شد. 


مطالب مشابه :


ليست اقلام موجود در فايل ليست قيمت ها

ترین قیمت نوکیا گوشی موبایل نوکیا لومیا 520 steam iron 1270 ـ SI 162 اتو
مدولاسیون پهنای پالس یا همان pwm

موبایل-گوشی های نوکیا. سایر گوشی قـیمت بـرترین خـودروهای بـازار آمـریکا در سـال 2014.
تفاوت کد اندازه لاستیک آمریکا و اروپا با ژاپن با ارائه یک مثال

انواع گوشی موبایل . قیمت روز مسکن در (185×65/1270) +14=23.47in. برای
برچسب :