نتایج مسابقات نمایش مقطع ابتدایی

نمایش صحنه ای

رتبه ی اول:فصل های منتظر.........دبستان الیشه+مهمانی از ماه............دبستان دادپور

رتبه ی دوم:توچه گل هستی.......دبستان بهاره سلیمی+لچک قرمزی......دبستان موسوی فر

رتبه ی سوم:موش دم بریده.......دبستان بی بی شطیطه+آخرین تکه ی نان...بنت الهدی صدر1+مورچه های کارگر

......دبستان سوادی+فصل های چشم براه...........دبستان شهید سعادتی+گنجشک پنبه دانه........دبستان شهید امینی

رتبه ی چهارم:اسب سفید بالدار.....دبستان گنجینه+فرشته دخترک خداپرست.......دبستان منتظریان+دوستی خرس و روباه.......22 بهمن+ پلنگ و آدمیزاد............دبستان امام حسین(ع)

نتایج انفرادی

بازیگری: رتبه ی اول ؛یسنا  مهر دوست..................موسوی فر2  +مهناز شرفی........شهید الیشه

رتبه ی دوم:پروین مؤمنی..............بهاره سلیمی+صبا قبدیان...........گنجینه

رتبه ی سوم:مریم نجفی........حجت+ندا   جهانی........باهنر  +زینب شاه گلدی.......سوادی

نویسندگی: رتبه ی اول؛ شهره   دوستی ( همکار فرهنگی)

طراحی بروشور: رتبه ی اول........باغ پر ماجرا......دبستان  سعیدی

طراحی صحنه:دبستان منتظریان...................رتبه ی اول

دبستان موسوی فر2...........رتبه ی دوم

ساختن ماسک.................دبستان موسوی راد........رتبه ی سوم

گریم: رتبه ی اول...........دبستان سوادی.......وجیهه بهشتی فرد

رتبه ی دوم:دبستان امام حسین(ع)................خانم خرمکی(همکار فرهنگی)

موسیقی: رتبه ی اول دبستان شهید امینی..........فاطمه سید الحسینی

نتایج مسابقات نمایش عروسکی:

رتبه ی اول:ماه پیشونی.........بنت الهدی صدر 2

رتبه ی دوم: کوچه های خدا........حجت+کی از همه مهربون تره........موسوس فر 2

رتبه ی سوم:پیر مزد مهربون....................بقراط

ساخت عروسک:رتبه ی اولخانم بیابانیان(همکار فرهنگی)...............بنت الهدی صدر2

نتایج مدارس روستا:رتبه ی اول.......کره الاغ شکمو.......فوشنجان+گل صداقت......یک لنگه


مطالب مشابه :


نمایش خلاق

می شوند، باید در مراحل ابتدایی کلاس های نمایش خلاق نمایش عروسکی و نمایش خلاق متن نمای
مسابقات هنرهاي نمایشی

بهتر است انتخاب متن نمایش و اجراي در ابتدایی 30 بخش نمایش عروسکی و
نتایج مسابقات نمایش مقطع ابتدایی

(متن نمایش) نتایج مسابقات نمایش عروسکی: رتبه ی جشنواره ی سرود و نمایش ابتدایی.
تئاتر کاغذی

می ساخت و یک متن که اغلب کار آموخته نمایش عروسکی، نخستین ابتدایی و ساده
: جدول زمان بندی مسابقات حضوری فرهنگی هنری مرحله شهرستان و اصلاحیه شیوه نامه جدید

سی دی سرود – متن نمایش،صحنه ای ، عروسکی دی سرود متن سرود ای مقطع ابتدایی برادران
متن شیوه نامه انتخاب معلمان نمونه ۹۳-۹۲

نتایج مسابقات فرهنگی هنری مرحله شهرستان بهمن93 "رشته نمایش عروسکی پسران ابتدایی متن
کاردستی عروسکی

به نام یاور همیشگی مرجع دوم ابتدایی - کاردستی عروسکی سرکلاس نمایش با متن و شعر- هدهد
برچسب :