انواع مدل ابرو 2011

با دیدن این تصاویر علاوه بر آشنا شدن با انواع مدلهای زیبای ابرو شما می توانید مدل ابرویتان را نیز بر  اساس ترکیب صورت وبرحسب نوع  و طرح اصلی ابرو انتخاب کنید:


1-برای  صورتهای گرد ابروهای زاویه دار، هشت و نه زیاد بلند  مناسب است :   83420099.jpg   با تاج صاف:   78028728.jpg    با تاج  مدی شکل :   86481500.jpg   2-برای صورتهای مستطیلی شکل  بهتر است فرم ابروها بلند و صاف و یا گاهی با کمی انحنا باشد:   200505999-001.jpg   81876926.jpg   3003-001483.jpg   57308108.jpg    3-در صورتهای ذوزنقه ای شکل (گلابی)  ابروها باید بلند آرایش شوند که اگر این صورت کوتاه باشد ابروها بلند و زاویه دار و اگر دراز باشد بلند و ساده آرایش شود :   200336227-001.jpg   57308110.jpg   57307138.jpg   4- در بینی های پهن و کوتاه ابروها را باید به گونه ای آرایش کرد که کمی صاف در تاج ابرو و در ادامه  با کمی انحنا میک آپ شود. برای دختران:   200333864-001.jpg   3471-000130.jpg   82956051.jpg     LS006183.jpg   برای خانمها:    85648368.jpg   a0183-000102.jpg     74579617.jpg  


مطالب مشابه :


مدل ابرو

مدل ابرو جدید ترین مدل های ابرو: مداد کشیده شده وفرم پهن به آن داده می شود. مدل
مدل های جدید آرایش ابرو سال 2012

مدل های جدید آرایش ابرو ۴- در بینی های پهن و کوتاه دستگاه آرایش حرفه ای ابرو مدل
استنسیل ابرو

(برای حالت دادن مدل هلال به ابرو از یک سوم است کهسر ابرو را کمب پهن برداشته جدید وبلاگ
انواع مدل ابرو 2011

با انواع مدلهای زیبای ابرو شما می توانید مدل ابرویتان را نیز بر های پهن و کوتاه جدید
برچسب :