قوانين و مقررات واليبال

مشخصات بازي واليبال:

واليبال يك ورزش تيمي است كه توسط دو تيم روي يك زمين، بازي مي شودكه بوسيله يك تور به دوقسمت تقسیم شده. هدف بازي اين است كه توپ را از بالاي تور به زمين حريف بفرستند، و از انجام اين عمل توسط حريف ممانعت به عمل آورند. تيم براي برگرداندن توپ مجاز به زدن سه ضربه مي باشد.

منطقة بازي:

منطقة بازي شامل زمين بازي و منطقة آزاد مي باشد، مي بايست به شكل مربع مستطيل و قرينه باشد.

ابعاد:

زمين بازي به شكل مربع مستطيل به ابعاد 9×18 متر، بوسيله يك منطقه آزاد حداقل به پهناي 3 متر احاطه شده است. فضاي بالاي منطقة آزاد بازي ومنطقة بازي بايد از هرگونه مانعي آزاد باشد. فضاي آزاد بايد حداقل به اندازه 7 متر ارتفاع داشته باشد از سطح زمين.

براي مسابقات جهاني ورسمي FIVB منطقة آزاد بايد به اندازه حداقل 5 متر از خطوط كنار و  8 متر از خطوط انتهايي باشد. فضاي بالاي منطقة آزاد بازي بايد به اندازه حداقل  5/12 متر ارتفاع از سطح زمين داشته باشد.

براي قهرماني جهان بزرگسالان و بازيهاي المپيك اندازه منطقة آزاد بايد حداقل 6 متر از خطوط كنار و 9 متر از خطوط انتهايي باشد.

 

سطح زمين بازي كردن:

سطح زمين بازي بايد صاف، افقي و يكنواخت باشد.

براي مسابقات جهاني FIVB فقط سطح پوشيده از چوب يا مواد مصنوعي مجاز است، هرگونه كف پوش بايد قبلاً توسط FIVB تأييد شده باشد.

در زمين هاي سرپوشيده سطح زمين بازي بايد به رنگ روشن باشد. براي مسابقات جهاني FIVB رنگ سفيد براي خطوط الزامي است.

خطوط زمين:

پهناي تمامي خطوط زمين 5 سانتيمتر است. رنگ آنها بايد روشن و متفاوت از رنگ زمين و ديگر خطوط باشد.

خطوط محدود كننده:

دوخط كناري و دوخط انتهايي محدوده زمين بازي را مشخص مي گرداند. هر دوخط كناري و انتهايي در داخل ابعاد زمين بازي كشيده شده است.

خط مركزي:

خط مركزي يا وسط، زمين بازي را به دو زمين مساوي 9×9 متر تقسيم مي كند. اين خط در زير تور از وسط خط كناري يك طرف به وسط خط كناري طرف ديگر كشيده مي شود.

 خط حمله:

درهرطرف زمين يك خط حمله كه در فاصله 3 متري موازي خط مركزي است منطقة جلوي حمله را نشان مي دهد. براي مسابقات جهاني FIVB خط حمله بصورت نقطه چين از خطوط كناري ادامه دارد، بوسيله 5 خط كوتاه 15 سانتيمتري به پهناي 5 سانتيمتر، به فاصله 20 سانتيمتر از همديگر كشيده مي شود جمعاً به طول 175 سانتيمتر.

منطقة جلو:

در هر طرف زمين محدوده منطقة جلو از خط مركزي تا لبة خارجي خط حمله و حاشيه پشت خط حمله منطقه جلو در آن طرف خطوط كناري تا پايان منطقة آزاد در نظر گرفته مي شود.

منطقه سرويس:

منطقة سرويس به پهناي 9 متر در پشت هر خط انتهايي است. از پهلو به وسيله دوخط كوتاه محدود است. طول هر كدام 15 سانتيمتر، به فاصله 20 سانتيمتر پشت خط انتهايي در امتداد خطوط كناري. هر دوخط كوتاه جزء منطقة سرويس هستند.

تعويض:

تعداد تعويض ها در هر ست بازي ها 6 تعويض ميباشد.

منطقة تعويض:

حدود منطقة تعويض بوسيله دوخط حمله تا ميز منشي را شامل مي شود.

منطقة گرم كردن:

براي مسابقات جهاني و رسمي FIVB مناطق گرم كردن، تقريباً به اندازه 3×3 متر، درطرف نيمكت هر تيم در گوشه هاي خارج از منطقه آزاد مشخص مي­گردد.

منطقة جريمه:

منطقة جريمه تقريباً به اندازه يك متر در يك متر در پشت نيمكت هر تيم تعيين شده است. اين منطقه با خط 5 سانتيمتري به رنگ قرمز مشخص شده و با قرار دادن دو صندلي در اين محل مجهز گرديده است.

درجه حرارت:

حداقل درجه حرارت نبايد پائين تر از 10 درجه سانتيگراد (50 درجه فارنهايت) باشد. براي مسابقات جهاني FIVB ، حداكثر درجه حرارت نبايد بالاتر از 25 درجه سانتيگراد (77 درجه فارنهايت) وحداقل نبايد پايين تر از 16 درجه سانتيگراد (61 درجه فارنهايت) باشد.

نور:

براي مسابقات جهاني و رسمي FIVB  ميزان نور در منطقه بازي بايد از 1000 تا 1500 لوكس باشد و از ارتفاع يك متري بالاي سطح منطقه بازي اندازه گيري شود.

ارتفاع تور:

بطور عمودي در بالاي محور خط مركزي به ارتفاع 43/2 متر براي مردان و 24/2 متر براي زنان قرار دارد. اندازه گيري ارتفاع آن از مركز زمين بازي انجام مي شود. ارتفاع تور(بالاي دوخط كناري) بايد به همان اندازه و نبايستي از ارتفاع رسمي بيش از 2 سانتيمتر تجاوز كند.

مشخصات تور:

تور به پهناي يك متر، طول 50/9 متر است. ساخته شده از شبكه هاي مربع شكل و رنگ سياه. به سرتاسر بالاي تور يك نوار افقي به پهناي 5 سانتيمتر است، تهيه شده از كرباس سفيد بطور دولا دوخته شده است.

نوارهاي كناري:

دو نوار سفيد بطور عمودي به دو كنار تور بسته مي شود بطوريكه كاملاً بالاي خط كناري هرطرف قرار گيرد. آنها 5 سانتيمتر پهنا و يك متر طول دارند و قسمتي از تور محسوب مي شوند.

آنتن:

آنتن ميله اي قابل انحنا است. به طول80/1 متر و قطر 10 ميليمتر، ‌از فايبرگلاس يا مواد مشابه ساخته شده است. دوآنتن به قسمت خارجي نوارهاي كناري طرفين و مخالف هم به تور بسته مي شوند. 80 سانتيمتر هر آنتن كه بالاتر از لبة بالائي تور قرار دارد به قسمتهاي 10 سانتيمتري با دو رنگ مختلف ساخته، ترجيحاً قرمز و سفيد. آنتن ها قسمتي از تور محسوب مي شوند و حدود فضاي مجاز جانبي عبورتوپ را از بالاي تور مشخص مي سازند.

ميله ها:

ميله هاي نگهدارندة تور به فاصله 5/0 تا 1 متر در محلي خارج از خطوط كناري هستند. طول آنها 55/2 متر است. براي كليه بازيهاي جهاني و رسمي FIVB ميله هاي نگهدارنده تور به فاصله 1 متري در محلي خارج از خطوط كناري هستند. (ميله ها گرد و صاف و بدون سيمي در زمين نصب مي گردند).

استانداردهاي توپ:

مواد چرم مصنوعي و تركيبات رنگ توپ كه در مسابقات بين المللي رسمي استفاده مي شود بايد مطابق استانداردهاي FIVB باشد.

محيط آن 65 تا 67 سانتيمتر و وزن 260 تا 280 گرم است. فشار داخلي بايد 30/0 تا  325/0 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد.


مطالب مشابه :


عایق کاری سالن و نحوه تبدیل گلخانه به سالن کشت قارچ

آموزش پرورش وتولید قارچ دکمه ای - عایق کاری سالن و نحوه تبدیل گلخانه به سالن کشت قارچ - All methods
قوانين و مقررات واليبال

آموزش تخصصی والیبال به طول80/1 متر و قطر 10 ميليمتر، ‌از فايبرگلاس يا مواد مشابه ساخته شده
ایزولاسیون و مقاوم سازی با فایبرگلاس

صنایع فایبر گلاس ایران (هیگر) آماده جهت مشاوره، آموزش و انجام امور طراحی و ساخت کلیه قالب ها
ارتباط با ما

صنایع فایبر گلاس ایران (هیگر) آماده جهت مشاوره، آموزش و انجام امور طراحی و ساخت کلیه قالب ها
مجموعه مهندسی مکانیک برای کارشناسی ارشد

مهندسی-مکانیک-mechanic-متلب-matlab-کتاب - مجموعه مهندسی مکانیک برای کارشناسی ارشد - - مهندسی-مکانیک
شبيه سازي زلزله درمدارس

آموزش جغرافیا خريد يك منبع آب فايبرگلاس 2 هزار ليتري مي‌تواند براي تامين آب آشاميدني
شناي كودكان، بايدها و نبايدها

غواصی در ایران - آموزش شنا - شناي كودكان، بايدها و نبايدها - وبلاگی خبری آموزشی در مورد غواصی
طرح توجیهی قایق فایبرگلاس

اخذ جواز تاسیس و خرید و فروش جواز صنایع - طرح توجیهی قایق فایبرگلاس - فروش پروانه بهره برداری
برچسب :