ابزار رسم تکنیکال

ادامه مطلب قبلی

Rectangle  : برای رسم مستطیل به کار می رود

Ellipse  : برای رسم بیضی به کار می رود

Text : برای نوشتن یادداشت یا علامت گذاری با عدد یا حروف روی نمودار استفاده می شود.

Triangle  : برای رسم مثلث  خاصی استفاده می شود. که در این نوع مثلث یک ضلع همواره افقی می باشد که در روی نمودار نقاط حمایت و مقاومت را نشان می دهد.

Pitchfork: چنگال : برای تشخیص و حدس روند نمودار استفاده می شود که بعدا در موردش توضیح خواهیم داد(البته به ترتیب)

Arc : قوس یا کمال ، بعضی از نمودار های روندی مانند یک کمان را طی می کنند . کمان های رو به پایین که به آن ها نعلبکی هم می گویند(به دلیل شباهت ) اکثرا در بازه های بلند مدت در نمودار دیده می شوند.

Cycles :  سیکل یا دوره : با این گزینه می توانید نمودار را به بازه های مساوی جدا کرده و بررسی خود را به دقت در دوره هایی مساوی انجام دهید.

Fibonacii Retracement  : برای رسم خطوط فیبوناچی کاربرد دارند. (خطوط فیبوناجی خطوطی افقی با فواصل متناسب می باشد که در تحلیل نمودار ها کاربرد زیادی دارند)

Time zones : همان خطوط فیبوناچی هستند با این تفاوت که به صورت عمودی رسم می شوند و فواصل زمانی را رصد می کنند.

Gann fan : باد بزن می باشد. مجموعه خطوط روند با زوایای مختلف را رسم میکند که پایدارترین زاویه 45 درجه است. یعنی اگر خط روند نمودار روی زاویه 45 درجه باشد نشاندهنده روندی مستحکم در غیر این صورت به نسبت فاصله از زاویه 45 درجه، از استحکام روند کاسته می شود.

Fib.fan : همانند Gann fan می باشد با این تفاوت که نسبت زوایای آن اعداد فیبوناچی می باشد.

Fib.arc : مجموعه ای از کمان های متحد المرکز را رسم می کند که نسبت فواصل آن ها از یکدیگر اعداد فیبوناچی می باشد. و ...................


مطالب مشابه :


مژده ورژن جديد نرم افزار آمي بروکر

amibroker - مژده ورژن جديد نرم افزار آمي بروکر - آموزش نرم افزار آمی بروکر - فقط برای مبتدی ها
عملکرد های اولیه:

amibroker - عملکرد های اولیه: - آموزش نرم افزار آمی بروکر - فقط برای مبتدی ها
اندیکاتور Rsi و ترفند آن در آمی بروکر

amibroker - اندیکاتور rsi و ترفند آن در آمی بروکر - آموزش نرم افزار آمی بروکر - فقط برای مبتدی ها
تصویر کلی از نرم افزار

amibroker - تصویر کلی از نرم افزار - آموزش نرم افزار آمی بروکر - فقط برای مبتدی ها
ورود دیتا به نرم افزار

amibroker - ورود دیتا به نرم افزار - آموزش نرم افزار آمی بروکر - فقط برای مبتدی ها
آخرین نسخه نرم افزار Amibroker

AMIBROKER - آخرین نسخه نرم افزار Amibroker - آموزش نرم افزار آمی بروکر - فقط برای مبتدی ها
ابزار رسم تکنیکال

amibroker - ابزار رسم تکنیکال - آموزش نرم افزار آمی بروکر - فقط برای مبتدی ها
چند کتاب مفید

amibroker - چند کتاب مفید - آموزش نرم افزار آمی بروکر - فقط برای مبتدی ها
برچسب :