« سوالات مسابقه صحیفه سجادیه »

         «  سوالات مسابقه صحیفه سجادیه  »      

   مرحله اول آموزشگاه

     نام و نام خانوادگی دانش آموز :.............. .........کلاس :.........................     

1.  نویسنده بحارالانوار چه کسی است ؟

الف) احد عاملی                ب) محمد کلینی                  ج) علامه مجلسی                  د) شیخ بهایی

2.  در رساله حقوق امام سجاد (ع) در برگیرنده چند حق می باشد و این حقوق در چند دسته دسته بندی شده اند ؟

الف) 51  و 7                   ب)15 و 8              ج ) 34  و 7                د) 7 و 51

3.  کدام عبارت صحیح تر است  ؟

الف) حق وظیفه الزامی مومن است و باید آن را انجام دهد           ب) انجام حقوق ، استحبابی ( مستحب ) و عدم انجام آن مجازات شرعی (تعزیر و حد) ندارد

ج) عدم انجام حقوق مستوجب مجازات اخروی است                  د) هیچ کدام

4. واجب ترین حقوق بر هر کس به ترتیب کدام است ؟

الف) حق رعیت ، حق خویشاوند ، حق پیشوایان                       ب) حق پیشوایان ، حق رعیت ، حق خویشاوند

ج) حق خویشاوند ، حق رعیت ،حق پیشوایان                           د) حق پیشوایان ، حق خویشاوند ، حق رعیت

5. حقوق نام برده  حق چه کسی را بازگو می کند ؟  ( تو را با نیرو خود اداره می کند ، تو را تعلیم می دهد و مالک توست )

الف) رعیت                     ب) خویشاوند                   ج)   مادر                د) پیشوا

6. حقی که با آن توبه پذیرفته می شود و چیزی که به واسطه آن انسان را از بلاها و بیماریها حفظ می کند کدام اند ؟

الف) حق حج ، صدقه                  ب) صدقه ، ز بان                    ج ) زبان ، صدقه                 د) صدقه ، حج

7. انسان باید خود را گرفتار خشم چه کسی نسازد ؟

الف) فرمانده                      ب) رعیت                    ج) سلطان                         د) زن

8. در مورد چه کسی گفته شده است که« اگر حق او را به جای آوری فرشتگان الهی گواهی می دهند  که تو برای خدا نه برای مردم،  نزد وی رفته ای و از اوی علم آموخته ای »

الف) رعیت                        ب) معلم                         ج) متعلم                           د) زیردست

9. سفارش به عدالت رفتار کردن در مورد چه کسی وارد شده است ؟

الف) رعیت                     ب) معلم                     ج) زیردست                           د) رعیت و زیردست

10. حقوق نام برده شده به ترتیب حق چه کسانی  را بیان می کند ؟ ( آدمی جز به یاری خدا و توفیق او از عهده سپاس و شکر او بر نخواهد آمد / نصیحت خود را نباید از او باز داری /  حفظ او در نهان و بزرگداشت او در عیان )

الف) مادر ، برادر ،همسایه               ب) همسایه ، فرزند   ، پدر             ج) مادر ، همسایه ، برادر              د) پدر، همسایه ، برادر

 

11. اصل و نسب آدمی از کیست به گونه ای که اگر وی نمی بود ما نیز وجود نداشتیم ؟

الف) پدر                      ب) مادر                         ج) مادر و پدر                    د ) هیچکدام

 

12. نماینده میان آدمی و پروردگار چه کسی است که وی از جانب تو سخن می گوید و تو از جانب او سخن نمی گویی؟

الف) اذان گو                     ب) معاشر                      ج) پیش نماز                     د) رفیق

13. از حقوق کدام سه گروه است که باید با او  با مدارا رفتار  کرد ؟

الف) خصم بر تو ، رای خواه ، بزرگتر               ب) تو بر خصم ، نصیحت خواه ، کوچکتر            ج) نصیحت خواه ، توبر خصم ، بزرگتر

د) خصم بر تو ، نصیحت خواه ، کوچکتر

14. آنجه بر خود دوست داری برای او دوست بدار و آنچه برای خود ناخوش داری برای او ناخوش دار از جمله حقوق چه کسی است ؟

الف) برادر                  ب) همدینان                        ج) معاشر                     د) رفیق

15. کدام والا مقام در مورد فضیلت چه دعایی فرموده اند که « هر کس چهل روز صبح این دعا را بخواند از یاران امام زمان (عج) می باشد » ؟

الف) امام صادق (ع)  ، ریارت عاشورا                  ب) امام صادق (ع) ، اللهم رب النور العظیم              

ج) امام کاظم (ع)  ، دعای عهد                             ج) علامه مجلسی ، دعای عهد

16. امام خمینی (ره) مهمترین اثر دعای عهد را در چه چیزی بیان نموده اند ؟

الف) سرنوشت                 ب) محو شدن گناهان خواننده دعا              ج ) عاقبت به خیری                د) الف و ج

17. ولادت امام سجاد (ع) در چه زمانی و در کجا بوده است ؟

الف) 15 شعبان سال 38 / مکه            ب) 5 شعبان سال 35 / مدینه           ج) 25 جمادی الاول سال 38/ مدینه        د) 5 شعبان سال 38 / مدینه

18. کدام زن هم همسری امام ، هم دختر امام و هم مادر امام است ؟

الف) ام عبدا...               ب) همسر امام سجاد (ع)                     ج) مادر امام باقر (ع)                      د) همه موارد

19. نخستین کتاب فقهی به چه نامی و از چه کسی و چه کسی این کتاب را به او نسبت داده است ؟

الف) الفقه  ، ابوخالد واسطی ، ابو خالد واسطی             ب) الفقه ، ابوالحسن ، ابو خالد واسطی

ج) الفقه ، زید ، ابوخالد واسطی                                     د) موارد ب و ج

20. امام سجاد (ع) به دستور چه کسی و به دست چه کسی به شهادت رسید ؟

الف) هشام بن عبدالملک مروان              ب) یوسف بن عمر ثقفی                ج)الف و ب                د ) هیچکدام

به امید بهره مندی از این  صحیفه نور

                                                                                                                                   موفق و سربلند باشید 


مطالب مشابه :


تمرکز و عدم تمرکز در مطالعه

تمرکز و عدم تمرکز در مطالعه. متخصصان برنامه ریزی درسی سه نوع نظام برنامه ریزی درسی متمرکز
سوالات مسابقه زیبایی های حجاب

آموزش و پرورش شهرستان شاهرود - سوالات مسابقه زیبایی های حجاب - - آموزش و پرورش شهرستان
جلسه شورای دانش آموزی

این جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع شد و سپس از اعضای سال گذشته به خاطر زحمات
جلسه شورای دانش آموزی 4

این جلسه با ذکر صلواتی بر محمد و آلششروع شد و پیرامون مسائلی بحث و تبادل نظر بعمل آمد که
بهره وری بیشتر از سرویس پست الکترونیك

پست الکترونیک متداول ترین روش برای برقراری ارتباط در دنیای دیجیتال می باشد. شرکت های عظیمی
مدیریت اضطراب در زمان امتحانات

آموزش و پرورش شهرستان شاهرود - مدیریت اضطراب در زمان امتحانات - - آموزش و پرورش شهرستان
آزمايشگاه

به وبلاگ دبیرستان دخترانه ی شاهد شهرستان شاهرود خوش آمدید. موضوعات . درباره دبیرستان
گزارش فعالیتهای مشاوره آذر ماه ماه دبیرستان دخترانه شاهد

آموزش و پرورش شهرستان شاهرود - گزارش فعالیتهای مشاوره آذر ماه ماه دبیرستان دخترانه
« سوالات مسابقه صحیفه سجادیه »

آموزش و پرورش شهرستان شاهرود آموزش و پرورش شهرستان شاهرود
سلولیت (تجمع چربی) چیست؟

سلولیت (تجمع چربی) چیست؟ تجمع بافت چربی در ناحیه ای از بدن را چاقی موضعی و یا به عبارت دیگر
برچسب :