نام دروس کارشناسی ارشد آموزش ریاضی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نام دروس کارشناسی ارشد آموزش ریاضی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

تعداد واحد

برنامه ریزی درسی (با تاکید بر ریاضیات)

2

روانشناسی یادگیری

2

روانشناسی آموزش ریاضی

2

بنیادهای نظری حل مساله

3

اصول و اهداف آموزش ریاضی

2

آنالیز ریاضی پیشرفته

4

آمار و احتمال پیشرفته

2

نظریه های آموزش ریاضی

3

درس اختیاری (نظریه گراف یا آنالیز حقیقی 1)

4

سمینار

2

پایان نامه

6

جمع کل

32

با توجه به نظر گروه، در ترم اول، دو درس ریاضیات عمومی (یا مبانی ریاضیات): 4 واحد و زبان تخصصی ریاضی: 2 واحد، به عنوان واحدهای پیشنیاز ارائه می شود.


مطالب مشابه :


از طرف دانشجویان کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

همگانی دانشگاه آزاد ارشد آموزش زبان دانشگاه آزاد اسلامی تهران
نام دروس کارشناسی ارشد آموزش ریاضی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نام دروس کارشناسی ارشد آموزش ریاضی در دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران.
آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران

آزمون زبان عمومي دانشگاه تهران به دانشگاه پیام نور آموزش ارشد دانشگاه آزاد
دانشگاه تهران آزمون زبان عمومی انگلیسی و فرانسه برگزار می کند:

دکتري آموزش زبان دانشگاه تهران آزمون زبان عمومی انگلیسی و فرانسه ارشد دانشگاه آزاد
تراز رشته های دانشگاه آزاد سال 87 و 88 زبان

تربيت مترجم زبان انگليسي: تهران کارداني تربيت معلم آموزش زبان آزمون ارشد دانشگاه آزاد
درباره رشته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی – دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد سال 1389 دانشگاه آزاد رشته تهران- شیوه آموزش
مشاهير رشته زبان انگليسي

كارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، سايت دانشگاه آزاد استان تهران
دكتري PHD دانشگاه آزاد -تهران -شهيد بهشتي-فروش سوالات دكتري ،سوالات آزمون دکتری

بسته مخصوص ارشد دانشگاه آزاد آموزش زبان دکتری دانشگاه تهران،دکتری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی ارشد زبان و ارشد آموزش زبان ورزشی جنوب تهران در دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دانشگاه آزاد ادبیات فرانسه و آموزش زبان فرانسه ۴ این دانشگاه در تهران
برچسب :