نتایج مسابقات آزمایشگاهی

 

نتایج مسابقات آزمایشگاهی و کارگاهی رشته زیست شناسی

مرحله منطقه ای – شهرستان بناب  اسفند ماه 1387

نمره کل

آزمون عملی

آزمون کتبی

نام مدرسه

نام ونام خانوادگی

ردیف

88

 

64

24

ولیعصر (عج)

محمد کشفی

1

5/83

5/64

19

ولیعصر (عج)

موسی الرضا فیضی

2

5/66

 

5/48

18

شاهد روشنائی قلم

یاسمن بهشاد

3

65

 

47

18

علامه طباطبائی

بهروز تنومند

4

5/64

5/49

15

فرزانگان

یگانه مصدق

5

57

45

12

علامه طباطبائی

مهدی پناهی

6

5/48

5/33

15

سما

محمد سجاد سکاکی

7

48

 

36

12

فرزانگان

مینا درختی

8

5/46

5/34

12

شهید چمران

میترا خدایار

9

25/45

25/35

10

شاهد روشنائی قلم

رویا مختارزاده

10

41

28

13

شهید چمران

فاطمه اتحادی

11

37

23

14

سما

امین اسدی

12

25/29

25/17

12

شهید بهشتی

حسین خدادوست

13

75/27

75/13

14

8شهریور

سمیرا محمودی اقدم

14

25

19

6

ولایت

زهرا سکوت

15

25

19

6

8شهریور

فاطمه فلاح

16

23

 

15

8

آوینی

اسماعیل اسماعیل زاده

17

5/21

5/15

6

ولایت

سولماز سکوت

18


مطالب مشابه :


سمپاد

دبیرستان فرزانگان بناب ; راهنمایی و دبیرستان فرزانگان امام رضا (ع) لاهیجان ; استان
آزمون ورودی به دبیرستان

وبلاگ شخصی مدیرمرکز - آزمون ورودی به دبیرستان بچه های دوم متوسطه فرزانگان بناب;
مدارس سمپاد ایران

راهنمایی دخترانه فرزانگان (بناب) مرکز آموزشی دبیرستان فرزانگان بوشهر به آدرس
مدارس سمپاد ایران

راهنمایی دخترانه فرزانگان 1 راهنمایی دخترانه فرزانگان (بناب) دبیرستان شهید دکتر
سمپاد

(بناب) راهنمایی آموزشی راهنمایی فرزانگان بوشهرمرکز آموزشی دبیرستان فرزانگان بوشهر به
طرح درس اول دبیرستان(فصل 1)

انجمن فیزیک فرزانگان انجمن فیزیک دبیرستان فرزانگان خوی هستش و هدفمون بناب; آپلود عکس
نتایج مسابقات آزمایشگاهی

زیست شناسی شهرستان بناب آذربایجان مطالب مرتبط با علوم زیستی سال اول دبیرستان فرزانگان.
برچسب :