شرح وظایف کارشناس مسئول انجمن اولیاء و مربیان:

 

شرح وظایف کارشناس مسئول انجمن اولیاء و مربیان

1-  اقدامات لازم به منظور تشکیل شورای انجمن اولیاء و مربیان برابر دستورالعملهای مربوطه

2-  پیگیری و نظارت در خصوص تشکیل صحیح و به موقع انجمن های مدارس و اهتمام در جهت دریافت صورتجلسات و برسی مسائل مربوط و پیشنهاد ابطال انتخابات و عزل اعضاء انجمن در صورت عدم احراز صلاحیت طبق آیین نامه

3-  تمهید مقدمات برای انتخابات و معرفی نمایندگان اولیاء جهت عضویت در شورای آموزش و پرورش و تشکیل جلسات مستمر با نمایندگان مذکور به منظور دست یابی به راهکارهای لازم جهت طرح در شورای آموزش و پرورش

4-  تشویق صاحبنظران در ارائه طرحها و برنامه های لازم جهت پیشبرد اهداف انجمن اولیاء و مربیان و در صورت لزوم انعکاس به نمایندگان انجمن به منظور طرح در شورای آموزش و پرورش

5- انجام تبلیغات و ایجاد ارتباط با شخصیتهای مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، سازمانها، ارگانها، ادارات، مؤسسات خیریه، خیرین و رسانه های گروهی محلی به منظور تحقق اهداف انجمن اولیاء و مربیان

6-  شرکت در جلسات عمومی مدیران و تشکیل جلسه با مدیران و رؤسای انجمن های اولیاء و مربیان واحدهای آموزشی و روابطین به منظور تشریح و تبیین اهداف انجمن اولیاء و مربیان

7-  فراهم آوردن زمینه های تشکیل گروههای (تخصص ها و مهارتهای اولیاء) به منظور بهره گیری از توانمندیهای فکری و مادی اولیاء در جهت توسعه مشارکتها در آموزش و پرورش

8-  ایجاد زمینه مساعد جهت استفاده از استادان و صاحب نظران و معرفی مدرسان آموزش خانواده به منظور تشکیل کلاسهای آموزش خانواده و جلسات عمومی

9-  همکاری در برگزاری کلاسهای آموزش خانواده برای کارمندان و نهادها و دستگاهها اجرایی با توجه به دستورالعملهای مربوط

10- تمهید مقدمات تاسیس، تجهیز، توسعه و ایجاد تسهیلات لازم برای مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده برابر  شیوه نامه های اجرایی مربوط

11-   نظارت بر تشکیل کلاسهای آموزش خانواده و فعالیتهای مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده

12- معرفی مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده به صورت جامع و مطلوب به واحدهای آموزشی شهرستان و منطقه و سایر نهادهای ذیربط

13- نظارت بر برنامه های جذب مشارکتهای اولیاء، دریافت کمکهای خاص مردمی و طرح ایاب و ذهاب دانش آموزش

14-  نظارت برامور هزینه ها، دفاتر، ترازمالی انجمن های اولیاء و مربیان واحدهای آموزشی، مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده و اسناد و مدارک مربوط به اموال انجمن اولیاء و مربیان

15- تلاش برای توسعه و گسترش اشتراک مجله پیوند و توزیع به موقع آن در بین مشترکین

16- تجهیز کتابخانه های پیوند مدارس و نظارت بر نحوه عملکرد نمایندگیهای فروش انتشارات

17-   پیش بینی بودجه مورد نیاز انجمن اولیاء و مربیان بر اساس فعالیتهای سالانه با همکاری مسئول بودجه و ارائه به مقام مافوق

18-  تهیه فهرست اسامی خیرین به منظور تقدیر و تشکر و تشکیل جلسات جهت بهرمندی از امکانات مادی و معنوی آنان

19-  بازدید از واحدهای آموزشی و ارزشیابی فعالیتهای مربوط به انجمن اولیاء و مربیان و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط

20-  برنامه ریزی جهت برگزاری مناسبتهای هفته پیوند و روز ملی خانواده


مطالب مشابه :


شرح وظایف عوامل اجرایی مدارس براساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش

شرح وظایف عوامل اجرایی مدارس براساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و حراست ساختمان و
ستاد امتحانات

سنجش آموزش و پرورش اصفهان از طريق حراست آموزش و پرورش و نيروي انتظامي شرح وظایف :
شرح وظایف کارشناس مسئول انجمن اولیاء و مربیان:

اداره آموزش و پرورش ناحیه3 شرح وظایف کارشناس مسئول انجمن اولیاء و
فعالیت های روابط عمومی آموزش و پرورش

آموزش و پرورش. جايگاه و نقش يک روابط عمومي کارآمد در توسعه هر سازمان با اهداف و شرح وظايف
بازرسی ونظارت

محترم آموزش و پرورش فعاليت از شرح وظايف آموزش و پرورش و مسئول حراست اداره
شرح وظایف اعضای ستاد پروژه مهر90

شرح وظایف اعضای شرح وظايف كميته سازماندهي پروژه مهر90در آموزش و پرورش كارشناس حراست.
شرح وظایف پست های سازمان مدارس

شرح وظایف · مراجعه به حسابداري آموزش و پرورش مربوط · حفظ و حراست
ارکان و شوراهای مدرسه

مدیر مدرسه به عنوان نماینده آموزش و پرورش و با شرح وظایف حراست و رعایت نکات
شرح وظایف

شرح وظایف. وقتی ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش . جهت حفظ و حراست تمامي وسايل موجود در
برچسب :