جدول محاسبه نرخ دیه سال ۱۳۹۲

جدول محاسبه نرخ دیه سال ۱۳۹۲

مبنا  دیه

میزان دیه بر حسب ریال

دیه کامل بر مبنا شتر

1،140،000،000

یک درهم شرعی

114،000

یک دینار شرعی

1،140،000

یک شتر

11،400،000

یک ده هزارم دیه

114

یک هزارم دیه

1،140،000

یک و نیم هزارم دیه

1،710

یک صدم دیه یا یک درصد دیه

11،400،000

نیم صدم دیه یا نیم درصد دیه

5،700،000

یک دهم درصد دیه

1،140،000

دو دهم درصد دیه

2،280،000

سه دهم درصد دیه

3،420،000

چهار دهم درصد دیه

4،560،000

پنج دهم درصد دیه

5،700،000

شش دهم درصد دیه

6،840،000

هفت دهم درصد دیه

7،980،000

هشت دهم درصد دیه

9،120،000

نه دهم درصد دیه

10،260،000

یک صدم دیه

11،400،000

یک و یک دهم درصد دیه

12،540،000

یک و دو دهم درصد دیه

13،680،000

یک و سه دهم درصد دیه

14،820،000

یک و چهار دهم درصد دیه

15،960،000

یک و پنج دهم درصد یا یک ونیم درصد دیه

17،100،000

یک وشش دهم درصد دیه

18،240،000

یک و هفت دهم درصد دیه

19،380،000

یک وهشت دهم درصد دیه

20،520،000

یک و نهدهم درصد دیه

21،660،000

دو صدم یا دو درصد دیه

22،800،000

دو و نیم صدم یا دو ونیم درصد دیه

28،500،000

سه صدم یا سه درصد دیه

34،200،000

چهار صدم یا چهار درصد دیه

45،600،000

چهارونیم صدم یا چهار ونیم درصد دیه

51،300،000

پنج صدم یا پنج درصد

57،000،000

پنج ونیم صدم یا پنج ونیم درصد دیه

62،700،000

شش صدم یا شش درصد دیه

68،400،000

شش ونیم صدم یا شش ونیم درصد دیه

74،100،000

هفت صدم یا هفت درصد دیه

79،800،000

هفت ونیم صدم یا هفت نیم درصد دیه

85،500،000

هشت صدم یا هشت درصد دیه

91،200،000

هشت ونیم صدم یا هشت ونیم درصد دیه

97،153،333

نه صدم یا نه درصد دیه

102،600،000

دهصدم یا ده درصد دیه

114،000،000

یک دهم دیه یا ده درصد دیه

114،000،000

دو دهم یا بیست درصد دیه

228،000،000

سه دهم یا سی درصد دیه

342،000،000

چهار دهم یا چهل درصد دیه

456،000،000

پنج دهم یا پنجاه درصد دیه

570،000،000

شش دهم یا شصت درصد دیه

684،000،000

هفت دهم یا هفتاد درصد دیه

798،000،000

هشت دهم یا هشتاد درصد دیه

912،000،000

نه دهم یا نود درصد دیه

1،026،000،000

یک دوم یا نصف دیه کامل

570،000،000

یک سوم یا ثلث دیه

380،000،000

یک چهارم یا ربع دیه

285،000،000

یک پنجم یا خمس دیه

228،000،000

چهار پنجم از یک سوم دیه کامل

304،000،000

چهار ونیم از یک پنجم از یک دوم دیه

91،200،000

چهارونیم از یک پنجم دیه

182،400،000

یک پنجم از یک دهم دیه

22،800،000

یک سوم از یک دهم دیه

38،000،000

دو صدم از یک دهم دیه

2،280

سه صدم از یک صدم دیه

342

دیه کامل زن

595،333،333

دیه زن تا ثلث دیه کامل

مساوی با مرد است

دیه زن بیش از ثلث دیه کامل

نصف دیه مرد است

دیه کامل در ماه حرام

1،520،000،000

ماه حرام :رجب،ذیقعده،ذیحجه،محرم  


مطالب مشابه :


محاسبه دیه سال 92

حقوق - محاسبه دیه سال 92 - - محاسبه دیه 92 - به دینار - محاسبه دیه
جدول محاسبه نرخ دیه سال ۱۳۹۲

جدول محاسبه نرخ دیه سال ۱۳۹۲ یک دینار کلياتي‏ راجع به دعاوي‏
محاسبه دیه در سال 1392

برای محاسبه دیه خود به ادامه مطلب بروید . يك دینار نحوه محاسبه دیه,
پــرونــده‌هــای مـخـتــومــه دیــات

دیه در لغت به دینار از اقلام شش‌گانه دیات و همچنین خارج نمودن حله از محدوده محاسبه (به
جدول محاسبه نرخ دیه سال ۱۳۹۲

جدول محاسبه نرخ دیه سال آیین نامه نحوه جذب، گزینش و دستورالعمل راجع به استرداد
معادل امروزی مهریه حضرت زهرا (س)

روایات متعدد در مورد نحوه محاسبه یعنی دیه معادل هزار دینار و به عبارت دیگر یک دینار
قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت

یا جنایتی بر سر وارد شود و ارش آن به دیه کند، نحوه محاسبه ارش آن دیه اش 250 دینار
اسفتائات دیه ( آیت الله مکارم شیرازی)

اصلاح شکستگى، محکوم به پرداخت یک صد دینار مى گردد، و در صورت نحوه محاسبه دیه
دادخواست مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری 2

محاسبه دیه به نحوه جذب، گزینش باشد و با توجه به اینکه اجناس به دینار کویت در
برچسب :