وقت رفتن...

وقت رفتن مرا به خدا نسپارد..نمیدانم خدا را فراموش کرده بود یا مرا ؟

ni8z8vvcrghr12st2kc5.jpgمطالب مشابه :


جملات درباره از دست رفتن عشق...

♥♥♥ جملات زیبا و جدید ♥♥♥ - جملات درباره از دست رفتن عشق - - ♥♥♥ جملات زیبا و جدید ♥♥♥
رفتن

جملات کوتاه زیبا - رفتن - جملات کوتاه زیبا + همیشه رفتن رسیدن نیست، ولی برای رسیدن باید رفت.
رفتن و لیاقت نداشتن...

جملات زیبا وعاشقانه - رفتن و لیاقت نداشتن مریم هستم پروفایلم فعاله غمگین و عاشقانه
وقت رفتن...

جملات زیبا، جملات عاشقانه، جملات زیبا - وقت رفتن - جملات زیبا و عاشقانه
جملات کوتاه

جملات کوتاه تو رفته اي ، من هم خواهم رفت فرق رفتن تو با من اين است كه من شاهد رفتن تو هستم
یک جمله ناب مدیریتی درباره پیش رفتن بخوانید.

جملات زیبا از بزرگان - یک جمله ناب مدیریتی درباره پیش رفتن بخوانید. - جملات زیبا و سخنان زیبا
برچسب :