کتاب تعمیر و نگهداری ساختمان

کتاب تعمیر و نگهداری ساختمان

تالیف : حسین زمرشیدی

ویراستار: ژاله راستانی

چاپ :اتحاد

بها:۵۸۰۰۰ریال

انتشارات آزاده

چاپ بیستم وچهارم تابستان ۱۳۸۸


مطالب مشابه :


تعمیر و نگهداری ساختمان

تعمیر و نگهداری ساختمان دانلود >>مقاله> جزوه> کتاب> پروژه> گزارش کاراموزی> طرح توجیهی
کتاب تعمیر و نگهداری ساختمان

کتاب تعمیر و نگهداری ساختمان. تالیف : حسین زمرشیدی. ویراستار: ژاله راستانی. چاپ :اتحاد
تعمیر و نگهداری ساختمان

تعمیر و نگهداری ساختمان . این فایل یک تحقیق در مورد نحوه تعمیر ترک در مقاله، کتاب و
تعمیر و نگهداری ساختمان (کاشی و موزائیک)

تعمیر و نگهداری ساختمان (کاشی و موزائیک) تعمیر و نگهداری ساختمان آنلاین کتاب
تعمیر و نگهداری ساختمان

علم تعمیر و نگهداری ساختمان بخاريها با سوزاندن هواي داخل ساختمان و مرجع کتاب
تعميرات، تركهاي موجود در ساختمان

کیفیت تخصصی در امر مدیریت تعمیر و نگهداری ساختمان را در دستور کار خود قرار داد و
تعمیر و نگهداری ساختمان

بطور کلی دوره تعمیر و نگهداری ساختمان در حدود نود و پنج درصد دوره حیات کتاب کامپیوتر و
برچسب :