آموزش بافت مدل دانه ذرتی - آموزش بافت دانه ذرتی با قلاب

آموزش بافت دانه ذرتی با قلاب , بافت جا دستمال کاغذی مدل پیانو

آموزش بافت دانه ذرتی با قلاب


بافت ما بسیار ساده است.
رج ۱ : ۱زیر+۱رو........تا آخر رج
رج ۲ : همه دانه ها  از زیر.....تاآخر رج

در کل بافت این دو رج تکرار میشود.

منبع : kafshdoozak.niniweblog.com


بافت جا دستمال کاغذی مدل پیانو ,