غزل تقویم :قیصر امین پور


                                                               غزل تقویم

عمري به جز بيهوده بودن سر نكرديم
تقويم ها گفتند و ما باور نكرديم

در خاك شد صد غنچه در فصل شكفتن
ما نيز جز خاكستري بر سر نكرديم

دل در تب لبيك تاول زد ولي ما
لبيك گفتن را لبي هم تر نكرديم

حتي خيال ناي اسماعيل خود را
همسايه با تصويري از خنجر نكرديم

بي دست و پاتر از دل خود كس نديديم
زان رو كه رقصي با تن بي سر نكرديم


مطالب مشابه :


نام‌شناسی و زبان کاسی‌ها

پایگاه فرهنگی لُرویر - نام‌شناسی و زبان کاسی‌ها پایگاه خبری تحلیلی نهاوند
قرآن کریم

پایگاه تحلیلی خبری کاسی پایگاه خبری تحلیلی دلفان پایگاه خبری تحلیلی
غزل تقویم :قیصر امین پور

پایگاه تحلیلی خبری کاسی پایگاه اطلاع رسانی سلام دلفان پایگاه خبری تحلیلی دلفان
زیباترین جمله در مورد حجاب

پایگاه تحلیلی خبری کاسی پایگاه اطلاع رسانی سلام دلفان پایگاه خبری تحلیلی دلفان
نور باده:حافظ

پایگاه تحلیلی خبری کاسی پایگاه اطلاع رسانی سلام دلفان پایگاه خبری تحلیلی دلفان
هدیه به پدر: یاسین عینی

پایگاه تحلیلی خبری کاسی پایگاه خبری تحلیلی دلفان پایگاه خبری تحلیلی
برچسب :